Ontslag op de ‘i-grond’ (cumulatiegrond) in eerste uitspraak al afgewezen

avatar

ontslag i-grond rechter advocaat AmsterdamOnze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Paul Snijders geeft als specialist ontslagrecht juridisch advies over ontslag en ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (ontslaggronden)Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 februari 2020 als eerste rechtbank een uitspraak gedaan over ontslag op grond van de zogenaamde i-grond. Die ontslaggrond (reden voor ontslag) maakt het werkgevers sinds 1 januari 2020 mogelijk om een nieuwe ontslaggrond toe te voegen aan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, als de andere gronden samen niet ‘voldragen’ (niet volledig) zijn. Een werkgever kan dan een een beroep doen op een combinatie van (onvoldoende) ontslaggronden.

Beroep advocaat op verwijtbaar gedrag: productiefouten door sabotage

In dit geval begon de in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat van de werkgever eerst met een beroep op verwijtbaar gedrag (e-grond). De kantonrechter heeft echter geoordeeld dat er geen sprake was van een e-grond. De werkgever kon namelijk niet bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ‘sabotage’, een ernstige beschuldiging. De werkgever had geen onafhankelijk onderzoek laten verrichten en hoor en wederhoor achterwege gelaten. De advocaat van de werkgever kon ook niet aantonen dat er een verband bestaat tussen de productiefouten en de aanwezigheid van de werknemer. Zo werd de eerste ontslaggrond afgewezen.

Niet geschikt voor zijn functie

De volgende grond, aangevoerd door de advocaat arbeidsrecht van de werkgever, zou zijn dat de werknemer niet geschikt zou zijn voor zijn functie. Hiervan is volgens de kantonrechter ook geen sprake, omdat officiële documentatie misten om deze stelling te ondersteunen.

Duurzame verstoring van de arbeidsverhouding

De volgende door de advocaat aangevoerde grond, de G-grond, een duurzame verstoring van de arbeidsverhouding, is volgens de rechter ook onvoldoende aangetoond. De Hoge Raad heeft eerder uitgemaakt dat een verstoring van de arbeidsverhouding, die (grotendeels) aan de werkgever is te wijten, niet in de weg hoeft te staan aan ontbinding van het arbeidscontract. Alleen heeft de werkgever hier niet kunnen aantonen dat er sprake was van een echte verstoorde arbeidsverhouding. De door de werkgever gestelde verwijtbare gedraging en het gestelde disfunctioneren van de werknemer waren immers niet aannemelijk gemaakt. Ook had de werkgever aangevoerd dat er sprake is van verloren vertrouwen, dit is echter niet genoeg om te kunnen zeggen dat er sprake is van een werkelijk verstoorde arbeidsverhouding.

I-grond; de combinatie van de eerdere ontslaggronden, cumulatiegrond

De laatste door de advocaat aangevoerde grond is dan de i-grond; de combinatie van de eerdere ontslaggronden. De kantonrechter overweegt dat met deze zogenoemde ‘cumulatiegrond’ wordt beoogd het ontslagstelsel te verruimen. Het huidige stelsel van gesloten ontslaggronden blijft daarmee echter in stand; daarbuiten mag je geen gronden aanvoeren. De cumulatiegrond is volgens de rechter alleen bedoeld voor:

  • die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband
  • in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden,
  • waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond,
  • maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen.

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • verwijtbaar handelen van de werknemer,
  • gecombineerd met onvoldoende functioneren
  • en/of een verstoorde arbeidsverhouding.

De advocaat van de werkgever had hier echter nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten. Het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor ontslag.

ontslag i-grond rechter advocaat Amsterdam advies specialistContact met advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht Amsterdam voor ontslag op de i-grond

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button