Niet inleveren eigendommen werkgever en vervallen recht op transitie- en aanzegvergoeding 

avatar

Heeft u een tijdelijk contract van zes maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Uw werkgever dient dan uiterlijk één maand voor het einde van uw contract schriftelijk aan te geven of hij de arbeidsovereenkomst voortzet of niet. Indien hij dit niet doet, heeft u recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding moet wel tijdig worden ingeroepen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak  waarin dit niet tijdig was gedaan. Ook had de werkgever het loon opgeschort, omdat bedrijfseigendommen niet op tijd waren ingeleverd. Mocht dat laatste wel?

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Volgens onze arbeidsrechtspecialist had de betreffende werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, van 22 november 2021 tot en met 21 juni 2022. Op 20 juni 2022 heeft de werkgever een bericht gestuurd waarin stond dat het contract was geëindigd en dat de werknemer niet meer in dienst was.

Loon opschorten wegens niet inleveren bedrijfskleding

De laatste loonbetaling werd tevens opgeschort omdat de bedrijfskleding niet was ingeleverd.

Vervallen transitie- en aanzegvergoeding

Op 26 oktober 2022 stuurde de werknemer een verzoekschrift aan het ex-werkgever waarin zij betaling van de transitie- en aanzegvergoeding vordert. De werkgever verweerde zich door te stellen dat zij daarmee te laat was. Volgens onze arbeidsrecht advocaat vervalt het recht om de aanzegvergoeding te vorderen drie maanden na de dag waarop de aanzegverplichting is ontstaan, 21 mei 2022. Voor de transitievergoeding geldt dat de bevoegdheid om deze te verzoeken vervalt drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, 21 juni 2022.

Aangezien het verzoek ingediend was op 26 oktober 2022 was de werknemer voor beide verzoeken te laat. De rechter oordeelde dus ook dat de werknemer geen recht had op de vergoedingen gezien het verlopen van vervaltermijn.

Loonopschorting bij niet tijdig inleveren bedrijfseigendommen?

Ook kwam de vraag aan de orde of de werkgever bevoegd was het laatste loon te staken omdat de werknemer bedrijfseigendommen niet tijdig had ingeleverd. Volgens onze arbeidsrechtspecialist is loonopschorting een zeer ingrijpende maatregel en is daarom alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties. De werkgever heeft voor het terugkrijgen van de bedrijfskleding dus niet de juiste route bewandeld door voor loonopschorting te kiezen. Dat was een te zwaar middel.

Volgens de wet mag de werkgever het salaris op zich wel opschorten. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een arbeidsongeschikte werknemer zich niet houdt aan redelijke controlevoorschriften van de werkgever.

Niet teruggeven van werkkleding

De rechtbank oordeelde dat het niet teruggeven van werkkleding geen aanleiding vormt voor loonopschorting. Hij veroordeelde de werkgever dan ook om de laatste salarisbetaling te betalen aan de werknemer.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over transitievergoeding en loonopschorting

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en loonopschorting.

Niet inleveren eigendommen werkgever en vervallen recht op transitie- en aanzegvergoeding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button