Mag werkgever loon stopzetten bij ziekte?

avatar

Loonopschorting aanvechten in kort geding

Wanneer een werknemer ziek is, zegt de wet dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Wanneer hij echter niet meewerkt aan zijn re-integratie, mag zijn werkgever onder bepaalde voorwaarden stoppen met het doorbetalen van het loon. Als de werknemer het hier niet mee eens is en een spoedeisend belang heeft, kan hij de loonopschorting aanvechten in een kort geding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de bies, aan de hand van een uitspraak waar de rechter in een kort geding aan toetst.

Spoedeisend belang bij opheffen loonstop

Het voordeel van een kort geding ten opzichte van een normale procedure is gelegen in de tijd. Zoals de naam al zegt, duurt een kort geding een stuk minder lang. Om ontvankelijk te mogen zijn voor zo’n procedure moet eiser volgens de weteen spoedeisend belang hebben. In verband met de tijd moet het niet mogelijk zijn om de uitspraak van een normale procedure af te wachten. Zo had eiser in deze uitspraak ernstige financiële problemen door de loonopschorting.

Kortgeding: alleen als de bodemrechter dat ook zal vinden

Om de procedure kort te kunnen houden, kan de rechter in een kort geding niet alles uitgebreid toetsen en beoordelen als in een normale procedure. De rechter kijkt als het ware in vogelvlucht naar een dossier. Het is daarom de regel dat een vordering in kort geding pas kan worden toegewezen indien met grote mate van waarschijnlijkheid in een normale procedure de loonvordering zal worden toegewezen.

Het is daarnaast volgens onze arbeidsrecht specialist niet verplicht om in een kort geding bij een loonvordering een deskundigenverklaring te overleggen. Dit is in een normale procedure wel verplicht.

Redelijk voorschrift bij ziekte

Een werknemer heeft niet het recht op doorbetaling van het loon in het volgende geval. Wanneer een werknemer zonder een goede reden weigert mee te werken aan door de werkgever, of een door hem aangewezen deskundige, gegeven redelijke voorschriften die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten.

Waar moet een redelijk voorschrift aan voldoen?

– Gegeven de aard van de arbeidsongeschiktheid en de stand van zaken in de re-integratie is het voorschrift gepast;

– aannemelijk is dat het voorschrift de re-integratie zal bevorderen

– van de werknemer kan in redelijkheid worden gevergd dat hij het voorschrift opvolgt.

Het advies van een bedrijfsarts of een andere arbeidsdeskundige telt hierbij ook mee.

Re-integratie: zowel inspanning van de werknemer als van de werkgever

Onze arbeidsrecht specialist geeft als tip mee dat een re-integratie zowel inspanning vergt van de werknemer als van de werkgever. Bij ziekte krijgt de werknemer doorbetaald, maar daarvoor moet hij wel openstaan voor een mogelijke re-integratie. De werkgever moet tijdig aangeven bij de werknemer dat zij hierover in gesprek moeten gaan.

Als de werknemer weigert mee te werken na meerdere pogingen van de werkgever, kan het recht op loondoorbetaling verloren gaan. Het is van belang dat een werkgever voor loonopschorting de juiste stappen heeft nagelopen. Mr. Krystle Aaron-de Bies heeft veel ervaring in procedures rondom loonvordering en kan u dan ook goed adviseren en bijstaan.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over een loonvordering bij ziekte?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen en loonvorderingen.

 

Advocaat Amsterdam

 

advocaat ambtenarenrecht Amsterdam over eervol ontslag

 

 

Call Now Button