Nieuwe ontslagwet geëvalueerd

avatar

WWZ

Minister Asscher heeft op 1 december 2016 zijn derde voortgangsbrief WWZ aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin evalueert hij de WWZ, die o.a. het ontslagrecht regelt. Een grote wetswijziging als de WWZ heeft tijd nodig om ingeburgerd te raken. Daarom wordt de nieuwe wet in 2020 definitief geëvalueerd. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.

Vast contract

Uit de tussentijdse rapportage van Minister Asscher blijkt de voornaamste conclusie:

Hoger beroep ontslag

Sinds de WWZ bestaat de mogelijkheid van hoger beroep in het ontslagrecht. Daar wordt volgens de minister veel gebruik van gemaakt. Door de mogelijkheid van hoger beroep (en cassatie bij de Hoge Raad) zal er volgens de minister meer uniformiteit ontstaan in het ontslagrecht.

Ontslagvergoeding

Sinds de inwerking treden van de WWZ is de gemiddelde ontslagvergoeding die de rechter toekent bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, gehalveerd.

De gemiddelde transitievergoeding bedraagt nu ongeveer 0,4 maandsalaris per dienstjaar, voorheen was dat 1,0 tot 1,4 maandsalaris per dienstjaar.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding komt lager uit dan de ontslagvergoeding die de rechter in dat geval op basis van de kantonrechtersformule zou hebben toegekend (43%). Deze vergoeding kan worden toegekend als de werkgever een ernstig verwijt treft bij het ontslag.

Uit onderzoek blijkt dat er in 6% van de gevallen de werkgever bij ontslag ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, en er dus naast de transitievergoeding een billijke vergoeding wordt toegekend.

In 9% van de gevallen oordeelde de rechter dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dus geen recht heeft op een transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Het grootste deel van de ontslagen op initiatief van de werkgever vindt nog steeds plaats via een vaststellingsovereenkomst. De regeling van de transitievergoeding heeft hier invloed op. In een enquête onder arbeidsrechtadvocaten gaf 79% aan dat bij schikkingen een lagere vergoeding wordt overeengekomen dan vóór de WWZ.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is daarmee het uitgangspunt geworden van waaruit werkgever en werknemer onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding.

arbeidsrecht-advocaat-amsterdamOntslag advocaat Amsterdam

Uiteraard staat onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam werkgevers en werknemers bij in het nieuwe ontslagrecht, bij ontbinding, opzegging, ontslag, ontslagvergoeding en de vaststellingsovereenkomst. 

 

 

Call Now Button