Kantoorruimte beschikbaar voor zelfstandige advocaten in Amsterdam Zuid

avatar

Kantoorruimte voor zelfstandige advocaten te huur in Amsterdam Zuid / Rivierenbuurt
Ben je een (enigszins) ervaren advocaat/advocate met een eigen praktijk? Zoek je als advocaat met eigen praktijk zelfstandig aansluiting bij een leuk en collegiaal kantoor in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt? Voor zelfstandige, ondernemende collega advocaten of juristen met eigen praktijk die zich bij ons advocatenkantoor aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt in Amsterdam willen aansluiten, hebben wij een werkplek beschikbaar.

WS Advocaten werkt in de cloud en met een slim management systeem. Het team van gedreven advocaten is voorzien van alle benodigde infrastructuur, zoals snelle internetverbindingen. Je kunt ‘plug and play’ en omringd door ervaren advocaten op jouw eigen gehuurde werkplek meteen aan de slag. Er is bij ons voldoende gelegenheid voor ontspanning, om samen te werken aan een dossier of met elkaar te juridisch sparren. Wij zijn zeer goed vindbaar op Google. Flex/thuiswerken is bij ons geen probleem.

[Lees meer]

Wanneer is een ontslag op tijd gegeven bij verschillende ontslaggronden?

avatar

Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Dit houdt in dat de werkgever niet te veel tijd mag laten tussen het ontdekken van de reden van het ontslag op staande voet en het daadwerkelijk geven van het ontslag op staande voet. Soms kan een ontslag gebaseerd zijn op meerdere redenen. In dit artikel legt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit hoe onverwijld een ontslag op staande moet worden gegeven als sprake is van samengestelde gronde.[Lees meer]

Vergoeding bij ontslag door onvoldoende inspanning bij herplaatsingsverplichting?

avatar

De herplaatsingsverplichting in geval van ontslag houdt in dat op de werkgever een inspanningsverplichting rust om te bezien of een weknemer, binnen een redelijke termijn, eerst nog in een andere functie kan worden geplaatst. Deze plicht rust op de werkgever in het geval hij de arbeidsovereenkomst door de rechter wenst te ontbinden door een verstoorde arbeidsverhouding. Indien de werkgever zich onvoldoende inzet om een herplaatsing te regelen, en in plaats daarvan ontslag wil, kan dat leiden tot een billijke vergoeding voor de werknemer. Hoe dat zit legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit aan de hand van deze uitspraak.
[Lees meer]

Wat moet ik doen bij grensoverschrijdend gedrag op het werk?

avatar

Wat moet ik doen bij grensoverschrijdend gedrag? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Krystle de Bies geeft advies aan werkgevers en werknemers bij grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een serieus probleem dat verschillende vormen kan aannemen, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het is belangrijk om dit gedrag aan te pakken en ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig en respectvol is voor alle werknemers. Onze advocaat schets enkele stappen die je kunt nemen om met grensoverschrijdend gedrag op het werk om te gaan.
[Lees meer]

Ongegrond ontslag statutair bestuurder, herstel van de arbeidsovereenkomst?

avatar

Een statutair bestuurder heeft zowel een arbeidsrechtelijke als een vennootschappelijke relatie tot de onderneming waar hij voor werkt. Een rechtsgeldig ontslag uit zijn vennootschappelijke positie brengt dan ook automatisch opzegging van de arbeidsovereenkomst met zich mee. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak waarin de rechter het ontslag van een statutair bestuurder moest toetsen.[Lees meer]

Schadevergoeding bij posttraumatisch stressstoornis (PTSS) ambtenaar

avatar

Bij sommige beroepsgroepen wordt men eerder geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen. In dit artikel bespreekt onze ambtenarenrecht advocaat, mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een brandweerman ging in hoger beroep tegen een afwijzende uitspraak van de bestuursrechter over een schadevergoeding voor zijn opgelopen PTSS.[Lees meer]

Does Dutch law apply to my international labor contract?

avatar

Employment law with foreign aspects: which law should rule?

In employment law with foreign aspects, there is often the question of which law should rule on, for example, dismissal, i.e. which law should be applied in the process. Our Dutch labor law attorney in Amsterdam knows the answer to this. Do you work abroad but for a Dutch company, for example? Then the following applies.

Not always the employment contract determines which law is applied. Dutch labor law can be more favorable, because it offers the employee a lot of protection.
[Lees meer]

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

avatar

Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan een aantal vereisten en partijen kunnen ook onbewust een arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan. Artikel 7:610 van ons Burgerlijk Wetboek omschrijft de arbeidsovereenkomst als een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de wederpartij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.  In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit aan de hand van een arrest hoe wordt bepaald of sprake is van een arbeidsovereenkomst.
[Lees meer]

Call Now Button