Mag mijn werkgever mijn werkmail bekijken? E-mail en privacy op het werk

avatar

Mag mijn werkgever mijn werkmail bekijken?

Mag mijn werkgever mijn werkmail bekijken Advocaat Amsterdam

Hoe zit het met e-mail op het werk en privacy op de werkvloer? In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht specialist uit Amsterdam een uitspraak waarin de rechter moest oordelen over een ontslagaanvraag omdat de werkgever belastende informatie over de werknemer vond de werkmail. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verplicht lidstaten om wettelijke waarborgen te maken voor de privacy van haar inwoners. Zo moeten er onder andere strenge regels zijn over de vraag of een werkgever de  correspondentie van zijn personeel op de werkvloer mag bekijken.

E-mail en privacy op het werk

Werknemer was in dienst bij een groot bedrijf en maakte, zoals velen, gebruik van een werkmail. Toen de werkgever hoogte kreeg van mogelijk wangedrag van de werknemer had de werkgever de werkmail van de werknemer laten beoordelen en vond het volgende:

 • diverse niet gemelde nevenactiviteiten die onder werktijd zijn verricht;
 • gebruik van de werkmail voor niet werk gerelateerde zaken;
 • gebruik van het logo en werklaptop voor deze zaken;
 • betrokkenheid bij hypotheekfraude;
 • het raadplegen van klantgegevens voor niet werk gerelateerde zaken.

Ernstig verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever vond dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen en van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst op basis hiervan niet verder kon voortduren. Het bedrijf verzocht vervolgens de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Hieronder zal onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam het ontbindingsverzoek bespreken.

Privacy en het EHRM, onze arbeidsrecht specialist legt uit

Bij de rechter verweerde de werknemer zich dat zijn privacy was geschonden omdat de werkgever niet juist was omgegaan met de gestelde regels voor privacy.

In de Barbulescu-zaak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde het hof immers de volgende factoren van belang bij eerbieding van het privéleven en correspondentie in een arbeidsrechtelijke context:

 1. is de werknemer vooraf geïnformeerd over mogelijke monitoring?;
 2. wat is de omvang van de monitoring en hoe ernstig is die inbreuk op de privacy?;
 3. heeft de werkgever legitieme gronden ter rechtvaardiging aangevoerd?;
 4. is een minder indringende mogelijkheid ook een optie?;
 5. welke gevolgen heeft de monitoring voor de werknemer?, en;
 6. Zijn de werknemer adequate waarborgen geboden, in het bijzonder bij indringende methoden?

Geen legitieme reden om mail in te zien: hoe ernstig is de inbreuk op privacy

Onze arbeidsrecht advocaat legt uit waarom de rechter oordeelde dat de werkgever in dit geval geen legitieme reden had om de monitoring te rechtvaardigen. De werkgever kon de rechter vanwege geheimhouding namelijk niet uitleggen waarom zij meerdere redenen hadden om de werknemer te monitoren.

Vereisten van proportionaliteit bij inbreuk op de privacy van de medewerker

Zonder kennis van de aard van deze reden -en daarmee ook de concrete legitieme grond ter rechtvaardiging- kan de rechter niet goed vaststellen of de monitoring aan de vereisten van proportionaliteit had voldaan. Ook kon de rechter niet nagaan of de redenen tot de monitoring ook de reden was voor het gegeven ontslag.

Gelet op de onduidelijkheid kon de rechter niet vaststellen dat de medewerker met de monitoring had ingestemd en kon hij ook niet bepalen hoe ernstig de inbreuk op de privacy van de medewerker was. Dit had tot gevolg dat de rechter niet goed het ontbindingsverzoek kon beoordelen.

Wat kan de werkgever leren van deze uitspraak?

Als werkgever is het dus wel mogelijk om de arbeidsrechtelijk communicatie van je werknemers te monitoren. Alleen zitten daar wel strenge eisen aan zodat de privacy van je medewerkers gewaarborgd is. Het is dan ook verstandig om advies te vragen van een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over inbreuk op de privacy en e-mail van de medewerker

Heeft u als werkgever of werknemer vragen gekregen over het monitoren van werknemers op de werkvloer? Of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met ons kantoor en vraag naar een arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam. Mevrouw mr. Aaron-de Bies is zeer ervaren in het arbeidsrecht en kan u bijstaan en adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties.

 

Advocaat Amsterdam

inbreuk op de privacy en e-mail van de medewerker

Call Now Button