Makelaar niet aansprakelijk voor te klein oppervlakte uit 2008

avatar

Rechtbank Amsterdam heeft hier op 31 december 2014 uitspraak over gedaan. Een makelaar had in 2000 een appartement te koop aangeboden met de vermelding dat het een woonoppervlakte had van 85m². In de verkoopbrochure had de makelaar een voorbehoud gemaakt dat aan de inhoud geen rechten kunnen worden ontleend en dat het appartement ca. 90m² groot was.

NEN 2580

Uit verrichte metingen bleek later dat volgens NEN 2580 het appartement een gebruiksoppervlakte heeft van 78m². Daarop heeft de koper het makelaarskantoor aansprakelijk gesteld voor de onzorgvuldige vaststelling van het woonoppervlak. Ook eiste de koper vergoeding van de daardoor geleden schade, € 57.000,-, het verschil in de koopprijs.

Rechtbank Amsterdam moest eerst vaststellen of de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld door in 2008 in de verkoopbrochure op te nemen dat het appartement een oppervlakte van “ca. 90m²” had terwijl zowel de gebruiksoppervlakte als de brutovloeroppervlakte achteraf (aanzienlijk) minder bleken te zijn.

De rechtbank overwoog dat 2008 de woonoppervlaktes niet volgens een uniforme methode werden berekend. Ook had de term ‘woonoppervlakte’ geen vast omschreven betekenis. Pas sinds 2010 zijn makelaars door de NVM verplicht gesteld om de methode NEN 2580 en de daarin gedefinieerde termen te hanteren. Dat de makelaar dat in 2008 niet had gedaan, kan de makelaar volgens de rechtbank niet worden verweten.

Ook vond de rechtbank dat de manier waarop in 2008 de oppervlakte van een woning werd bepaald, niet kan worden vergeleken met de volgens NEN 2580 gemeten gebruiksoppervlakte.

Voorbehoud

Ook omdat koper in de brochure er op is gewezen dat aan de inhoud daarvan geen rechten kunnen worden ontleend terwijl de oppervlakte in de brochure is aangeduid als ‘circa 90m2’, komt de rechtbank tot de slotsom dat de makelaar in 2008 tot het opgenomen woonoppervlakte heeft kunnen komen.

Conclusie

Rechtbank Den Haag heeft op 11 september 2013 geoordeeld dat een makelaar wel aansprakelijk is voor een onjuiste vermelding van de oppervlakte, ondanks dat stond vermeld dat het woonoppervlak “ca. 60 m²” bedroeg. De rechtbank vond dat de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld door na 1 september 2010 de NEN 2580 norm niet te gebruiken. Deze uitspraak blijft derhalve van belang.

Van belang is nog een uitspraak van rechtbank Gelderland van 16 december 2015. Weliswaar had de verkopende makelaar op www.funda.nl een verkeerd oppervlakte genoemd, maar de koper had per email plattegronden van de woning met vermelding van de juiste maten van alle ruimtes (met uitzondering van de uitbouw) gekregen. Daarmee was de onjuiste vermelding  rechtgezet. Omdat de koper tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de juiste informatie had over de woonoppervlakte van de woning, had de makelaar niet onrechtmatig gehandeld.

 

Call Now Button