Nul uren contract en ziekte, heb ik recht op doorbetaling?

avatar

Doorbetaling bij ziekte van een oproepkracht: hoelang en hoeveel?

Werkgever betaalt zieke oproepkracht met een oproepcontract te weinig salarisRechtbank Rotterdam stond eind vorig jaar voor een interessante zaak. Een horecamedewerker met een vast oproepcontract meldde zich in maart 2020 ziek. Haar werkgever betaalde haar maar €400,- aan loon door. Onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam legt u in dit artikel uit waarom de rechter vond dat de medewerker met een nulurencontract bij ziekte recht had op meer loon.

Onze arbeidsspecialist legt uit waarom de medewerker recht had op meer loon bij een 0-urenconatrct

De horecamedewerker werkte op basis van een oproepcontract oftewel nulurencontract. Op 1 september 2019 was zij twee jaar in dienst. Volgens het toen geldende recht had zij na twee jaar recht op vast contract. Let op, er gelden nu andere regels! Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam kunnen uw vragen beantwoorden over het recht dat nu geldend is.

Vervolgens meldde de medewerker zich ziek in 2020 en kreeg zij maar €400,- aan loon uitbetaald. Zij vond dit te weinig en is naar de rechter gegaan, want volgens haar had zij recht op meer geld. Dit heeft te maken met de per 1 januari 2020 geldende nieuwe regels in het arbeidsrecht.

Nieuwe regels in het arbeidsrecht per 1 januari 2020 voor oproepcontracten

Als er sprake is van een oproepcontact moet de werkgever de werknemer na 12 maanden een aanbod doen voor een arbeidscontract met vaste uren. Deze nieuwe ‘arbeidsomvang’ moet ten minste gelijk zijn aan het gemiddeld aantal uren dat er in de afgelopen 12 maanden is gewerkt door de werknemer. Dus stel, u heeft afgelopen 12 maanden gemiddeld 24 uur per week gewerkt, moet uw werkgever u een aanbod doen van een arbeidscontract voor 24 uur per week.

Aanbod doen voor een arbeidscontract met vaste uren

De horecamedewerker in deze zaak had dit aanbod nooit gekregen en had een gemiddeld aantal uren van 31 uur per week. Dit gaf de medewerker recht op een salaris van €1.405,13 bruto per maand exclusief vakantiegeld. Terwijl haar werkgever haar maar eenmalig €400,- betaalde.

Wat vond de rechter van doorbetaling bij een nulurencontract?

De medewerker vroeg dan ook aan de rechter om haar vordering van €1.405,13 bruto per maand toe te wijzen. Als de rechter dat doet betekent dit dat de werkgever verplicht is de werknemer dit bedrag te betalen. De rechter vond ook dat de medewerker recht had op dit bedrag, omdat dit nu eenmaal de regels zijn.

In het geval er een cao van toepassing is op uw contract, kan er in het cao staan voor welk percentage u doorbetaald krijgt tijdens ziekte. Het is dus belangrijk om te weten wat uw cao daarover zegt, als die van toepassing is. Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam kunnen u helpen met het begrijpen van uw cao.

Horeca cao van toepassing bij doorbetaling wegens ziekte 95 en 75%

Zo gold er voor de horecamedewerker ook dat het horeca cao van toepassing was op haar arbeidscontract. Zij had in

  • de eerste 52 weken van haar ziekte recht op 95% doorbetaling van haar loon
  • en in haar tweede ziektejaar recht op 75% doorbetaling.

Indien u werkt op basis van een oproepcontact is uw werkgever verplicht om u aan contract aan te bieden met een vast aantal uren. Deze vaste uren zijn het gemiddeld aantal uren dat u in dat jaar heeft gewerkt per maand. Een vast aantal uren kan u zekerheid geven in het geval u ziek wordt.

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over een oproepcontract of over ziekte, of heeft u gewoon een andere vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met de advocaat  arbeidsrecht Amsterdam van ons kantoor. 

 

Nul uren contract oproepovereenkomst ziekte arbeidsrecht advocaat Amsterdam

Call Now Button