Systematisch ontkennen van kritiek leidt tot ontslag

avatar

Bij arbeid is het natuurlijk belangrijk dat je goed bent in je werk. Daarnaast is het ook belangrijk hoe je op de werkvloer communiceert en samenwerkt. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, een arrest  waarin een werkneemster ontslagen werd omdat zij niet goed kon omgaan met kritiek.

Ontwrichting arbeidsverhouding: niet goed omgaan met kritiek

Onze arbeidsrechtspecialist bespreekt kort de belangrijke feiten. De werknemer was in dienst bij een zorginstelling. Kwalitatief voerde zij haar werk goed uit. Dat werd ook erkend door haar werkgever. Zij kon echter niet goed omgaan met kritiek en ontkende alles wat tegen haar werd gezegd. De werkgever hielp haar om dit te verbeteren, maar helaas zonder succes.

Arbeidsovereenkomst ontbinden op basis van de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding)

De werkgever verzocht de kantonrechter vervolgens om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van de g-grond. Dat wil zeggen dat de arbeidsverhouding duurzaam en ernstig is ontwricht. De kantonrechter oordeelde dat daarvan sprake was. De werknemer was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep.

Werkgever mag een oordeel hebben over functioneren

Ook ter zitting in het hoger beroep focuste de werknemer enkel op haar kwaliteiten en de daaraan verbonden waarderingen. Daarnaast legde zij stellig nog steeds elke vorm van kritiek op haar functioneren naast zich neer. De werknemer zag -naar het oordeel van het Hof- over het hoofd dat de werkgever vrij staat een oordeel te hebben over haar functioneren. Het Hof zag ook dat de werkgever niet zocht naar redenen om van haar af te komen.

Prestaties verbeteren met een verbeterplan

Volgens onze arbeidsrechtspecialist mag van de werkgever verwacht worden dat hij een werknemer die op een of meer onderdelen onvoldoende functioneert in staat stelt dat te verbeteren. Dat kan door middel van een verbeterplan. In dit geval had de werkgever zo’n plan niet. Echter naar het oordeel van het Hof had de werkgever voldoende gedaan om haar functioneren te verbeteren. Het volgende is gebeurd:

  • vele gesprekken;
  • telkens verbeterpunten benoemen;
  • aangespoord om kritiek aan te nemen en om dat om te zetten in een verbeterde vorm van communicatie;
  • intensieve begeleiding.

Onwil om zich te verbeteren: geen herplaatsing

Over herplaatsing oordeelde het Hof dat het allereerst van belang is dat er vertrouwen bestaat dat de werknemer in een nieuwe werkomgeving bij dezelfde werkgever en ervoor open staat haar houding en gedrag af te stemmen op wat in de door werkgever verleende zorg als professioneel gedrag gezien wordt. Hiervoor zag het Hof geen basis gezien het verleden van de werknemer en haar onwil om zich te verbeteren.

Ontslag onvermijdelijk

Het Hof oordeelde dan ook dat de arbeidsovereenkomst terecht is ontbonden en herplaatsing niet mogelijk is.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over onvoldoende functioneren en verbetertraject

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en onvoldoende functioneren.

 

Advocaat Amsterdam

advocaat ambtenarenrecht Amsterdam over eervol ontslag

Call Now Button