Niet afsluiten verzakte schuifpui is roekeloos

avatar

Uit zijn woning waren diverse zaken gestolen waaronder de sleutels van de auto. De dader is vermoedelijk het huis binnengekomen door de schuifpui aan de achterzijde te openen.

Verzakt

Het hout van de schuifpui was echter verrot en daardoor was de schuifpui verzakt. Als gevolg daarvan kon de schuifpui alleen op slot als de pui door 2 personen werd opgetild en dan op slot werd gedaan. De eigenaar had twee weken voor de diefstal bemerkt dat de schuifpui niet meer op slot kon en naar aanleiding daarvan een aannemer ingeschakeld die het probleem zou verhelpen. De aannemer zou nog vóór de diefstal komen, maar heeft die afspraak afgezegd.

De eigenaar had aanspraak gemaakt op uitkering onder de autoverzekering, maar Unigarant had dekking geweigerd.

Roekeloos

Unigarant stelde zich op het standpunt dat de eigenaar roekeloos heeft gehandeld in de zin van artikel 7:952 BW door de schuifpui, ondanks de verzakking, niet op slot te doen, ten gevolge waarvan de autosleutels gesloten zijn en de auto is gestolen.

Grove schuld

De rechtbank overwoog dat de term ‘roekeloosheid’ in artikel 7:952 BW hetzelfde bedoelt uit te drukken als het door de Hoge Raad geformuleerde begrip grove schuld, te weten ‘een in laakbaarheid aan opzet grenzende vorm van schuld’. De regeling ziet zowel op bewuste als onbewuste roekeloosheid. Bij onbewuste roekeloosheid is de verzekerde zich niet bewust geweest van de aanmerkelijke kans op schade die het gevolg van zijn handeling kan zijn, maar had hij zich hier wel bewust van behoren te zijn.

Onbewust roekeloos

Naar het oordeel van de rechtbank had de eigenaar ‘op zijn minst onbewust roekeloos gehandeld’ als bedoeld in artikel 7:952 BW door de schuifpui van zijn woning niet op slot te doen en enkel dicht te schuiven. Hij had zich er van bewust moeten zijn dat door het niet op slot doen van de schuifpui, er een aanmerkelijke kans was dat dieven eenvoudig de woning konden betreden en de autosleutels, die zichtbaar op de bar van de keuken van de woning lagen, konden meenemen:

‘Dat klemt te meer nu vaststaat (zie r.o. 2.3.) dat de schuifpui, zij het met enige moeite, wel af te sluiten was. Dat [eiser] heeft gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen en dat – zoals [eiser] heeft gesteld en Unigarant heeft bestreden – de woning niet in een inbraakgevoelige buurt lag, doet aan het voorgaande niet af. Nu het niet op slot doen van de schuifpui in zeer belangrijke mate heeft bijgedragen aan de diefstal van de auto, hoeft Unigarant krachtens artikel 7:952 BW de door [eiser] ten gevolge van de diefstal van de auto geleden schade niet te vergoeden. De vordering van [eiser] wordt dan ook afgewezen’.

Call Now Button