Wie moet overuren in een rechtszaak bewijzen bij een claim?

avatar

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-De Bies, een arrest waarin de Hoge Raad bepaalde wie het aantal overuren moet bewijzen.Er zijn werknemers in Nederland die werken in de weekenden of op feestdagen. In de arbeidsovereenkomst of – indien deze er is- een cao staat geregeld hoe deze dagen moeten worden uitbetaald. Als de werkgever zich hier niet aan houdt, zal de werknemer het geld moeten vorderen. Hiervoor moet hij wel kunnen bewijzen dat de uren zijn gemaakt. Dit kan soms lastig zijn wanneer alleen de werkgever beschikt over de urenadministratie.  [Lees meer]

Wanneer moet een werknemer studiekosten terugbetalen?

avatar

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingetreden. In artikel 7:611a lid 2 BW staat dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen welke noodzakelijk is voor zijn functie. Met als gevolg dat de werkgever deze scholing vergoedt. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, de eerste uitspraak na deze wetswijziging.[Lees meer]

Schijnzelfstandigheid: een belangrijk wetsartikel in het arbeidsrecht gaat op de schop

avatar

In artikel 7:610 BW staat gedefinieerd wat een arbeidsovereenkomst is. Een wetswijziging zou van invloed kunnen zijn op zelfstandige medewerkers die een zogenaamde ‘schijnzelfstandige’ zijn. Daarbij kunt u denken aan mensen die een eigen eenmanszaak hebben, maar werken voor één ondernemer. In dat geval zijn zij (of kunnen zij) vergelijkbaar zijn met personeel van de opdrachtgever dat werkzaam is in loondienst. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, wat u kunt verwachten van deze aankomende wetswijziging.[Lees meer]

Vacature secretarieel medewerker

avatar

Vacature: Secretarieel medewerker advocatenkantoor in Amsterdam WS Advocaten & Mediators Amsterdam is op korte termijn op zoek naar een secretarieel medewerker voor circa 2 dagen per week. Onze praktijk bestaat uit arbeidsrecht, familierecht, sociaal recht en huurrecht. Het kantoor is centraal gelegen in de Rivierenbuurt en uitstekend bereikbaar. Ben jij een potentiële[Lees meer]

Systematisch ontkennen van kritiek leidt tot ontslag

avatar

Bij arbeid is het natuurlijk belangrijk dat je goed bent in je werk. Daarnaast is het ook belangrijk hoe je op de werkvloer communiceert en samenwerkt. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, een arrest  waarin een werkneemster ontslagen werd omdat zij niet goed kon omgaan met kritiek.[Lees meer]

Geschorste directeur mag weer aan het werk

avatar

De Nederlandse Roeibond had zijn technisch directeur geschorst. De directeur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies de uitspraak waarin de rechter moest oordelen over deze schorsing.
[Lees meer]

Mag werkgever loon stopzetten bij ziekte?

avatar

Wanneer een werknemer ziek is, zegt de wet dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Wanneer hij echter niet meewerkt aan zijn re-integratie, mag zijn werkgever onder bepaalde voorwaarden stoppen met het doorbetalen van het loon. Als de werknemer het hier niet mee eens is en een spoedeisend belang heeft, kan hij de loonopschorting aanvechten in een kort geding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de bies, aan de hand van een uitspraak waar de rechter in een kort geding aan toetst.[Lees meer]

Verstoorde arbeidsverhouding door aanhoudende media uitlatingen leidt tot ontslag

avatar

Grensoverschrijdend gedrag in een arbeidsrelatie moet altijd bespreekbaar worden gemaakt, maar in deze zaak waren partijen het niet eens over de wijze waarop. In dit artikel bespreekt onze ambtenarenrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, deze uitspraak.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button