Kan content in mijn LinkedIn posts of social media leiden tot ontslag?

avatar

ontslag Post-LinkedIn social media Facebook twitter instagram

Kunnen mijn LinkedIn posts of social media leiden tot ontslag? Rechtbank Gelderland stond voor deze vraag. Onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam zal hieronder uitleggen hoe de rechter toetst aan de vraag of de content van social media berichten kunnen leiden tot ontslag.

Werkgever heeft ontslag aangevraagd wegens post op social media

De werkneemster werkte als afgestuurd biomedisch wetenschapper voor een stichting dat zich bezighoudt met de zorg voor zieke oudere en jongeren met gedragsproblemen en had vanuit haar functie geregeld contact met andere partijen. Gedurende de coronacrisis heeft de stichting zich gehouden aan de landelijk gestelde normen en regelde onder andere dat werknemers zich konden laten vaccineren.

Ontslag wegens inkedIn-account en social media: onze advocaat legt uit

Werkneemster heeft zich via social media vaak geuit op haar LinkedIn-account over het gevaar van het coronavaccin en heeft ook LinkedIn post geschreven gericht tegen mensen die meewerken aan het landelijke beleid. In deze berichten heeft zij hen die meewerken (oorlogs)misdadigers genoemd en vergelijkt zij vaccineren met de genocide en andere vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog

De stichting en de werkneemster zijn meermaals in gesprek gegaan over haar LinkedIn posts. De stichting heeft aangegeven dat de berichten schadelijk zijn voor de reputatie. Vooral doordat de uitingen gedaan zijn op LinkedIn, een professioneel social media platform, waar zichtbaar was bij de posts dat de werkneemster werkzaam was bij de stichting. De werkneemster vond dat dit soort uitingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting en vond dat dit niet mocht leiden tot haar ontslag.

Meerdere gesprekken en een mediationtraject hebben er niet voor kunnen zorgen dat de stichting en werkneemster het eens konden worden over de berichten op LinkedIn. De stichting verzoekt dan ook bij de rechter om haar ontslag en in de tussentijd mag de werkneemster niet werken.

Kort geding over de inhoud van LinkedIn berichten

Er zit vaak veel tijd tussen het verzoek en de rechtszaak. De advocaat van de werkneemster vraagt dus een kort geding aan omdat zij in de tussentijd graag wil blijven werken voor de stichting. De kortgedingrechter geeft aan dat de werkneemster mag blijven werken in afwachting van de rechtszaak over haar ontslag. Zij moet van de rechter wel de toon van haar LinkedIn berichten aanpassen.

De rechtszaak over het ontslag door posts op LinkedIn

Onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam hebben gekeken naar de uitspraak van de rechter en zal hieronder uitleggen wat de rechter besloot over het ontslag van de werkneemster.

De rechter stelt voorop dat de werkneemster recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Hier zitten wel grenzen aan. De werkneemster dient zich als goed werknemer te gedragen. De rechter gebruikt de onderstaande aspecten van het EHRM bij haar afweging:

  • Hoe ziet de meningsuiting eruit?
  • Wat waren de motieven van de werkneemster?
  • Hebben de uitingen gezorgd voor schade bij de stichting?
  • Was het ontslag een te zware sanctie?

Hoe zag de meningsuiting op social media eruit en wat was het motief?

De rechter maakt onderscheid in de verschillende posts op LinkedIn. De berichten van de werkneemster waarin zij waarschuwde voor de gevaren van vaccineren en waarmee zij vroeg om discussie over dit onderwerp vond de rechter vallen binnen de vrijheid van meningsuiting. Deze posts waren niet schadelijk genoeg voor een ontslag.

Advocaat werkgever: post was emotioneel veroordelend en beledigend

De rechter vond wat anders van de berichten op LindedIn waarin de werkneemster zich richt tegen mensen die meewerken met het landelijk, en ook het door de stichting gevoerde beleid waarin een vergelijking werd gemaakt met de Jodenvervolging. De werkneemster vond dat zij dit mocht posten omdat het informatief was. De rechter vond deze posts niet informatief en gericht op uitwisseling van standpunten, maar vond ze emotioneel veroordelend en beledigend. Dit vond de rechter niet noodzakelijk voor het doel dat de werkneemster had met posten van dit soort berichten. Het was daarnaast ook kwetsend voor haar collega’s, want de rechter ziet in dat zij zich aangesproken konden voelen. Dit viel dus niet binnen haar vrijheid van meningsuiting en kan een reden zijn voor ontslag. Uiteraard tellen de andere twee aspecten ook mee voor het ontslag.

Waren de LinkedIn berichten schadelijk?

Uit de gesprekken met de werkneemster en een verklaring van haar collega blijkt dat er geklaagd is over de posts op LinkedIn. De collega voelde zich persoonlijk aangesproken door de berichten op social media. Het is daarnaast ook nog van belang dat de werkneemster een zakelijk netwerk als LinkedIn hiervoor heeft gebruikt waarbij zichtbaar de stichting stond genoemd als haar werkgever en zij ongeveer 1800 volgers heeft. Uit dit alles maakt de rechter op de stichting schade heeft geleden door de posts van de werkneemster op LinkedIn.

Is het ontslag wegens publicaties op social media een te strenge sanctie?

De rechter vond dat van de werkneemster mocht worden verwacht, gezien haar opleidingsniveau en werkzaamheden, dat zij wist hoe een wetenschappelijk debat gevoerd dient te worden. Zij had dus kunnen weten dat de beledigende en veroordelende berichten niet thuishoren bij een debat op LinkedIn. Daarnaast had zij ook moeten weten dat haar collega’s de posts ook zouden lezen op LinkedIn en dus gekwetst zouden kunnen worden.

De rechter vindt het ook belangrijk dat de werkneemster de hele tijd niet bereid was haar berichten op LinkedIn aan te passen en zelfs na de gespreken bleef doorgaan met het posten over de vergelijking met de Jodenvervolging. Zij wilde pas op haar toon letten na de uitspraak van de kortgedingrechter, maar toen was de schade al aangericht. De werkneemster wilde ook niet de schade ongedaan maken.

Door dit alles vond de rechter dat de stichting de werkneemster mocht ontslaan om haar berichten op LinkedIn.

Wat betekent dit voor u als werkgever of werknemer? Vraag advies van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze arbeidsrecht advocaat Amsterdam heeft de zaak hierboven samengevat. U kunt lezen dat een ontslag door posts op social media afhangen van meerdere factoren. Zo is de toon van de berichten van belang, maar ook het social media platform en de bereidheid van een werknemer om het een en ander aan te passen.

Kunnen mijn LindedIn posts leiden tot ontslag? Amsterdam advocaat arbeidsrechtIndien u als werknemer of werkgever vragen heeft over berichten op social media zoals Linked-in en een eventueel ontslag kunt u terecht bij onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam.

 

 LinkedIn posts of social media leiden tot ontslag Advocaat Amsterdam arbeidsrecht ontslag

Call Now Button