Mag een werkgever ander werk opdragen?

avatar

werkgever ander werk opdragen advocaat amsterdam

Onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam geven juridisch advies over het opdragen van ander werk dan de bedongen arbeid. Mag een werkgever een werknemer zo maar ander werk opdragen? Gerechtshof Den Haag heeft in een uitspraak van 24 maart 2015 de vraag beantwoord of een chauffeur van een personenauto voor vervoer van gehandicapte kinderen, verplicht kan worden te gaan rijden in een busje. Bij de aanstelling was de afspraak gemaakt dat de chauffeur, die rugklachten had, alleen in een taxi zou rijden. Door het wegvallen van opdrachten vond Connexion, met een beroep op gewijzigde omstandigheden, dat de chauffeur ook ingezet kon worden bij personenvervoer in een busje. Toen er ruzie ontstond over achterstallig salaris stapte de chauffeur naar de rechter.

Aanstelling

Bij de aanstelling was de afspraak gemaakt dat de chauffeur, die rugklachten had, alleen in een taxi zou rijden. Door het wegvallen van opdrachten vond Connexion, met een beroep op gewijzigde omstandigheden, dat de chauffeur ook ingezet kon worden bij personenvervoer in een busje. Toen er ruzie ontstond over achterstallig salaris stapte de chauffeur naar de rechter.

CAO

De werkgever deed een beroep op de  CAO Taxivervoer die bepaalt dat in het belang van de onderneming andere werkzaamheden kunnen worden opdragen.

Medisch

De chauffeur meende hiertoe medisch niet in staat te zijn. Voor het rijden in het busje was het bovendien nodig dat de arbeidsovereenkomst zou worden veranderd. De chauffeur weigerde dat, omdat hij vreesde voor vermindering van uren/inkomen en de kans op het verspelen van zijn (afgesproken) voorrecht om te rijden in een personenauto/taxiwagen.

Hij meldde zich ziek en na herstel werd hij ingeroosterd voor een route met de Mercedes minibus. Toen hij dat niet deed, vanwege rugklachten, heeft Connexxion de loonbetaling opgeschort.

UWV

Het UWV oordeelde in een deskundigenbericht dat de chauffeur geschikt was voor het eigen werk. Daarop heeft hij zijn de werkzaamheden als chauffeur (op de minibus) hervat. Daarna heeft de chauffeur zich weer ziek gemeld in verband met ernstige rugklachten.

Stopzetting salaris

Aan een oproep voor (vervangende) werkzaamheden heeft de chauffeur geen gevolg gegeven, waarna Connexxion de loonbetaling weer gestaakt heeft. De chauffeur vorderde toen de ingehouden bedragen terug, € 11.110.82 aan achterstallig loon.

Bedongen arbeid

Gerechtshof Den Haag oordeelde allereerst dat de chauffeur had bewezen dat tijdens het sollicitatiegesprek in 2002 was afgesproken dat hij uitsluitend op personenauto’s zou rijden, dit in verband met bij hem bestaande rugklachten. Het als taxichauffeur rijden op een Mercedes personenauto was dus voor de chauffeur de ‘bedongen arbeid’. Hij hoefde volgens het Hof geen andere werkzaamheden te verrichten en had het recht om chauffeurswerkzaamheden op een minibusje te weigeren.

Goed werknemer

Wel vond het Hof dat zijn werkgever en werknemer (op grond van art. 7:611 BW) verplicht zijn om zich als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen. Voor chauffeur betekent dit dat hij in moet gaan op redelijke voorstellen van Connexxion, als er gewijzigde omstandigheden op het werk zijn. Ook mag hij zo’n voorstel alleen afwijzen als aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Redelijk voorstel

Als de chauffeur niet langer kan worden ingezet in het zorgvervoer, doet zich volgens het Hof zo’n nieuwe situatie voor. In dat geval kan de chauffeur geen aanspraak meer maken op het uitvoeren van zijn werkzaamheden (enkel) in een personenauto.

Jaaruren contract

De vraag was echter of Connexxion de chauffeur wel een redelijk voorstel had gedaan. Het Hof vond van niet: het contract moest immers worden omgezet in een jaaruren contract. Dat betekende minder uren en minder inkomsten. Van de chauffeur kon niet worden verwacht dat hij zou instemmen met het aangaan van een jaarurencontract. Van een redelijk voorstel om hem andere werkzaamheden te laten verrichten was dus geen sprake.

Aangepast werk

Dat betekent dat Connexxion geen goede reden had om de loonbetaling aan de chauffeur te stoppen. Voor de periode dat de chauffeur wel medisch geschikt was voor het verrichten van aangepast werk, was de loonbetaling wel terecht gestaakt.

Achterstallig salaris

De chauffeur kreeg uitbetaling van tien maanden achterstallig salaris toegewezen.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, bedongen arbeid en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button