Advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing Amsterdam

avatar

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, hulp nodig? Raadpleeg dan onze advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing Amsterdam is gespecialiseerd in kinderbeschermingsmaatregelen en beschikt over zeer vakkundige kennis hieromtrent. Indien uw kind onder toezicht is gesteld is de gecertificeerde instelling (jeugdzorg) van mening dat er sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Wordt uw kind ook nog eens uit huis geplaatst dan is men van mening dat dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid. Onderwerpen als hechting en of loyaliteitsconflicten kunnen aan bod komen. Indien uw kind en u als ouder te maken krijgt met een ondertoezichtstelling en of uithuisplaatsing zult u veel vragen hebben. Er zal veel op u afkomen en het is prettig hierbij hulp te ontvangen. Onze advocaat zal u adviseren, de te volgen procedure uitleggen, waar nodig bijstaan tijdens gesprekken met Jeugdzorg en bijstand verlenen tijdens gerechtelijke procedures.[Lees meer]

Verdachte en slachtoffer in het strafrecht

avatar

Onze strafrechtadvocaat Mr. Maarten Witlox, advocaat gespecialiseerd in strafzaken in Amsterdam, behandelt zowel strafzaken waarbij hij de verdachte bijstaat, als ook zaken waarbij hij de benadeelde partij -het slachtoffer- bijstaat. Onze advocaat in strafzaken kent derhalve zowel de positie van de verdachte als ook die van het slachtoffer in het strafproces. Onze strafrechtspecialist heeft kennis genomen van het wetsvoorstel van minister Sander Dekker om de rechten van slachtoffers in de rechtszaal uit te breiden. Dekker wil dat verdachten van zware gewelds-en zedenmisdrijven verplicht aanwezig moeten zijn in de rechtszaal als een slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Onze strafrechtspecialist Mr. Maarten Witlox vindt dit geen goed voorstel en licht toe waarom hij dat vindt.[Lees meer]

Advocaat strafrecht – drugs en Opiumwet in Amsterdam (coke, cocaïne, heroïne, xtc, amfetaminen)

avatar

Opgepakt met drugs? Advocaat gespecialiseerd in strafrecht: drugszaken Amsterdam. Onze advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het behartigen van de belangen van verdachten in (grote) drugs zaken (opiumwet; coke, cocaine. heroine, xtc, amfetaminen). Regelmatig wenden zich cliënten tot onze advocaat strafrecht in Amsterdam die verdacht worden van het bezit van drugs of het handelen in (hard)drugs. Het handelen of in bezit hebben van (hard)drugs is strafbaar gesteld in de Opiumwet. Als iemand is opgepakt wegens bezit van of handelen in drugs, zal Mr. Witlox eerst het verhaal van zijn client aanhoren en daarna in samenspraak met de client, maar wel onder regie en eindverantwoording van de specialist strafrecht, de strategie bepalen. Nadien zal onze strafrecht speclalist het gehele dossier doornemen en de inhoud met client bespreken. Desgewenst kan de client ook het gehele dossier bestuderen. De gang van zaken bij de verdediging in drugszaken is de volgende.[Lees meer]

Strafrecht advocaat Amsterdam: vrijspraak mishandeling na opnieuw horen van getuigen

avatar

Als strafrecht advocaat te Amsterdam verleent Mr. M.A.I. Witlox juridisch advies en staat hij vele cliënten bij in strafrechtelijke procedures, zowel in strafzaken bij de politierechter alsook bij de Meervoudige strafkamer bij de rechtbank in Amsterdam, maar ook bij andere rechtbanken in het land. Ook is Maarten Witlox raadsman bij strafzaken die in hoger beroep worden behandeld bij het Gerechtshof. Maarten Witlox is vanaf 1989 werkzaam als strafrechtadvocaat in Amsterdam en heeft sedertdien inmiddels in meer dan 2000 strafzaken de belangen van verdachten behartigd. Onze strafrechtadvocaat is lid van de NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en is derhalve strafrechtspecialist. Uiteraard is elke strafzaak weer anders en zijn er diverse mogelijkheden om een verdediging te voeren die is toegespitst op vrijspraak. In veel strafzaken blijkt het echter de moeite waard om de getuigen in een strafzaak opnieuw te ondervragen.[Lees meer]

Mr Witlox reageert bij Radio 1 over VOG Eurlings

avatar

VOG-advocaat mr. Witlox is door het programma Radio EenVandaag geïnterviewd over de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die Camiel Eurlings, voormalig minister namens het CDA en oud KLM-directeur heeft ontvangen, ondanks zijn strafblad wegens een schikking voor het mishandelen van een ex-vriendin. Aan mr. Witlox werd o.a. de vraag voorgelegd of de stelling juist is dat een strafblad niet altijd relevant is voor het verkrijgen van een VOG.[Lees meer]

Fraude Advocaat in Amsterdam

avatar

Volgens de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) wordt fraude met uitkeringen bestraft. Daarnaast kan men bij fraude met bijstand strafrechtelijk worden vervolgd.[Lees meer]

VOG en beroepsverbod

avatar

Dienst Justis weigert een VOG als de aanvrager een strafbaar feit heeft gepleegd en een risico is voor de samenleving. Wat kan een advocaat doen?

[Lees meer]

Vrijspraak en schadevergoeding in het strafrecht

avatar

Schadevergoeding na vrijspraak Hoe zit het met de kosten die de verdachte aan zijn advocaat strafrecht heeft betaald, als hij wordt vrijgesproken? Kan dat verhaald worden op de overheid? De strafrechtspecialist Maarten Witlox van ons advocatenkantoor in Amsterdam licht toe hoe een vrijspraak na een verdenking van dood door schuld eindigde[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam