Advocaat nulurencontract (0-uren) en oproepcontract Amsterdam

avatar

Nulurencontract en oproepcontract advocaat Amsterdam

oproepcontract Advocaat 0 uren nulurencontract Amsterdam flexOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft rechtshulp en juridisch advies bij nulurencontracten (0 uren) en oproepcontracten. Een oproepcontract (of nulurencontract, afroepcontract, invalcontract) is bedoeld om pieken in het werk op te vangen, zodat een werknemer alleen wordt opgeroepen als dat nodig is. In bepaalde gevallen is echter, ondanks de afspraken, bij een nulurencontract, een vast maandloon aan een oproepkracht verschuldigd.

Vast arbeidspatroon

In de praktijk komt het vaak voor dat na verloop van tijd een vast arbeidspatroon ontstaat bij oproepkrachten met een nulurencontract, omdat zij vaker, meer structureel, werken dan alleen bij drukte of uitval. Dat is niet de bedoeling van een oproepcontract, omdat daarmee met een nulurencontract de beschermende bepalingen van de arbeidsovereenkomst kunnen worden omzeild.

Nulurencontract en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De Wet Flexibiliteit en Zekerheid van 1 januari 1999 (artikel 7:610b BW) geeft oproepkrachten met een nulurencontract meer zekerheid. Niet het aantal uren dat in het oproepcontract staat is bepalend, maar het arbeidspatroon zoals dat uit de praktijk blijkt. Als een oproepkracht:

 • 3 maanden lang
 • elke week,
 • of minimaal 20 uur per maand werkt,

ontstaat een ‘rechtsvermoeden’ van een (vaste) arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst betreft dan het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen drie maanden. In dat geval kan de werknemer met een nulurencontract een beroep doen op dit ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. De werknemer kan een beroep doen op het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in de afgelopen drie maanden per maand heeft gewerkt, en de werkgever vragen om zijn arbeidsovereenkomst aan te passen aan dit gemiddelde. Dat kan van belang zijn voor het recht op loondoorbetaling bij ziekte, het aantal vakantiedagen etc.

De bedoeling van het wetsartikel is om de werknemer rechtszekerheid te bieden als

 • de omvang van het aantal werkuren helemaal niet,
 • of niet duidelijk is overeengekomen,
 • of in de situatie als het feitelijke aantal werkuren structureel hoger is dan het overeengekomen aantal.

Tegenbewijs rechtsvermoeden van arbeidsomvang bij oproepcontract

Goed werkgeverschap kan betekenen dat het aantal contracturen wordt verhoogd. Mocht de werkgever hier niet mee akkoord gaan, dan kan de werknemer in een kort geding of in een bodemprocedure een beroep op het rechtsvermoeden van de omvang van arbeid uit artikel 7:610b BW. De werkgever moet dan gemotiveerd aangeven dat de werknemer tijdelijk overwerkt of dat er sprake is van een seizoenspiek.

Als dit bewijs niet kan worden geleverd, wordt de oproepkracht meteen nulurencontract beschouwd als een ‘gewone’ werknemer met een vast aantal uren en dus een vast salaris. Ook bij ziekte moet het loon dan worden doorbetaald. Een werkgever neemt dus een behoorlijk risico als een oproepkracht regelmatig, structureel, wordt ingezet.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en flexwerk

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor flexwerk. Werkgevers gaan meer premie betalen voor flexwerkers. Ook zal de rechtspositie van flexwerkers met een oproepcontract verbeteren.

  • Een werknemer moet minstens vier dagen van te voren zijn opgeroepen door de werkgever: schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld mail, sms, of WhatsApp). Zo niet, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan een oproep.
  • De termijn van vier dagen kan bij cao verkort worden tot één dag.
  • Als de werkgever binnen 4 dagen voor de aanvang van het nog met wijzigingen wenst (zoals de oproep intrekken of tijdstippen wijzigen etc.), heeft de werknemer recht op loonbetaling zoals in de oorspronkelijke oproep.
  • De oproepkracht heeft een opzegtermijn van 4 dagen (of korter, als dat in de cao is afgesproken).

Na 12 maanden moet de werkgever aan de oproepkracht binnen een maand een aanbod doen voor een arbeidscontract met vaste uren. Die uren worden berekend op basis van de gemiddelde gewerkte arbeidsduur per maand in de daaraan voorgaande 12 maanden.

Doet de werkgever dit aanbod niet (schriftelijk of via de mail/sms, etc.) en gaat het werk wel door, dan heeft de werknemer tóch recht op het loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen.

oproepcontract advocaat 0 uren nulurencontract AmsterdamContact met advocaat nulurencontract Amsterdam

Voor vragen en juridisch advies over nulurencontract en oproepcontracten kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button