Een minnelijke regeling (schikking) tijdens zitting is nog geen vaststellingsovereenkomst

avatar

Is een minnelijke regeling schikking tijdens zitting een vaststellingsovereenkomst? advocaat arbeidsrecht amsterdamMinnelijke regeling (schikking) tijdens een zitting niet altijd een VSO

Is een een minnelijke regeling tijdens zitting een vaststellingsovereenkomst? Tijdens een zitting bij de rechtbank is het altijd mogelijk om tijdens een schorsing een minnelijke regeling oftewel een schikking te treffen. Dit houdt in dat je tijdens een pauze ofwel een schorsing de tijd krijgt om samen met de wederpartij tot een oplossing te komen. Als dit lukt kan de rechter een proces-verbaal door de griffier laten opstellen en zo de gemaakte  afspraken laten vastleggen. Soms komt een deel daarvan ook in de einduitspraak terecht. Bij arbeidsgeschilen bijvoorbeeld kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden met een afgesproken vergoeding. 

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam mr. Krystle Aaron-de Bies een voorbeeld van een schikking. De advocaat van de werknemer had zo’n minnelijke regeling tijdens een zitting bij de rechtbank getroffen. Toch kreeg de werknemer spijt van deze keuze.

Wat gebeurde er tijdens de zitting, onze arbeidsrecht specialist legt uit.

Afspraak tijdens de zitting dat de arbeidsovereenkomst minnelijk wordt ontbonden

Werkgever en werknemer hadden een zitting bij de rechtbank over ontslag door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Tijdens de schorsing waren beide partijen op de gang afspraken overeengekomen waaronder de afspraak dat de arbeidsovereenkomst kon worden beëindigd. Dit betekende dat de rechter niet meer inhoudelijk hoefde te kijken naar de zaak en door middel van een proces-verbaal de afspraken tussen partijen kon worden vastgelegd.

Werknemer wil toch geen einde aan zijn dienstverband

Een paar dagen na de mondelinge behandeling bij de rechter realiseerde de werknemer zich dat hij toch geen einde aan zijn dienstverband wenste. Hij betreurde de regeling die hij met zijn werkgever tijdens de zitting bij de rechtbank had getroffen. Ondanks dat hij werd bijgestaan door een advocaat voelde hij zich overvallen en realiseerde hij zich op dat moment onvoldoende dat de kantonrechter niet inhoudelijk zou kijken naar de zaak.

Hoger beroep bij het gerechtshof over proces-verbaal van schikking

De advocaat van de medewerker ging daarom in hoger beroep bij het gerechtshof en meende dat de twee weken bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst hem een kans bood. Hij zou ervoor kunnen zorgen dat de rechter in tweede aanleg terug kon komen op de ter zitting gemaakte afspraken. De vraag voor de rechter in hoger beroep was dus om te bepalen of het hier ging om een vaststellingsovereenkomst. Hieronder zal het antwoord worden toegelicht door een arbeidsrecht advocaat.

Geen vaststellingsovereenkomst geregeld maar arbeidscontract ontbonden door de kantonrechter

Het gerechtshof oordeelde dat partijen tijdens de zitting geen vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. In plaats daarvan hadden zij gezamenlijk aan de rechter verzocht om een uitspraak te geven met een bepaalde inhoud, waarbij onbestreden was dat zij daarmee een eind aan de ontslagprocedure hebben willen maken. Op grond daarvan heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden. Daardoor was de arbeidsovereenkomst niet geëindigd door middel van een schriftelijke overeenkomst maar is deze ontbonden door de kantonrechter.

Gevolgen van een minnelijke schikking als een advocaat erbij betrokken was

Het gerechtshof zei hiermee dat partijen op voorhand akkoord gingen met het feit dat de rechter de arbeidsovereenkomst zou ontbinden. Daarnaast oordeelde het gerechtshof ook dat het juist het doel is van een advocaat om ervoor te zorgen dat men weet wat de gevolgen zijn van een minnelijke schikking. Met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer in stand werd gelaten.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over vaststellingsovereenkomst en schikking op een zitting

Heeft u als werkgever of werknemer vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel? Of andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies (arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam) is zeer ervaren in het voeren van arbeidsrechtelijke procedures, adviseren over vaststellingsovereenkomsten en schikkingen op een zitting.

 

Advocaat Amsterdam

Minnelijke regeling (schikking) tijdens een zitting vaststellingsovereenkomst amsterdam

Call Now Button