Ontslag wegens internet op het werk

avatar

Ontslag wegens internet op het werk advocaat amsterdam advies

Ontslag op staande voet wegens gebruik internet bij werkgever

Regelmatig gebruik maken van internet op het werk in een winkel ondanks waarschuwingen van de werkgever, kan tot ontslag op staande voet leiden. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft hier op 15 september 2017 een uitspraak over gedaan. Voor de vraag of de werknemer terecht was ontslagen wegens overmatig gebruik van internet op het werk, overwoog de kantonrechter dat hierbij ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Van meer belang was echter dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en het internet gedurende werktijd. Werknemer kende dat memo. Verder was zij al schriftelijk gewaarschuwd, onder meer voor het gebruik van het internet onder werktijd. Vast stond dat zij ‘gedurende een relevante tijdspanne’ tijdens werktijd in de winkel aan het kijken was op het internet.

Waarschuwing werkgever en memo internetgebruik

Volgens de kantonrechter was de werknemer een gewaarschuwd mens. Zij heeft echter deze waarschuwingen naast zich neergelegd. De werkgever kon dan ook niet anders dan overgaan tot ontslag op staande voet. Naar het oordeel van de kantonrechter is de onmiddellijke beëindiging van de dienstbetrekking in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd, vooral gezien:

  • de belangen van de werkgever
  • bij het handhaven van redelijke en duidelijke regels.

Ernstig verwijtbaar handelen in strijd met bedrijfsregels

De werkneemster werd ernstig verwijtbaar handelen verweten, bestaande uit het zich stelselmatig gedragen in strijd met de bedrijfsregels en daarmee doorgaan ondanks meerdere schriftelijke waarschuwingen. Het verzoek tot toewijzing van een transitievergoeding werd afgewezen.

Ontslag bij ernstig plichtsverzuim ook in het ambtenarenrecht

Deze uitspraak vertoont enige gelijkenis met een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een ambtenarenzaak (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:2974). Daar mocht een ambtenaar worden ontslagen omdat er sprake was van actief gebruik van websites als Facebook en Marktplaats. Dit privégebruik vond de Centrale Raad van Beroep excessief en daarmee was evident sprake van zeer ernstig plichtsverzuim, omdat dit in strijd was met het van toepassing zijnde Privacyreglement, dat slechts incidenteel privégebruik toestaat. Bovendien was hij op zijn internetgedrag aangesproken.
De conclusie is dat een werknemer (ook ambtenaar) acht moet slaan op de richtlijnen die de werkgever uitvaardigt over internetgebruik. Houdt hij zich niet aan de regels, en zijn deze interne regels kenbaar voor de werknemer, dan kan, na waarschuwing, in het arbeidsrecht ontslag op staande voet volgen als er in strijd met de regels gebruik wordt gemaakt van (te vaak) internet op het werk.

Juridisch advies Ontslag wegens internet op het werk advocaat amsterdam

Contact met advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam over ontslag

Voor meer informatie of juridisch advies over ontslag wegens gebruik van internet op het werk kunt u contact opnemen met onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.
Call Now Button