Huurverlaging voor ondernemers (horeca, winkels, etc.) in Amsterdam wegens corona

Mike

Over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als huurder van een bedrijfsruimte (horeca, winkel etc.) in Amsterdam heb ik in het recente verleden al specialist huurrecht meerdere artikelen op onze website geplaatst. Inmiddels zijn we enkele maanden en enkele tientallen uitspraken verder. Reden waarom ik een dit vervolgartikel plaats. In dit artikel zal ik de lijn die in de (Amsterdamse) rechtspraak is ontstaan, bespreken. Daarbij zal ik specifiek ingaan op uitspraken van de gerechtelijke instanties te Amsterdam en omgeving.
In mijn vorige artikelen lichtte ik toe dat het voor huurders van bedrijfsruimten mogelijk is om met succes huurverlaging te eisen van hun verhuurders. Daarbij concludeerde ik als advocaat dat deze mogelijkheid met name bestond voor ondernemingen die hun deuren hebben moeten sluiten op last van de overheid. Daarnaast schreef ik dat er aanwijzingen waren dat ook huurders van bedrijfsruimten die hun deuren niet verplicht hebben moeten sluiten mogelijk met succes aansprak konden maken op huurverlaging. Destijds werd veelal een huurkorting van 50% toegekend. Was sprake van onderverhuur? Dan kon dit ertoe leiden dat de (onderhuurder) slechts 33% van de oorspronkelijke huurprijs diende te betalen. [Lees meer]

Wat zijn de gevolgen voor een onderhuurder als de huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en verhuurder eindigt?

Mike

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder, vervalt ook de huurovereenkomst tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder. In dit artikel zal onze huurspecialist in Amsterdam, advocaat mr. Mike van Eck, uiteenzetten wanneer een onderhuurder wél in de huurwoning kan blijven wonen. Of een onderhuurder in de woning kan blijven wonen, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Daarbij spelen onder andere de volgende omstandigheden een rol:
Heeft de onderhuurder zijn/haar hoofdverblijf in de huurwoning?
Huurt de onderhuurder een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte?
Wat is de reden van het eindigen van de huur tussen de verhuurder en de hoofdhuurder?
Of de woning rechtsgeldig of illegaal aan de onderhuurder is onderverhuurd, speelt in beginsel geen rol bij de vraag of de onderhuurder in de woning kan blijven wonen.[Lees meer]

My landlord in Amsterdam does not return my deposit

Mike

Our Amsterdam rental law experts have extensive experience with deposit. In the Netherlands Dutch landlords often decline to return (part of) the deposit to expats. Sometimes for good reason. For example, because the tenant has rent arrears. Or because the (expat) tenant has (severely) damaged the property. But often there is no justification for the Dutch landlord to not (partly) return the deposit. Sometimes landlords seem to try to gain a non-justified compensation from the tenant. In this article I will explain when a landlord in The Netherlands can withhold (part of) the deposit.
In this article I will discuss the following subjects:
What is a deposit?
What is the purpose of the deposit?
When can the landlord use the deposit?
When does the landlord have to return the deposit to the tenant?
Tips & tricks for recovering the deposit.
[Lees meer]

Deposit and/or additional costs in a Dutch rental agreement

Mike

When can a landlord keep the deposit and/or charge additional costs to his tenant at the end of a rental agreement? At the end of the rental agreement the property has to be ‘returned’ by the tenant to the landlord. The property has to be in the same state as the property was at the start of the rental period. The property needs to be in a good condition, cleaned and emptied of the possessions of the tenant. From our experience we know that landlords often overcharge their tenants. This leads to landlords not paying back the deposit or even to them claiming additional payments. Are landlords allowed to do this? What costs can the landlord charge to their tenants? And what procedures should they follow? In this article I will answer the aforementioned questions.
In this article the following subjects will be explained:
In what state should the tenant return the property to the landlord?
When can a landlord charge costs to a tenant?
What procedure does the landlord have to follow if he wants to charge additional costs to his tenant?
Which costs should be covered by the tenant and which costs should be covered by the landlord?[Lees meer]

Verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten in Amsterdam als gevolg van de coronacrisis

