Gevangenismedewerker DJI valt in slaap tijdens dienst, reden voor ontslag?

avatar

Gevangenismedewerker valt in slaap tijdens dienst, reden voor ontslag? advocaat ontslag justitie Amsterdam

De Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI) vond het in slaap vallen van een medewerker van Justitie een reden voor ontslag. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam mr. Krystle De Bies uit of de rechter dit een geldige grond vond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Medewerker Dienst Justitiële Inrichtingen valt in slaap tijdens de nachtdienst

DJI voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden, o.a. in penitentiaire inrichtingen, PI’s, of penitentiair psychiatrische centra (PCC), Detentiecentra, Forensisch Psychiatrische Centra en Jeugdinrichtingen.

De medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen van Justitie, een ambtenaar, draaide in augustus dit jaar een nachtdienst bij de gevangenis. Dit liep alleen niet geheel volgens plan. Het volgende is namelijk gebeurd:

  • Met een collega had hij cameratoezicht moeten houden op een gedetineerde en ieder half uur een verslag moeten invullen. Dit was niet gebeurd.
  • Hij heeft niet de deuren op de gangen geopend voor een collega, welke vervolgens alarm moest slaan.
  • Hij had een ronde moeten lopen langs twee afdelingen. Volgens het logboek duurde dit maar 10 minuten.
  • Daarnaast was hij in slaap gevallen.

Onze arbeidsrechtspecialist advocaat mr. Krystle De Bies legt hieronder kort uit wat de DJI en de medewerker hierover te zeggen hadden.

Ontslag wegens gevaar voor veiligheid op de werkvloer

De advocaat van DJI vond dat de medewerker een groot gevaar veroorzaakte door zijn handelen en verzocht dan ook de rechter om de arbeidsovereenkomst van de medewerker te ontbinden. De medewerker ontkende vervolgens de ernst van de handelingen. Hij gaf onder andere aan niet de collega gehoord te hebben die door de deur heen wilde, de tv stond namelijk te hard. Hij gaf ook aan niet op de controlepost in slaap te zijn gevallen, maar in de teamkamer. Hij gaf aan spijt te hebben en was het dan ook niet eens met het verzoek van zijn werkgever.

Ernstig plichtverzuim van een ambtenaar, onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam vertelt wat de rechter vond van de zaak

Volgens de rechter was aannemelijk gemaakt dat de medewerker in slaap was gevallen, dat hij de ronde niet had gelopen en dat hij zijn taken op de controlepost niet (volledig) had uitgevoerd. De rechter oordeelde dan ook dat de handelingen gekwalificeerd konden worden als ernstig plichtverzuim, wat strenge arbeidsrechtelijke maatregelen rechtvaardigt.

Toch geen ontslag voor DJI-medewerker

De rechter was van mening dat ontslag een te vergaande maatregel was. De medewerker was immers al door zijn ploegleider op zijn gedrag aangesproken en gewaarschuwd. Daarnaast zat er anderhalve maand tussen het incident en het verzoek tot ontbinding en vond de rechter het ook meewegen dat er geen gevaarlijke situatie was ontstaan die avond.

De rechter oordeelde dan ook dat er geen redelijke grond was voor ontbinding.

Advocaat in Amsterdam voor medewerkers van de DJI bij ontslag

Heeft u als medewerker van de DJI naar aanleiding van dit artikel vragen gekregen over uw ontslag of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor voor een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van DJI-medewerkers en andere ambtenaren bij hun ontslag.

 

 

Advocaat Amsterdam

Medewerker Dienst Justitiële Inrichtingen ontslag advocaat arbeidsrecht ontslag in Amsterdam

Call Now Button