Krappe arbeidsmarkt geen argument voor concurrentiebeding

avatar

Krappe arbeidsmarkt is geen argument voor handhaven van een concurrentiebeding

In een krappe arbeidsmarkt kan een concurrentiebeding een manier zijn om werknemers aan je te binden. Hier was de Hoge Raad het er echter niet mee eens. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, het arrest van de Hoge Raad waaruit dit blijkt. Een werkgever heeft immers andere mogelijkheden om personeel aan zich te binden, zoals aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Doel concurrentiebeding: het beschermen van de opgebouwde knowhow en goodwill (bedrijfsdebiet)

Een concurrentiebeding mag worden opgenomen in een arbeidscontract. Volgens onze arbeidsrecht specialist mr. Paul Snijders moet dit beding ervoor zorgen dat een werknemer zijn opgedane kennis en ervaring, wat onderdeel is van de knowhow van het bedrijf, niet zomaar kan inzetten bij de concurrent van zijn werkgever. Dat is het zogenaamde: ‘bedrijfsdebiet’: de opgebouwde knowhow en goodwill, daarmee is het concurrentiebeding bedoeld om bescherming van bedrijfsbelangen te bewerkstelligen.

Het beding zal meestal inhouden dat de werknemer na het einde van zijn arbeidscontract voor een bepaalde periode niet werkzaam mag zijn in dezelfde sector.

Schorsing concurrentiebeding na een belangenafweging

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding door de rechter geheel of gedeeltelijk kan worden geschorst indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onredelijk wordt benadeeld.

In de arbeidsrechtelijke zaak bij de Hoge Raad had de werkgever het volgende belang gegeven vóór het behoud van het beding. Namelijk: “Het belang van de werkgever om de werknemer nog een zekere tijd te binden zodat de werkgever de gelegenheid krijgt om in een krappe arbeidsmarkt vervangend personeel te vinden. Anders komt de bedrijfsvoering en de continuïteit van de onderneming in het gedrang, hetgeen ten koste gaat van het bedrijfsdebiet”.

Geen specifieke kennis en ervaring met klanten

Volgens onze arbeidsrecht advocaat oordeelde de Hoge Raad dat dit belang geen rol speelde bij de belangafweging voorafgaand aan de mogelijke schorsing van het beding, ook niet als dit nodig is in een krappe arbeidsmarkt.

Ook was niet gebleken dat de werknemer specifieke kennis en ervaring met klanten zou hebben gehad.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over schorsing van een concurrentiebeding?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen en concurrentiebedingen.

 

Advocaat Amsterdam

concurrentiebeding advocaat in Amsterdam

Call Now Button