mr. Bobbi Joe du Bois

avatar
advocaat-arbeidsrecht-amsterdamPer 1 maart 2024 heeft mr. Bobbi-Joe du Bois zich aangesloten bij WS Advocaten.
Bobbi-Joe du Bois is sinds 2013 advocaat en heeft in 2019 de postacademische opleiding Grotius Personenschade afgerond. Hen heeft ruim 10 jaar ervaring als letselschadeadvocaat en behandelt met name zaken op het gebied van verkeersaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid alsmede zaken van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Voor deze gedupeerden heeft Bobbi-Joe ervaring met het begroten van schade voor de Commissie Werkelijke Schade (CWS) van de Belastingdienst.In 2023 heeft Bobbi-Joe de basisopleiding tot mediator behaald.
Daarnaast heeft Bobbi-Joe zich jarenlang vrijwillig ingezet voor de LHBTQIA+ gemeenschap en behandelt hen ook (selectief) zaken op het gebied van Familierecht zoals naamswijzigingen, alimentatie, ouderschapsplanning etc.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Bobbi-Joe de volgende 2 hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht: a. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen b. Ouderschap en erkenning
  • Letselschaderecht

Op grond van deze registratie is een advocaat verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Effective March 1, 2024, Mr. Bobbi-Joe du Bois will join WS Lawyers Amsterdam.

Attorney Bobbi-Joe du Bois has been an attorney since 2013 and completed the Grotius Personal Injury postgraduate course in 2019. Bobbi-Joe has more than 10 years of experience as a personal injury lawyer and handles mainly cases in the field of traffic liability and medical liability as well as cases of victims of the benefits affair. For these victims, Bobbi-Joe has experience in estimating damages before the Internal Revenue Service’s Committee on Actual Damages (CWS).

In 2023, Bobbi-Joe completed basic mediator training.

Additionally, Bobbi-Joe has volunteered for the LGBTQIA+ community for many years and also (selectively) handles Family Law cases such as name changes, child support, parenting planning, etc.

In the Register of Jurisdictions of the Dutch Bar Association, Bobbi-Joe has registered the following 2 main areas of law:

  • Law of persons and family law: a. Divorce, alimony cases, access arrangements b. Parenting and recognition
  • Personal injury lawPursuant to this registration, a lawyer is required to obtain a minimum of 10 training points in each registered main area of law each calendar year according to the standards of the Dutch Bar Association.
Call Now Button