Wat betekent de nieuwe ambtenarenwet voor u als ambtenaar?

avatar

Zoals eerder in mijn stukken opgemerkt is vanaf 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Onze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mr. Krystle de Bies houdt u op de hoogte van de stand van zaken in het ambtenarenrecht. Deze nieuwe ambtenarenwet (Wnra) zorgt er niet voor dat de ambtelijke status verdwijnt. Wie in dienst is bij een overheidsinstantie blijft nog steeds een ambtenaar. Om die reden blijven ook de van toepassing zijnde integriteitsregels nog steeds gelden, zoals de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen, de plicht om nevenactiviteiten op te geven, etc.
Inmiddels is de rechtspraak ruim een jaar verder sinds de invoering van de Wnra. Het is dan ook interessant om te zien op welke wijze de kantonrechter de nieuwe ambtenarenwet (Wnra) toepast. Dit voor wat betreft de integriteitsregels.
[Lees meer]

Rechten en plichten voor ambtenaren tijdens de coronacrisis

avatar

Rechten en plichten voor ambtenaren tijdens de coronacrisis? Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam geeft u juridisch advies. De wereld stond en staat nog steeds op zijn kop. Sinds 11 maart 2020 hebben we, wereldwijd, te maken met een pandemie, genaamd: ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’, ofwel ‘covid-19’ ofwel ‘het corona-virus’. Om te voorkomen dat het corona-virus zich in Nederland verder verspreid, zijn door de Nederlandse overheid diverse maategelen in het leven geroepen. Een van de maatregelen is dat Nederlanders, zoveel als dat mogelijk is, vanuit huis moeten werken, zo ook ambtenaren. Ook de scholen zijn als gevolg van deze ‘corona-maatregelen’ tot en met 28 april 2020 gesloten. Het kan zijn dat deze maatregelen zometeen door het kabinet worden verlengd. Wie zal het zeggen, we leven in onzekere, uitzonderlijke, tijden.
Als mens komt er veel op ons af. Ook in de relatie met je werkgever, als ambtenaar. Je zit wellicht thuis te werken, omringt door eventueel kleine kinderen, die je ook nog eens ‘moet’ begeleiden met het dagelijks opgegeven schoolwerk door de schooljuf of meester. Of wellicht dat je een cruciaal beroep hebt, met als gevolg dat je toch je huis moet verlaten om naar het werk af te reizen. Wellicht dat je hiervoor het openbaar vervoer moet gebruiken. Het kan zijn dat je voor het reizen angst hebt of je bent bang dat je op het werk door anderen, je collega’s, zult worden besmet. Ook vraag je, jezelf misschien af of je jouw werk in deze corona-tijden mag weigeren en wat mogelijk hier de gevolgen van zijn. Al deze vragen over je rechtspositie zijn ontzettend begrijpelijk. In dit artikel zal ik dan ook proberen jou, als ambtenaar, uit te leggen wat tijdens deze wereldwijze coronapandemie je rechten en plichten zijn.[Lees meer]

Mag een werkgever mij ontslaan voordat mijn proeftijd ingaat?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en proeftijd. In de arbeidsovereenkomst is vaak een proeftijd beding opgenomen. Mag een werkgever een medewerker ontslaan voordat de proeftijd ingaat? Stel, het is maandag, u schreeuwt het van de daken, u bent aangenomen. Op woensdag mag u al de nieuwe arbeidsovereenkomst, met proeftijd, bij uw nieuwe werkgever ondertekenen. Nu u toch daar bent om het contract te ondertekenen, bespreekt u ook meteen uw startdatum af, de datum waarop u aan de slag mag bij uw nieuwe werkgever. U spreekt af dat u de week daarop, op vrijdag, mag beginnen met werken. U heeft er ontzettend veel zin in.
Kort voor uw startdatum van vrijdag wordt u op dinsdagmiddag gebeld, uw nieuwe werkgever aan de telefoon. De werkgever deelt u mede dat u op vrijdag niet meer welkom bent, vanwege de corona-crisis gaat het financieel gezien snel bergafwaarts met het bedrijf, zo wordt aan u verteld. Het bedrijf blijkt geen geld te hebben om u als nieuwe medewerker aan te houden. De werkgever wil u ontslaan voordat de proeftijd ingaat. De moed zakt u in de schoenen, van complete hysterie op maandag de week daarvoor omdat u was aangenomen naar, nu, op dinsdag, totale chaos. Want hoe kan dat nou vraagt u zich misschien af, u bent nog niets eens goed en wel begonnen met werken. U heeft nog niet eens kunnen laten zien hoe u functioneert en nu al ontslagen. Misschien zou u wel een aanwinst voor het bedrijf zijn geweest, u bent immers aangenomen om grote projecten voor het bedrijf binnen te slepen. Het mocht allemaal niet meer zo zijn. [Lees meer]

Juridisch advies over verwijtbare werkloosheid bij aanvraag WW-uitkering

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over verwijtbare werkloosheid bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV, als u bijvoorbeeld eerst uw baan heeft opgezegd en bij uw volgende baan werkloos wordt. Gaat als gevolg van de corona-crisis uw nieuwe baan opeens niet meer door en heeft u voor deze nieuwe baan ook nog eens uw oude vertrouwde baan opgezegd? En heeft u ook nog eens een afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag? Wat enorm teleurstellend voor u, en vooral balen. De financiële klap kan voor u mogelijk heel groot zijn. Ik heb dan ook voor uw situatie het onderstaande artikel geschreven. Leest u met mij mee? Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen, deze materie kan nog best ingewikkeld zijn.

Afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag

Zoals ik al aangaf, u bent nu werkloos, en u heeft een afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag. De opgegeven reden is dat u verwijtbaar werkloos bent. U heeft immers uw oude vertrouwde baan zelf opgezegd. Deze gedraging maakt u, in beginsel, juridisch verwijtbaar. In dit artikel leg ik u graag uit wat u tegen dit besluit van het UWV zou kunnen doen, maar eerst het volgende.[Lees meer]

Ambtenaar en ontslag met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

avatar

Onze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij een aanstelling of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bent u een ambtenaar met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Let op: uw werkgever kan niet zomaar uw contract beëindigen. Als u zelf niet met het ontslag heeft ingestemd, heeft uw werkgever voor het ontslag toestemming nodig van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het ontslag voldoet anders niet aan de wettelijke vereisten. In voorkomend geval zou u aanspraak kunnen maken op de billijke vergoeding, de transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Per 1 januari 2020 geldt dit ook voor ambtenaren. Om hier aanspraak op te kunnen maken, dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Onze ervaren specialist in ambtenarenzaken, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, heeft hier ervaring mee en kan u hiermee helpen.

De nieuwe ambtenarenwet 2017

We gaan even een paar maanden terug in de tijd. Sinds 1 januari 2020 heeft u een arbeidsovereenkomst met uw (overheids)werkgever. Mochten deze veranderingen in uw rechtspositie u zijn ontgaan, adviseer ik u vooral te klikken op deze link. In dit artikel heb ik uitgebreid beschreven welke veranderingen tegenwoordig op u als ambtenaar van toepassing zijn. In mijn optiek betreffen de grootste veranderingen die wijzigingen die te maken hebben met de wijze waarop u tegenwoordig bij uw overheidsdienst kunt worden aangesteld, maar vooral ook kunt worden ontslagen.

Ambtenaren met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In dit artikel beperk ik mij tot het ontslag van ambtenaren die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ofwel een tijdelijk contract hebben. Deze twee benamingen voor hetzelfde zal ik voor de leesbaarheid in dit artikel beiden gebruiken. Het ontslag van personeel met een tijdelijk contract is aan een aantal hele specifieke, belangrijke, bepalingen onderhevig. Ambtenaren met een tijdelijk contract kunnen namelijk niet zomaar worden ontslagen. Verschillende aspecten spelen bij het ontslag een rol. Deze aspecten zullen in dit artikel door mij worden besproken. [Lees meer]

Rechten en plichten voor een ambtenaar tijdens de corona-crisis

avatar

Onze advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht in Amsterdam mr. Aaron-de Bies geeft juridisch advies over de rechten en plichten voor ambtenaren rond de corona-crisis. De wereld stond en staat nog steeds op zijn kop. Sinds 11 maart 2020 hebben we, wereldwijd, te maken met een pandemie, genaamd: ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’, ofwel ‘covid-19’ ofwel ‘het corona-virus’. Om te voorkomen dat het corona-virus zich in Nederland verder verspreidt, zijn door de Nederlandse overheid diverse maatregelen in het leven geroepen. Een van de maatregelen is dat Nederlanders, zoveel als dat mogelijk is, vanuit huis moeten werken, zo ook ambtenaren. Ook de scholen in en buiten Amsterdam zijn als gevolg van deze ‘corona-maatregelen’ voorlopig gesloten. Het kan zijn dat deze maatregelen door het kabinet worden verlengd. Wie zal het zeggen, we leven in onzekere, uitzonderlijke, tijden.

Rechtspositie van ambtenaren tijdens de corona-crisis

Als mens en werknemer komt er veel op ons af. Ook in de relatie met je werkgever, als ambtenaar. Je zit wellicht thuis te werken, omringt door eventueel kleine kinderen, die je ook nog eens ‘moet’ begeleiden met het dagelijks opgegeven schoolwerk door de schooljuf of meester. Of wellicht dat je een cruciaal beroep hebt, met als gevolg dat je toch je huis moet verlaten om naar het werk af te reizen. Wellicht dat je hiervoor het openbaar vervoer moet gebruiken. Het kan zijn dat je voor het reizen angst hebt of je bent bang dat je op het werk door anderen, je collega’s, zult worden besmet. Ook vraag je, jezelf misschien af of je jouw werk in deze corona-tijden mag weigeren en wat mogelijk hier de gevolgen van zijn. Al deze vragen over je rechtspositie zijn ontzettend begrijpelijk. In dit artikel zal ik dan ook proberen jou, als ambtenaar, uit te leggen wat tijdens deze wereldwijze coronapandemie je rechten en plichten zijn.[Lees meer]

WS Advocaten blijft geopend

avatar

Advocatenkantoor WS Advocaten blijft zo lang dat kan geopend. Voor alle juridische zaken zoals advies of spoedprocedures kunt u ons tijdens kantooruren gewoon bellen (020-522199) of mailen. Bespreking op kantoor is alleen mogelijk als het echt niet anders kan. Uiteraard nemen wij dan alle hygiene-voorschriften in acht, zo houden wij de nodige afstand en schudden wij geen handen met u. Spreekuur op de woensdag kan alleen telefonisch. Besprekingen via What’s app, FaceTime en Skype kan natuurlijk ook! Bel daarvoor de betreffende advocaat.[Lees meer]

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020

avatar

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020, geschreven door onze advocate ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): arbeidsrecht voor ambtenaren per 1 januari 2020 Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe ambtenarenrecht in werking, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). In het nieuwe ambtenarenrecht kunnen partijen in de zogenoemde dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter, bijvoorbeeld die in Amsterdam, zelf procederen. Dit zijn andere procedures dan u als ambtenaar tot nu toe gewend bent. De voor u bekende bezwaarschriftprocedure komt met het nieuwe ambtenarenrecht namelijk te vervallen. Ik leg u graag stap voor stap uit hoe deze, voor u, nieuwe dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter er stapsgewijs komt uit te zien. [Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam