Ondernemingsrecht advocaat Amsterdam

Ondernemingsrecht advocaat Amsterdam

Ondernemingsrecht advocaat Amsterdam

Onze ondernemingsrecht advocaat Amsterdam is gespecialiseerd in alle rechtsverhoudingen die een onderneming of een bedrijf aangaan. Een ondernemingsrecht advocaat is juridisch adviseur en specialist in het interne en externe ondernemingsrecht van de ondernemerspraktijk: voor bedrijven, eenmanszaak en startende ondernemers. Daarbij kan gedacht worden aan externe zaken van ondernemingen en rechtspersonen zoals het sluiten van arbeidsovereenkomsten, het huren van een pand, intellectuele eigendom, of het financieren van de productie van goederen.

Juridisch adviseur over structuur van een bedrijf

Daarnaast begeleidt onze advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam de interne structuren van een bedrijf. Hoe gaan de directie en de aandeelhouders (de eigenaren van het bedrijf) met elkaar om? Wat gebeurt er als een directie lid of statutair directeur niet goed functioneert en wie beslist uiteindelijk wat goed is voor het bedrijf. Onze advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en voert gerechtelijke procedures (ook arbitrage) op het gebied van:

 • opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • financiering en herstructurering
 • overnames en verkoop van ondernemingen
 • faillissement en sursėance
 • mededingingsrecht, IT, software en intellectuele eigendom
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemingsrecht: organen, directie en aandeelhouders

De directie of de aandeelhouders bepalen het beleid van een onderneming.

Deze organen binnen een bedrijf kunnen verschillende belangen en uitgangspunten hebben die soms lijnrecht tegen over elkaar kunnen staan en tot een geschil of procedure kunnen leiden. Onze advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam kan u dan juridisch adviseren.

Om dat te voorkomen sluit men vaak vooraf al contracten, zoals een aandeelhouders – statuut of een directie – statuut. Daarin kan men afspraken maken over wie wat mag beslissen binnen het bedrijf.

De advocaat ondernemingsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam weet daarin op een goede en adequate manier te adviseren, of dat nu aan de directie is of aan de aandeelhouders, of aan het bedrijf in het algemeen.

Rechtspersonen: advies over BV en NV

Een onderneming of bedrijf kan in verschillende vormen – rechtspersonen- voorkomen. Gedacht kan worden aan een:

 • besloten vennootschap ( BV ), de meest voorkomende vorm,
 • maar ook de Naamloze Vennootschap ( NV )  wordt veelvuldig gebruikt.

Een van de meest kenmerkende verschillen tussen de BV en de NV is dat de aandelen in een NV niet op naam staan en dus door iedereen die een aandeel heeft rechten kan uitoefenen. Men kan dat aandeel ook  verhandelen. Vaak zijn het de grotere bedrijven die in een NV vorm geregeld zijn en waarvan de aandelen op een beurs verhandeld worden.

De BV heeft een gesloten structuur, dus die aandelen staan op naam en de overdracht – al dan niet door verkoop –  is aan bepaalde voorwaarden en regels gebonden.

Beide bedrijfsvormen hebben dus een directie en aandeelhouders, dus de bestuurders en de eigenaren van het bedrijf. Wij adviseren als advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam over de rechtsvorm die het beste bij de onderneming past.

Juridisch advies over onderneming: VOF en maatschap

Daarnaast komen de VOF, de vennootschap onder firma, en de maatschap ook regelmatig als rechtsvorm voor. Deze laatste – de maatschap – wordt gebruikt voor het gezamenlijk uitoefenen van een bepaald (vrij) beroep, zoals door

 • artsen
 • advocaten
 • notarissen
 • octrooigemachtigden
 • of gerechtsdeurwaarder

Die samen onder 1 naam hun beroep uitoefenen.

CV en start-up als onderneming

Een minder vaker voorkomende rechtsvorm is de Commanditaire Vennootschap (CV). Een al zeer oude en met name in het verleden vaker gebruikte rechtvorm die zijn grondslag al in de gouden eeuw had bij de VOC, maar in de laatste eeuw wat in de vergetelheid is geraakt. Deze rechtsvorm is echter weer wat in opkomst door de grote hoeveelheid Start Ups. Deze hebben financiering nodig via bijvoorbeeld private equity investeerders.

Het voordeel is bovendien dat de zogenaamde niet bekende – de stille vennoot -, ook maar tot een bepaald bedrag risico loopt. In de KvK staat hoe groot dat bedrag is.

Beginnende ondernemers begeleiden

De advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam is bij uitstek ook de adviseur voor beginnende ondernemers. Daarnaast voor Start – Ups en bestaande bedrijven bij de keuze van een goede rechtsvorm om het bedrijf uit te oefenen. Ook hierbij staat het belang en het succesvolle voortbestaan van het bedrijf voorop; de keuze van een goede rechtsvorm is belangrijk voor een succesvolle onderneming.

Wij werken bij juridisch advies over het ondernemingsrecht samen met accountants, notarissen, fiscalisten en andere adviseurs vanuit ons advocatenkantoor in Amsterdam.

Ondernemingsrecht advocaat AmsterdamContact met ondernemingsrecht advocaat Amsterdam

Voor juridisch advies, het opstellen van contracten of procederen over ondernemingsrecht of vennootschapsrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam mr Roland E. Gerritsen.

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam