Ontslag op staande voet wegens doen van zaken voor eigen rekening

avatar

advocaat Ontslag op staande voet wegens doen van zaken voor eigen rekening amsterdamOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Onze kantoorgenoot en specialist arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond met succes een werknemer bij die ontslagen was op staande voet omdat hij tijdens ziekte voor zichzelf zou zijn begonnen. Namens de ontslagen werknemer werd bij de kantonrechter te Amsterdam een loonvordering ingesteld. De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven. De werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon en een wettelijke verhoging van 25% over het achterstallig loon. Tegen dit oordeel kwam de werkgever in hoger beroep. Ook in hoger beroep kreeg de werknemer gelijk.

Ontslag op staande voet in hoger beroep

Gerechtshof Amsterdam oordeelde uiteindelijk dat het ontslag op staande voet ook in hoger beroep geen stand hield. In de ontslagbrief van 28 november 2017 was het volgende opgenomen:

(…) Tijdens ons gesprek hebben wij u medegedeeld, dat Hansa door relaties is benaderd met de mededeling dat u bij hen offertes en informatie heeft opgevraagd. Deze relaties betreffen een leverancier van onze software en een leverancier van onze stofzuigerkasten.(…)

De redenen voor het ontslag op staande voet waren:

  • het handelen in strijd met artikel 9.2 van uw arbeidsovereenkomst, doordat gebleken is, dat u voor eigen rekening zaken doet;
  • het wederom handelen in strijd met uw verplichtingen uit hoofde van uw re-integratie door het verrichten van werkzaamheden voor eigen rekening op het moment dat de bedrijfsarts heeft geconstateerd, dat u absoluut geen werkzaamheden kunt verrichten.

Eigen bedrijf en nevenwerkzaamheden

De werknemer had volgens de advocaat van de werkgever tijdens ziekte een Linkedin profiel aangemaakt waarin hij zichzelf aanduidt als “Technisch monteur bij Powertec Service B.V”. Dat was een niet bestaand bedrijf en het was ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder had de werknemer volgens de advocaat van de werkgever een e-mail gestuurd naar een leverancier van de werkgever met de mededeling dat hij een cd-rom wilde bestellen met software voor een stofzuigermachine. Het hof Amsterdam ging er ‘veronderstellenderwijze van uit’ dat de werknemer, zoals de advocaat van de werkgever stelde, ook een e-mail heeft gestuurd naar een andere leverancier met de mededeling dat hij interesse had “in de luchtkasten, stofzuigerkasten en mini geur en luchtkastjes” met de toevoeging “Ik ben benieuwd naar de prijs per stuk en eenheden”.

Het doen van zaken voor eigen rekening tijdens het arbeidscontract

Het Hof Amsterdam was van oordeel dat deze feiten een te smalle basis opleveren voor een ontslag op staande voet. De genoemde activiteiten waren onvoldoende om dit te kunnen aanmerken als “het doen van zaken voor eigen rekening”. Zij wijzen mogelijk op een voornemen in die richting, maar dat kan niet op één lijn gesteld worden met “het doen van zaken voor eigen rekening”, aldus Hof Amsterdam. De advocaat van de werkgever had geen omstandigheden gesteld die nopen tot een zó ruime uitleg van artikel 9.2. Er bestaat onvoldoende grond voor de veronderstelling “dat er daadwerkelijk activiteiten zijn ontplooid”. Ook was niet gebleken dat de werknemer hiermee zijn re-integratie heeft belemmerd of nadelig heeft beïnvloed. Het Hof Amsterdam onderschrijft daarmee het oordeel van de kantonrechter te Amsterdam dat het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was.

Wettelijke verhoging bij achterstallig loon

Over de toegewezen wettelijke verhoging van 25% over het achterstallig loon merkte het Hof Amsterdam op dat deze verschuldigd is omdat de werkgever op ontoereikende gronden is overgegaan tot ontslag op staande voet.

advocaat Ontslag op staande voet wegens doen van zaken voor eigen rekening amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag op staande voet wegens nevenwerkzaamheden

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag op staande voet en alle andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button