Loonstop zonder advies bedrijfsarts terecht?

avatar

In Nederland heb je als werknemer recht op doorbetaling van je loon terwijl je ziek bent. Een bedrijfsarts zal een diagnose moeten stellen en bepalen in hoeverre het nog mogelijk is arbeid te verrichten. Als een werknemer zich niet aan de regels houdt bij ziekte, mag de werkgever het loon stopzetten. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de werkgever onterecht was gestopt met het betalen van het loon tijdens ziekte.

Ziekmelding per Whatsapp is geldig

De werknemer had zich bij de werkgever ziekgemeld via Whatsapp. Volgens de rechter is een ziekmelding via Whatsapp rechtsgeldig. Dat partijen een andere manier van ziekmelden waren overeengekomen is niet aangetoond. Bovendien is de rechter van oordeel dat een andere manier van ziekmelden dan overeengekomen, geen reden is om het loon maandenlang niet door te betalen. De werkgever kon evenmin aantonen dat zij schade had geleden door deze wijze van ziekmelding.

Consult met de bedrijfsarts nooit geregeld

De werkgever was gestopt met het betalen van het loon omdat zij ervan overtuigd was dat de werknemer niet echt ziek was. Volgens de rechter is dat een conclusie die alleen door een bedrijfsarts mag worden genomen. De werknemer had verzocht om een consult met de bedrijfsarts, maar dit was door de werkgever nooit geregeld. De werkgever bracht naar voren dat de werknemer niet op telefoonoproepen van haar reageerde, dus dat hij vast ook niet op oproepen van de bedrijfsarts zou hebben gereageerd.

Andere werkzaamheden voor een ander bedrijf

De werkgever verwees ook naar schriftelijke verklaringen waaruit zou moeten blijken dat de werknemer werkzaamheden deed voor een ander bedrijf. Dit heeft bij de werkgever geleid tot verwarring over de ziekte van de werknemer. Echter, zonder een medische verklaring van de bedrijfsarts kan niet worden vastgesteld waartoe de werknemer nog wel in staat was tijdens zijn ziekmelding, vond de rechter.

Onterechte loonstop

De rechter oordeelde op basis van dit alles dan ook dat de loonstop onterecht was. De werkgever had geen advies van een bedrijfsarts aangevraagd, en werd daarom veroordeeld tot het betalen van het loon vanaf het moment van de ziekmelding tot het moment dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over een loonstop tijdens ziekte

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en loonstop.

Loonstop zonder advies bedrijfsarts terecht? arbeidsrecht ontslag advocaat amsterdam

Call Now Button