Ontbinding voor zover vereist bij ontslag op staande voet

avatar

Ontslag en ontbinding voor zover vereist

Ontbinding voor zover vereist bij ontslag op staande voet advocaat Amsterdam

 

Ontbinding voor zover vereist betekent dat een werkgever bij ontslag op staande voet voor alle zekerheid ook een ontbindingszaak (ontslag) bij de kantonrechter voert. Men weet bij een ernstig verwijt dan zeker dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Onze ontslag advocaten te Amsterdam geeft advies bij ontslag op staande voet en ontbinding voor zover vereist. Niet elk verwijtbaar handelen leidt automatisch tot een ontslag op staande voet. Een buschauffeur van 60 jaar oud die al vanaf 6 april 1979 werkzaam in de functie van buschauffeur werd betrapt op bellend rijden. Een passagier twitterde dat. De chauffeur heeft deze beschuldiging verworpen. Uit camerabeelden was echter te zien dat de chauffeur twee maal telefoneerde en in de stilstaande bus een sigaret vasthoudt. Daarop werd de chauffeur op staande voet ontslagen. De chauffeur vorderde toen in kort geding toelating tot zijn bedongen werkzaamheden.

Onrechtmatig verkregen bewijs met camerabeelden

Rechtbank Gelderland oordeelde op 3 juli 2015 dat het gebruik van de camerabeelden in deze zaak, waar de chauffeur vooraf geen toestemming voor had gegeven, is toegestaan. De rechter vond dat de werkgever er veel aan gelegen was om de ware toedracht te achterhalen omdat de chauffeur stelde dat hij zich niets kon herinneren van het gebeurde. Er waren in deze zaak dus geen omstandigheden die het bekijken en gebruiken van de camerabeelden ontoelaatbaar maken.

De sanctie van ontslag op staande voet vond te kantonrechter echter te zwaar. De loonvordering werd dan ook toegewezen, maar de rechter moest ook een besluit nemen over de ontbinding voor zover vereist.

Ontbinding voor zover vereist toegewezen

Zo werd in een afzonderlijke uitspraak de arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog zal blijken te bestaan, ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.

Dit leverde voor de werknemer na de ontbinding voor zover vereist dus maar een beperkte overwinning op, want in de bodemprocedure werd het contract definitief beëindigd.

De doorbetaling was zodoende beperkt tot een korte termijn. Dat kon, omdat de werkgever na het ontslag voor alle zekerheid ook een ‘verzoek tot ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter had ingediend.

Risico bij ontslag op staande voet

Als niet duidelijk is of een ontslag op staande voet wel definitief is, loopt de werkgever het risico dat hij achteraf met een hoge loonvordering wordt geconfronteerd of de medewerker opnieuw moet inpassen. De werkgever doet er dan goed aan om bij ontslag meteen bij de kantonrechter ontbinding aan te vragen ‘voor het geval dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig geëindigd is’. Om ontbinding voor zover vereist te vragen moet de werkgever wel redelijke gronden aanvoeren, zoals

  • disfunctioneren,
  • verwijtbaar handelen
  • of een verstoorde arbeidsverhouding.

Wordt deze ontbinding voor zover vereist toegewezen, en houdt het ontslag op staande voet geen stand, dan gelden bij ontbinding de gevolgen die al door de rechter vastgesteld zijn, namelijk het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum en (eventueel) het verschuldigd zijn van een transitievergoeding (of naar billijkheid).

In dat geval hoeft de werkgever slechts salaris te betalen tot aan het al vastgelegde tijdstip van deze ontbinding. Een verstandig werkgever dient dus bij een gegeven ontslag op staande voet ook (en zo snel mogelijk) een ‘verzoek voorzover vereist’ in.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontbinding voor zover vereist

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over ontslag en ontbinding voor zover vereist.

Call Now Button