Mike

Over verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten als gevolg van de coronacrisis schreef ik als specialist huurrecht in Amsterdam enkele weken geleden. In dat artikel gaf ik als advocaat huurrecht een toelichting op het huur geschil tussen InBev en Sigismund. De rechter had in deze huur zaak beslist dat InBev recht had op huurverlaging. Sindsdien hebben verschillende rechters zich uitgelaten over de mogelijkheid om verlaging van de huurprijs te verkrijgen als gevolg van de coronacrisis. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam zich ook uitgelaten over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als gevolg van de coronacrisis (Palace Hotel/ DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH). In dit artikel zal ik een korte weergave plaatsen van de rechtspraak op dit gebied. Daarna zal ik toelichten wat deze uitspraken betekenen voor uw huurovereenkomst. Alvorens ik verder inga op de jurisprudentie over verlaging van de huurprijs voor bedrijfsruimten in of buiten Amsterdam als gevolg van de coronacrisis zal ik eerst een korte samenvatting van mijn vorige artikel geven. In de zaak van Inbev ging het om het volgende. Inbev huurt een bedrijfsruimte van Sigismund (hoofdverhuurder). Inbev onderverhuurt de bedrijfsruimte op haar beurt weer van een horecaonderneming. In verband met de coronacrisis had Inbev een voorstel toegezonden aan de (hoofd)verhuurder. Zij had voorgesteld om de huurprijs met 33% te verlagen, in verband met de tijdelijke verplichte sluiting van de horecaonderneming. E verhuurder stemde niet in met het verzoek om de huur te verlagen. [Lees meer]

When can a landlord end (terminate or rescind) my rental contract?

Mike

We are frequently confronted with tenants who have been pressured to agree with the termination of their rental agreement. What tenants often do not know is that they have a lot of protection form the Dutch Civil Code (DCC); especially of you have a rental contract for an indefinite period. If a landlord wants to end a rental agreement, he has a couple of options. He can terminate the lease or he can have the lease rescinded in a court of law. The way in which the lease is ended is of great importance, because there are major differences between the various ways of ending the lease. For example, the lessor does not have to observe a notice period in the event of dissolution, whereas the lessor does have to observe a notice period in the event of termination. This article explains when a landlord can end a lease agreement and what the consequences are of the chosen option.[Lees meer]

Hoe kan een verhuurder een huurcontract opzeggen wegens dringend eigen gebruik?

Mike

Hoe kan een verhuurder een huurovereenkomst in Amsterdam opzeggen als hij de huurwoning zelf nodig heeft voor eigen dringend gebruik? Onze advocaat huurecht in Amsterdam geeft verhuurden en huurder advies over het eindigen en stopzetten van een huurovereenkomst. Verhuurt u een huurwoning voor onbepaalde tijd? En wilt u de woning zelf voor andere doeleinden gaan gebruiken? Dan kunt u de huurovereenkomst mogelijk opzeggen door een beroep op dringend eigen gebruik te doen. De huur overeenkomst eindigt alleen als de huurder instemt met de opzegging. Stemt de huurder niet in met de opzegging van de huurovereenkomst? Dan zult u een procedure bij de rechtbank moeten starten. De rechter zal toetsen of aan alle vereisten voor een opzegging op grond van dringend eigen gebruik is voldaan. Is dat het geval, dan kan de rechter bepalen dat de huurovereenkomst op een specifieke datum eindigt. In het vervolg van dit artikel zal onze advocaat huurrecht in Amsterdam de vereisten voor een opzegging op grond van dringend eigen gebruik toelichten. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wanneer kan een verhuurder de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik opzeggen?
Wat is eigen gebruik?
Wanneer is sprake van dringendheid?
Welke andere eisen gelden er bij dringend eigen gebruik?
Wanneer beëindigt een rechter de huurovereenkomst: wat is dan de belangenafweging?
Wat is een passende vervangende woonruimte?
Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding bij dringend eigen gebruik?
Schadevergoeding (en boete) bij geen daadwerkelijk dringend eigen gebruik.[Lees meer]

Huurverlaging door COVID-19?

Mike

Heeft een huurder recht op korting danwel huurverlaging wegens de coronacrisis? In de voorbije maanden zijn er vele artikelen verschenen over de gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten. Een belangrijke vraag was: zijn huurders verplicht om huur te betalen tijdens de coronacrisis of hebben zij recht op korting op de huur danwel huurverlaging. In veel van deze artikelen was de conclusie dat het antwoord op deze vraag zeer onzeker was, totdat de rechtspraak zich over dit vraagstuk heeft gebogen. De eerste horde is genomen. Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 mei 2020 geoordeeld dat de coronacrisis mogelijk als een gebrek (in de zin van artikel 7:402 BW) kan worden gekwalificeerd, waardoor huurders recht kunnen hebben op (volledige) huurkorting. In dit artikel zal advocaat mr. van Eck, huurspecialist in Amsterdam, ingaan op deze uitspraak. Daarna zal hij toelichten welke gevolgen dit heeft voor andere huurders.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam