Loonstop in kort geding aanvechten met een advocaat

avatar

Hoe kun je een loonstop in kort geding met hulp van een advocaat aanvechten? Indien niet gewacht kan worden op de uitkomst van een gewone rechtszaak is het mogelijk om via een advocaat een kort geding te starten. De eiser moet in zo’n geval wel een spoedeisend belang hebben. De voorzieningenrechter zal dan kijken of de eis in een normale procedure zal worden toegewezen. Ook mogen de gevolgen van de uitspraak niet onomkeerbaar zijn. Dat is immers enkel mogelijk bij een normale procedure. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de bies, uit aan de hand van een uitspraak hoe een voorzieningenrechter een tijdelijke loonstop kan tegenhouden.

Loonstop bij ziekte

De wet laat volgens onze advocaat en arbeidsrechtspecialist in een beperkt aantal gevallen een loonstop toe. Dat kan onder andere wanneer een werknemer, die recht heeft op doorbetaling bij ziekte, zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften. Deze voorschriften zijn bedoeld om de werknemer in staat te stellen passend arbeid te verrichten.

Koffiemoment op reguliere werktijden

Het advies van de bedrijfsarts was een koffiemoment en de werkgever stelde dit voor om 18:30 uur. Dit voorstel werd door de werknemer geweigerd. De voorzieningenrechter moest beoordelen of dit redelijk was van de werknemer.

Het moment moest in onderling overleg worden vastgesteld. Daarbij moest rekening worden gehouden met ieders belangen. De werknemer weigerde het voorstel omdat het voor haar te laat zou zijn. Door haar ziekte was zij op dat tijdstip al moe. Daarnaast valt dit tijdstip buiten de reguliere werktijden van de werknemer. De werkgever gaf aan pas om 18:30 klaar te zijn met zijn werk en niet eerder te kunnen.

Werkgever heeft zich niet constructief opgesteld bij loonstop

De rechter oordeelde dat de werknemer terecht het tijdstip had geweigerd. De werkgever had onvoldoende onderbouwd dat hij op geen eerder tijdstip zou kunnen. De werkgever had zich kunnen laten vervangen. Daarnaast heeft hij ook geen ander alternatief geboden zoals een digitale bespreking. De werkgever heeft zich niet constructief opgesteld en naar creatieve oplossingen gezocht voor het probleem.

De voorzieningenrechter oordeelde dus dat de werkgever onterecht was gestopt met het doorbetalen van het loon.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over loonstop

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en loonstop.

 

loonstop werkgever betaalt niet meer houdt loon in geen salaris Amsterdam

Call Now Button