Ontslag chronisch zieke werknemer toegestaan?

avatar

Ontslag chronisch zieke werknemer toegestaan Advocaat Amsterdam arbeidsrechtOntslag en Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Mag een werkgever een medewerk ontslaan als die aan een chronische ziekte lijdt, zoals morbide obesitas of lymfeklierkanker? Bepaalde diagnoses gelden als een chronische ziekte die valt onder het opzegverbod van het Wgbhcz. Dit betekent echter niet dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden, zoals bleek uit onderstaande rechtszaak. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht licht deze uitspraak toe. 

Reorganisatie, sociaal plan en ontslag tijdens ziekte

Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft op 8 februari 2013 geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst tussen Van Lanschot en een chronisch zieke werknemer mag worden ontbonden in het kader van een reorganisatie. De werknemer leed aan pancreatitis, en stelde dat de werkgever, door ontbinding van zijn contract te verzoeken, in strijd handelde met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbhcz). Daardoor zou er een opzegverbod tijdens ziekte zijn.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De kantonrechter overwoog echter dat niet aannemelijk was gemaakt dat Van Lanschot vanwege die ziekte om beëindiging van de arbeidsovereenkomst vraagt. Het gaat immers niet zozeer om een opzegverbod tijdens handicap of chronische ziekte, maar juist om een opzegverbod op grond van handicap of chronische ziekte:

Opzegverbod bij handicap of chronische ziekte

De rechter oordeelde; ‘Een neutrale behandeling die een persoon met chronische ziekte bijzonder treft is op grond van artikel 3 lid 2 Wgbhcz geoorloofd als objectief wordt gerechtvaardigd met een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Dat betekent dat het doorvoeren van een reorganisatie op grond van bedrijfseconomische redenen eenlegitiem doelis. Als ontslag bij het UWV overeenkomstig het afspiegelingsbeginsel plaatsvindt, is ontslag van de werknemers die daarvoor in aanmerking komen een passende middel om dat doel te bereiken. Gelet daarop is er ook geen sprake van een opzegverbod in verband met indirect onderscheid in de zin van Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Bij ontslag niet aan alle voorwaarden van het sociaal plan voldaan

Wel vond de kantonrechter dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om een passende functie aan te bieden. Ook was niet aan alle voorwaarden van het sociaal plan voldaan. Dat was reden om de ontbinding ‘iets meer’ voor rekening van Van Lanschot te laten komen en een vergoeding toe te kennen van € 190.000,00 bruto.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over opzegverbod op grond van handicap of chronische ziekte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en opzegverbod op grond van handicap of chronische ziekte.

Call Now Button