Ontslag advocaat Amsterdam

avatar

Ontslagrecht advocaat AmsterdamOntslag Advocaat Amsterdam advocatenkantoor ontslagspecialist arbeidsrecht
Advocaat ontslag in Amsterdam

De ontslagrecht advocaat van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft als specialist arbeidsrecht werkgevers en werknemers juridische bijstand en advies bij ontslag. Ontslagen worden of opgezegd worden door een ontslagbrief betekent het einde van een arbeidsovereenkomst: soms zonder ontslagvergoeding of WW. Wij geven als ontslagspecialist in Amsterdam juridisch advies op het gebied van ontslagrecht bij: ontslag op staande voet, het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), opzegging met toestemming van het UWV (opzegging met ontslagvergunning), procedures bij de kantonrechter (ontbinding) en bij dreigend ontslag.

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan in overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (ontbindingsovereenkomst, vso of beëindigingsovereenkomst), bijvoorbeeld als het bedrijf in zwaar weer verkeert. De meest voorkomende redenen bij een ontslagregeling zijn:

 • boventalligheid
 • verschil van inzicht

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen, zoals het recht op een WW uitkering en concurrentiebeding. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht is een specialist ontslagrecht en kan de beëindigingsovereenkomst opstellen of controleren, en hulp bieden bij de ontslagvergoeding. Een vaststellingsovereenkomst moet UWV proof zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW.

Ontslag en ziekte

Akkoord gaan met beëindiging is niet altijd verstandig, bijvoorbeeld bij ziekte. Dat wordt alleen geaccepteerd door het UWV bij langdurige arbeidsongeschiktheid of als het echt niet anders kan, anders wordt de ziektewet uitkering geweigerd. Ook bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd kan het UWV de WW uitkering weigeren.

ontslag advocaat amsterdam ontslagspecialist arbeidsrechtOntslag op staande voet

Ontslag op staande voet is mogelijk bij ernstige misdragingen die een dringende reden opleveren, zoals:

 

Ontslagen, wat nu? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de rechter bezwaar maken tegen ontslag op staande voet. Is men op staande voet ontslagen, dan moet op korte termijn een ontslagprocedure bij de rechtbank worden begonnen om de opzegging aan te vechten, anders staat het einde van de dienstbetrekking vast. De kantonrechter controleert achteraf of de opzegging redelijk is en of aan alle voorwaarden  is voldaan.

Ontbinding arbeidscontract door de rechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming voor de opzegvergunning heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar (zoals politieke overtuiging);
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen.

ontslagvergoeding advocaat amsterdam ontslagspecialist arbeidsrechtOntslagvergoeding

Grond nr. 3, 4 en 6 worden vaak aangevoerd in de ontslagprocedure. De werkgever moet dit alles onderbouwen. Als de rechter het verzoek tot ontbinding toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt en kan een ontslagvergoeding zoals een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Ontslag door het UWV

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag.

Hoger beroep bij ontslag

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk (alleen met behulp van een advocaat). Het gerechtshof kan:

 • de arbeidsovereenkomst ontbinden;
 • herstel van de arbeidsovereenkomst opleggen;
 • een billijke vergoeding toekennen.

advocaat-ontslag-amsterdamContact met ontslag advocaat Amsterdam:  ontslagspecialist

Zoekt u een advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in ontslag en het arbeidsrecht? Voor meer informatie of juridisch advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam.

 
advocaat amsterdam