Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen?

avatar

Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam CentrumRecherche bureau en werkgever

Mag een werkgever een zieke werknemer laten schaduwen door een recherchebureau als de werkgever het vermoeden heeft dat de werknemer ondanks zijn ziekte andere werkzaamheden verricht? Rechtbank Rotterdam heeft hier op 17 januari 2017 een uitspraak over gedaan. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht deze uitspraak toe

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De werkgever had bij de kantonrechter een verzoekschrift ingediend om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen, omdat het vertrouwen weg was. De kantonrechter volgde de werkgever bepaald niet. Integendeel, de werkgever werd verweten dat hij ten onrechte een recherchebureau had ingeschakeld.

Inbreuk op de privacy

Uitgangspunt is volgens de rechter dat het doen controleren van een werknemer buiten diens weten door een recherchebureau, alleen dan aanvaardbaar is:

  • wanneer sprake is van zeer bijzondere omstandigheden
  • waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen
  • ter zake van ernstige overtredingen
  • die een onderzoek buiten de betrokkene om noodzakelijk maken.

De inzet van een recherche bureau brengt per definitie een inbreuk mee op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.  Door de werkgever was ‘volstrekt onvoldoende onderbouwd’ op grond waarvan een onderzoek noodzakelijk was. Enkel “signalen van derden” kunnen daarvoor geen rechtvaardiging vormen. Bovendien zijn niet alleen de werknemer maar ook zijn gezinsleden, over een periode van bijna drie weken, door twee medewerkers geobserveerd, waarbij ook beeldopnamen zijn gemaakt van zeer persoonlijke gezinssituaties.

Re-integratie

Los hiervan concludeerde de kantonrechter dat de fysieke werkzaamheden die de werknemer voor zijn eigen bedrijf verricht, niet lijken op de werkzaamheden die de werknemer als meewerkend voorman bij zijn werkgever moest verrichten. Uit niets bleek dat deze werkzaamheden in de weg zouden staan aan zijn re-integratieproces.

Bedrijfsarts

Volgens de kantonrechter had de werkgever contact met de bedrijfsarts op moeten nemen voor een herkeuring, omdat alleen een arts zich een oordeel kan en mag vormen over de medische situatie van een werknemer. Ook had de  werkgever pas achteraf aan de werknemer laten weten dat een recherchebureau onderzoek heeft laten doen naar zijn nevenwerkzaamheden. Pas uit het verzoekschrift van de werkgever bleek dat er een rechercherapport was opgemaakt op basis waarvan de werkgever concludeerde dat de werknemer zijn re-integratie tegenwerkte.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Het werd de werkgever zeer kwalijk genomen dat deze tegen een werknemer die18 jaar naar tevredenheid heeft gewerkt, op grond van signalen van derden en zonder verder onderzoek of verificatie, is overgegaan tot inschakeling van een recherchebureau. De rechtbank vond het handelen ‘zodanig ernstig verwijtbaar en zodanig in strijd met de eisen van goed werkgeverschap’, dat hier slechts met een billijke vergoeding van aanzienlijke hoogte recht kan worden gedaan aan het ernstig verwijtbaar handelen en nalaten. De verstoorde arbeidsverhouding op grond waarvan de arbeidsovereenkomst werd ontbonden, werd de werkgever volkomen toegerekend. Een billijke vergoeding van € 55.000,00 bruto achter de kantonrechter gerechtvaardigd.

Billijke vergoeding en transitievergoeding

Daarnaast moest een transitievergoeding worden betaald van € 38.047,99 bruto.

Uit deze uitspraak blijkt dat een werkgever voorzichtig moet zijn met het inschakelen van een recherchebureau, als er geen duidelijke aanwijzing is dat de werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Ingeval van ziekte dient allereerst de bedrijfsarts of het UWV te worden geraadpleegd. Vooral de impact die dit onderzoek op de werknemer en zijn gezin had, omdat er ook video opnames zijn gemaakt van zijn vrije tijd op de camping, werd de werkgever zwaar aangerekend.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, een recherchebureau inschakelen en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button
advocaat amsterdam