Ontslag bij diefstal van werkgever?

avatar

ontslag-advocaat-amsterdam-diefstalAdvocaat diefstal en ontslag in Amsterdam

Onze ontslag advocaat in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag op staande voet. Is diefstal bij een werkgever altijd reden voor ontslag op staande voet? Nog niet zo heel lang geleden was het opeten van overgebleven pinda’s bij een cateringbedrijf door een medewerker voldoende voor ontslag op staande voet (Rechtbank Haarlem 17 oktober 2000 en Kantongerecht Haarlem 16 november 2000, JAR 2001/9). Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam geeft de jurisprudentie weer over diefstal en ontslag op staande voet.

Beleid werkgever bij diefstal

Doorslaggevend was toen het duidelijke beleid bij het cateringbedrijf. In 2013 mocht een kassamedewerkster worden ontslagen omdat zij, in strijd met de haar bekende huisregels, een uit de winkelschappen genomen blikje Red Bull niet had afgerekend voor consumptie en, daarop aangesproken, had gelogen.

Huisregels

Maar wat als er geen huisregels bestaan bij diefstal van één pakje sigaretten? Rechtbank Limburg heeft hier op 30 april 2014 een uitspraak over gedaan.

De werkneemster was in dienst bij een supermarkt van 1 februari 2012 tot 20 september 2013 als kassamedewerkster.

Ontslag op staande voet wegens diefstal

Op 19 september 2013 beëindigde werkneemster haar werkzaamheden aan de kassa en vroeg haar een collega om ‘een pakje Marlboro’ (sigaretten) voor haar mee te nemen. Dit pakje was niet afgerekend omdat uit beelden bleek dat de werkneemster haar ‘werkjasje’ uit haar tas haalde, dit bovenop de sigaretten legde en vervolgens in haar tas deed, waarna het pakje sigaretten van de band verdwenen was. Na de afrekening is zij naar huis gegaan. Daarop is zij op staande voet ontslagen.

De werkneemster was het niet eens met het ontslag en vorderde met haar advocaat:

 • schadevergoeding,
 • inzage in de camerabeelden van de kassawerkzaamheden
 • alsmede rectificatie van de beschuldigingen.

Geloofwaardig

De rechter stelde vast dat de werkneemster in haar processtukken van haar advocaat twijfels over haar geloofwaardigheid had gewekt door haar beweringen

 • aan te passen,
 • te herzien
 • of te relativeren.

Uit verklaringen van derden, met name de beveilingsfuntionaris, leidde de rechter af dat werkneemster (in ieder geval) een pakje Marlboro Gold meegenomen maar niet afgerekend heeft:

‘Een pakje sigaretten op de lopende band bedekken met een werkuniform dat daarvoor uit de tas gehaald was, om vervolgens pakje en uniform in één beweging weer in de tas te laten verdwijnen, wijst bepaald niet op een ‘ongelukje’, vergissing of vergeetachtigheid’, aldus de rechter.

Vertrouwen werkgever

Deze merkte verder op dat een caissière die met geld van haar werkgeefster omgaat, te vertrouwen moet zijn en dat een werknemer die dit vertrouwen beschaamd heeft, ontslagen mag worden, zelfs als er geen sprake is van:

 • concrete geschreven instructies,
 • harde beleidsregels
 • en in het vooruitzicht gestelde sancties.

Hoor en wederhoor bij ontslag wegens diefstal

Dat de werkgever meteen haar conclusies getrokken heeft zonder werkneemster over het gebeurde te horen werd weliswaar als een ‘procedurele schoonheidsfout’ opgevat, maar zou alleen een probleem zijn geweest als de werkneemster:

 • alsnog een plausibel verweer had gevoerd via haar advocaat in de ontslagprocedure;
 • of via haar advocaat met tastbaar tegenbewijs was gekomen.

Dat was niet het geval.

Aanzegging ontslag

Het enige twijfelpunt in deze zaak vond de rechter de vraag of in de ontslagaanzegging terecht het verwijt was gemaakt van verduistering van twee pakjes sigaretten. Het had volgens de rechter werkneemster in de context echter duidelijk moeten zijn dat zowel het wegnemen van twee pakjes sigaretten als dat van één pakje zonder te betalen voldoende was voor ontslag op staande voet.

Persoonlijke omstandigheden werknemer bij het ontslag

 • ‘De leeftijd van werkneemster,
 • haar korte dienstverband
 • én haar verhullende wijze van opereren bij en na het incident

brengen tot slot met zich dat ook de overige omstandigheden (over de privésfeer heeft werkneemster zich niet uitgelaten) niet maken dat ontslag op staande voet hier een te zwaar middel was’.

Alle vorderingen van werkneemster zijn afgewezen.

Conclusie

Hoewel er geen huisregels waren opgesteld door de werkgever, had het de werknemer

 • duidelijk moeten zijn dat verduistering van een pakje sigaretten tot ontslag zou leiden,
 • omdat zij een vertrouwensfunctie bekleedde.

De rechter liet bovendien merken dat hij de verklaring die de werknemer over de gang van zaken had gegeven, ongeloofwaardig vond, omdat zij wisselende standpunten innam in de procedure. Zou de werknemer met een goede verklaring zijn gekomen, dan zou de werkgever het lastiger hebben gehad, vooral omdat zij, in strijd met goed werkgeverschap, geen hoor en wederhoor had toegepast voordat zij tot ontslag over ging. Aan ontslag wegens diefstal bij de werkgever valt moeilijk te ontkomen.

ontslag-advocaat-amsterdam-diefstalContact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Neem contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor juridisch advies bij ontslag op staande voet wegens diefstal van de werkgever.

Call Now Button