Mag een werkgever onderhandelingen over arbeidscontract stoppen?

avatar

Hoe en wanneer komt er een arbeidsovereenkomst tot stand?  advocaat AmsterdamHoe en wanneer komt er een arbeidsovereenkomst tot stand? 

In de meeste gevallen spreekt het voor zich wanneer de arbeidsovereenkomst tot stand komt en zal het ook geen problemen opleveren. Maar wat als het officiële contract nog niet is ondertekend, maar jij wel dacht dat er een mondelinge afspraak was en de werkgever ziet uiteindelijk af van een schriftelijkedearbeidsovereenkomst? In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dit zit. 

Onderhandelingen over arbeidscontract

Volgens onze arbeidsrecht specialist betrof de situatie uit de uitspraak het begin van het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer waren in gesprek over de arbeidsovereenkomst. De werkgever vertelde de man vervolgens dat hij een contract zou krijgen, maar er was nog niet inhoudelijk gesproken over de afspraken. De man gaf aan dat hij met de feestdagen vrij wilde zijn. De werkgever verzorgt het openbaar vervoer in Nederland en gaf aan dat het niet mogelijk was. Vervolgens meldde de man zich ziek en zag de werkgever af van het aangaan van een arbeidsovereenkomst. 

Vergoeding na arbeidsovereenkomst

De man was in de veronderstelling dat hij wel een arbeidsovereenkomst had en vond dan ook dat hij recht had op loon voor de maand dat hij in dienst was. De werkgever was het hier niet mee eens en de man stelde een loonvordering in bij de kantonrechter. 

Aangaan arbeidsovereenkomst: niet het moment van de handtekening maar moment van overeenstemming

Bepalend voor het moment van het aangaan van een arbeidsovereenkomst is volgens onze arbeidsrecht advocaat niet het moment van de handtekening, maar het moment van overeenstemming tussen beide partijen.  

Aanbod en aanvaarding 

Een arbeidsovereenkomst komt dan ook, volgens onze arbeidsrecht specialist, tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Zowel een aanbod als een aanvaarding kan in iedere vorm plaatsvinden. Wanneer iets als een aanbod of aanvaarding moet worden beschouwd, is een kwestie van uitleg. Het komt daarbij aan op wat partijen hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden.  

In dit geval had de werkgever de woorden ‘krijgt contact aangeboden’ gebruikt. Hieruit mocht de man niet afleiden dat er ook daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Er was namelijk nog geen volledige overeenstemming bereikt over alle essentielede afspraken in het arbeidscontract. Onze arbeidsrecht advocaat leest wel terug dat de man terecht mocht denken dat er hoe dan ook een overeenkomst zou gaan komen. 

Onrechtmatige opzegging van de onderhandelingen door werkgever

Daarentegen Daarom oordeelde de rechter wel dat dat werkgever zich ten onrechte, althans te snel, had teruggetrokken uit de vergevorderde onderhandelingen. Zij hadden immers gelijk na de ziekmelding de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst verbroken met de man. Indien de werkgever twijfels had over de oprechtheid van de ziekmelding en de man niet kon bereiken, hadden zij de arbodienst erbij moeten betrekken. De bedrijfsarts had dan vast moeten stellen of de man echt ziek was of niet.   

De rechtbank oordeelde dan ook dat de werkgever niet terecht het vertrouwen in de werknemer had moeten opzeggen. De werkgever was veroordeeld tot het betalen van één maandsalaris aan de man. 

Contact met een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over het aangaan van een arbeidsovereenkomst? 

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam over een arbeidscontract? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen of het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Advocaat Amsterdam

niet het moment van de handtekening

Call Now Button