Geen werk en toch loon, wanneer gaat dat op?

avatar

Loondoorbetaling bij niet werken, hoe zit dat? 

In het Nederlandse arbeidsrecht heeft een werkgever de verplichting het loon door te betalen. Ook als de werknemer geen werk heeft verricht, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dit nou precies zit. 

Niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer?

Door het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst verplicht jij jezelf om te werken voor een werkgever. In ruil daarvoor krijg je loon. Het arbeidsrecht bepaalt dat een werkgever, zolang de arbeidsovereenkomst geldt, verplicht is het loon door te betalen. Dit geldt alleen niet wanneer het de ‘schuld’ is van de werknemer dat hij niet kan werken. 

In uitspraak gaven werkgever en werknemer beide andere redenen op waarom er niet werd gewerkt. Om deze reden kon de rechter niet oordelen dat het niet kunnen werken voor rekening van de werknemer kwam.

Beschikbaar houden voor werk

Gebruik is dat een werknemer zich beschikbaar houdt voor het werk als hij niet kan werken, bijvoorbeeld bij een schorsing of ontslag op staande voet. Onze arbeidsrecht specialist wijst erop dat de Hoge Raad heeft bepaald dat de omstandigheid dat een werknemer ergens anders heeft gewerkt, niet betekent dat hij zich niet beschikbaar heeft gehouden voor werk. 

Opschorting van loon als werkgever geen loon betaalt

Het Nederlandse arbeidsrecht bepaalt tevens ook dat een werknemer het recht heeft om niet te hoeven werken zolang hij nog een loonvordering heeft op de werkgever. In het geval van de uitspraak was de werkgever verplicht het loon door te betalen. Dit heeft de werkgever niet gedaan waardoor er een loonvordering ontstond jegens de werkgever.

Toen de werkgever vroeg of de werknemer weer kon werken, beriep hij zich op zijn recht tot opschorting. De rechter oordeelde dat de werknemer dit mocht doen, omdat zijn loon niet was betaald.  

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over loonbetalingen

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, schorsing en loonbetalingen. 

 

Advocaat Amsterdam

 

loon schorsing doorbetalen advocaat amsterdam op non actief gesteld

Call Now Button