Arbeidsconflict mediation in Amsterdam

avatar

Mediation mediator bij arbeidsconflict AmsterdamMediator bij arbeidsconflict in Amsterdam

Mediation bij een arbeidsconflict: u heeft een arbeidsgeschil en u wilt dit met uw werknemer of werkgever in Amsterdam oplossen. Wilt u voor eens en voor altijd met een mediator in Amsterdam de kou uit de lucht halen? Heeft u voor het oplossen van een arbeidsgeschil wel eens aan mediation gedacht?

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van een rechter. Bij mediation proberen partijen onder begeleiding van een deskundige jurist of advocaat gezamenlijk tot een effectieve oplossing te komen voor hun onderlinge conflict. Bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid als de bedrijfsarts partijen voorstelt om er samen uit te komen.

De mediator: jurist arbeidsrecht

Van een mediator mag worden verwacht dat hij beschikt over kennis, vaardigheden, beroepshouding en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om een goed verloop van de mediation te waarborgen. Met name bij een arbeidsgeschil.

Werkwijze mediator

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Deze leidt het gesprek en houdt zich op de inhoud niet bezig met het conflict. Een mediator stelt zich neutraal op en helpt bij het zoeken naar  oplossingen, zoals die door partijen zelf tijdens de mediation worden aangedragen.

Wanneer kiezen voor geschillenbeslechting?

U kunt voor geschillenbeslechting kiezen als u er samen niet meer uitkomt. Van belang is wel dat beide partijen door middel van mediation aan de oplossing van het conflict willen werken.

Wanneer kan mediation plaatsvinden?

Geschillenbeslechting kan in elke fase van de juridische procedure plaatsvinden. Ook indien nog geen nadelig besluit voor werkgever of werknemer op tafel ligt.

Hoe eindigen de gesprekken?

Indien de mediationsessie tot een oplossing leidt, kunnen de gemaakte afspraken worden neergelegd in een (juridisch bindende) vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst bevat wederzijdse rechten en plichten voor werkgever en werknemer. Gebondenheid van partijen hieraan vloeit voort uit het rechtszekerheidsbeginsel. Dit betekent dat zowel de werknemer als de werkgever de gemaakte afspraken in acht moet nemen.

Contact met mediator arbeidsrecht in Amsterdam

Wilt u weten of uw zaak mediabel is? Bent u nieuwsgierig naar de voor- en nadelen van geschillenbeslechting in uw zaak? Of heeft u al een mediationsessie achter de rug en wilt u weten of de uitkomst hiervan de juridische toets kan doorstaan? Neem contact op met mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam. U kunt haar als mediator inschakelen bij al uw arbeidsconflicten.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam