Onterecht ontslag aanvechten Amsterdam

avatar

Ontslag aanvechten Amsterdam: niet eens met ontslag?

ontslag aanvechten Amsterdam advocaat rechtshulp

Vind een advocaat om onterecht ontslag aan te vechten in Amsterdam

Ontslag aanvechten in of buiten Amsterdam: u bent ten onrechte ontslagen en wilt daarom het ontslag terugdraaien? Wij kunnen ons goed voorstellen dat u boos en geschrokken bent als de werkgever u wil ontslaan en u niet meer terug hoeft te komen. U heeft immers opeens geen werk en inkomen meer omdat uw loon is gestopt. Daarom is het goed dat een onafhankelijke specialist u wijst op uw rechten en plichten als u ontslag krijgt. U hoeft nergens akkoord mee te gaan als u het er niet mee eens bent. Dat is ook belangrijk voor uw recht op WW, anders bent u verwijtbaar werkloos.

Voor informatie, rechtshulp en juridisch advies over aanvechten van ontslag kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Veel ontslagen op staande voet zijn niet terecht

Onze advocaten zijn specialist ontslagrecht. Wij geven juridische hulp als uw baas vindt dat u bij het einde van uw baan moet vertrekken. Daarom staan wij werknemers die het niet eens zijn met opzegging (met vast contract of tijdelijk contract), bij in alle ontslagzaken. Dus zowel bij de kantonrechter als het UWV in Amsterdam, in het hele land.

Ontslag krijgen op staande voet wegens een dringende reden

Onterecht ontslag aanvechten bij de kantonrechter moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Want als u ontslag op staande voet niet aanvecht, betekent dat het onmiddellijk einde van het arbeidscontract. U heeft zonder protest geen recht op WW. Daarom mag een werkgever alleen opzeggen bij ernstige misdragingen (dringende reden), zoals:

Laat een advocaat protesteren tegen onredelijke opzegging

Onze Amsterdamse advocaten en juristen ontslagrecht zullen eerst een protestbrief sturen naar de werkgever waarin we uiteenzetten waarom we het niet eens zijn met ontslag. Daarmee voorkomen wij al vaak een rechtszaak. Verder kan ons team ontslagrecht, als we naar de rechter stappen, bij de kantonrechter protesteren en bezwaar maken tegen de opzegging. Ook stellen onze juristen dan een loonvordering is.

Als wij een opzegging die zonder goede reden is gedaan aanvechten, controleert de rechter of aan alle ontslagvoorwaarden en wettelijke regels is voldaan. Tevens controleert de rechter de dringende ontslagreden. De rechter kan het contract herstellen bij onterecht ontslag.

Schadevergoeding bij onterecht ontslag

Immers, krijgt u als ontslagen werknemer na bezwaar gelijk, dan blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand. De werkgever moet achterstallig salaris en mogelijk een billijke vergoeding als schadevergoeding betalen.

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst als oplossing

De arbeidsovereenkomst kan ook eindigen met een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Bijvoorbeeld als partijen samen hun arbeidsconflict kunnen oplossen. Soms gaat mediation vooraf aan een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging, zoals de ontslagdatum en ontslagvergoeding (transitievergoeding). Daarmee krijgt u recht op WW. Het initiatief voor de ontslagovereenkomst moet afkomstig zijn van de werkgever.

Kosten van advies bij een vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies aan een werknemer bij een ontslagovereenkomst is bijna altijd gratis, omdat de werkgever de advieskosten betaalt.

Bewaar maken bij de rechter of het UWV in Amsterdam

Komen partijen er zelf niet uit, of ligt overleg minder voor de hand, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat kan ook het UWV met een ontslagvergunning. In beide gevallen kan de werknemer dit aanvechten.

ontslag aanvechten Amsterdam advocaat rechtshulpOntslag bij de kantonrechter aanvechten

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van de werkgever ontbinden. Dat mag alleen op de gronden die de wet noemt. Onze advocaat ontslagrecht kan u verdedigen en verweer voeren. De rechter kan ook hier een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Advocaat voor verdediging in hoger beroep 

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Hoger beroep in ontslagzaken is mogelijk, maar alleen advocaten mogen dit instellen. Het gerechtshof kan:

  • de arbeidsovereenkomst herstellen,
  • de arbeidsovereenkomst ontbinden
  • of een vergoeding toekennen.

ontslag aanvechten Amsterdam advocaat rechtshulpContact met specialist (advocaat) ontslagrecht in Amsterdam voor het aanvechten van ontslag

Onze ontslagrecht advocaten in Amsterdam geven juridisch advies en zullen u bijstaan in de ontslagprocedure. Ook op basis van toevoeging/pro deo. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam voor het aanvechten van ontslag.

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button