Loonbeslag op de ontslagvergoeding

avatar

Loonbeslag op de ontslagvergoeding advocaat amsterdam

Beslag

Mag er na ontslag beslag worden gelegd op een ontslagvergoeding? Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe. Het komt regelmatig voor dat een werknemer die in financiële problemen verkeert te maken krijgt met loonbeslag. Een gedeelte van het salaris moet dan worden ingehouden door de werkgever en worden afgedragen aan de crediteur. Loonbeslag betekent meestal dat er maandelijks geld wordt ingehouden door de werkgever totdat het geheel is voldaan. Geldt dit ook als de werknemer is ontslagen en recht heeft op een vergoeding?

Ontslagvergoeding

Als een arbeidscontract wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst en de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt, bijvoorbeeld een transitievergoeding, omvat een in het verleden door schuldeisers gelegd loonbeslag dan ook die vergoeding? In dit te bespreken geval had een aantal schuldeisers ten tijde van de arbeidsovereenkomst (dus na ontslag) beslag gelegd op het salaris van de werknemer. Nadat de beëindigingsovereenkomst was getekend, waardoor de arbeidsovereenkomst was beëindigd, legde een nieuwe crediteur, een advocatenkantoor, beslag op de beëindigingsvergoeding.

De vraag was vervolgens wie van de beslagleggers recht had op de beëindigingsvergoeding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hier 3 augustus 2016 een uitspraak over gedaan.

Sociaal Plan

Nadat de ABN Bank met andere schuldeisers executoriaal beslag had gelegd onder de werkgever,  was er een Sociaal Plan tot stand gekomen tussen de werkgever en de vakbonden. In het Sociaal Plan is overeengekomen dat de werkgever boventallige werknemers een voorstel doet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een aanbod van de in het Sociaal Plan bepaalde vergoeding. De werkgever heeft met de werknemer een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) gesloten, waarna de werknemer een vergoeding van € 19.700,44 ontving.

Rechtsverhouding na ontslag

De rechtbank overwoog dat beslag alleen mogelijk is op

  • ten tijde van het beslag tegenwoordige goederen
  • en op vorderingen die uit een bestaande rechtsverhouding voortvloeien.

Onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis en twee oude uitspraken van de Hoge Raad, oordeelde de rechtbank dat er een verschil moet worden gemaakt tussen

  • de arbeidsovereenkomst
  • en de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Vaststellingsovereenkomst

De ontslagvergoeding had volgens de rechtbank alleen betrekking op de vaststellingsovereenkomst. De vordering tot betaling van de beëindigingsvergoeding vloeide om die reden niet rechtstreeks voort uit de arbeidsverhouding. Dat betekende dat de oude beslagen niet de beëindigingsvergoeding raakten, ook al bestond er een verband tussen de arbeidsovereenkomst en de beëindigingsvergoeding. De rechtbank oordeelde zodoende dat alleen de laatste beslaglegger aanspraak kon maken op de beëindigingsvergoeding.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Het komt regelmatig voor dat een beëindigingsvergoeding (transitievergoeding) wordt toegekend door de kantonrechter als deze de arbeidsovereenkomst ontbindt. In dat geval wordt er geen vaststellingsovereenkomst gesloten zoals hierboven. Omdat er in geval van ontbinding door de kantonrechter geen sprake is van een afzonderlijke overeenkomst, ligt het minder voor de hand om aan te nemen dat de laatste beslaglegger in zo’n geval ook aan het langste eind zou hebben getrokken bij beslag op de ontbindingsvergoeding.

advocaat-ontslagvergoeding-amsterdamContact advocaat Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in vaststellingsovereenkomsten en ontslag vergoedingen, zoals de transitievergoeding of de billijke vergoeding.

Call Now Button