Kosten advocaat vaststellingsovereenkomst

avatar

kosten voor het controleren en checken van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag Amsterdam online uploaden advocaat ontslagrecht ontslag

Advies vaststellingsovereenkomst: wat zijn de kosten voor het controleren en checken van een vso bij ontslag?

kosten advocaat vaststellingsovereenkomst adviesWat zijn de kosten voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst? Als uw werkgever u wil ontslaan via een ontslagovereenkomst en u wenst juridisch advies of bijstand over het voorstel, dan betaalt de werkgever in principe de kosten advocaat vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst is vrijwel altijd een bedrag opgenomen als vergoeding voor juridische kosten voor rechtsbijstand en advies vaststellingsovereenkomst. De bijdrage voor een juridische vso check ligt gemiddeld tussen de € 500 en € 2.500 ex BTW, afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak. De werkgever gaat er daarbij vanuit dat u als werknemer eerst juridisch advies inwint bij een advocaat of jurist voordat u met een beëindigingsovereenkomst akkoord gaat. Dat is ook niet zo vreemd gezien de risico’s die aan een vaststellingsovereenkomst kleven, zoals het recht op WW, de juiste berekening van de transitievergoeding of de fictieve opzegtermijn waarover u geen WW ontvangt.

Vraag onze advocaten om juridisch advies voordat u voor ontslag met wederzijds goedvinden gaat tekenen.


Direct juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst Amsterdam online uploaden advocaat ontslagrecht ontslagWij controleren, adviseren en onderhandelen sinds 1997 landelijk over alle facetten van ontslagovereenkomsten

 

 • UWV proof (recht op WW uitkering beoordelen)
 • bonus en dertiende maand of eindejaarsuitkering
 • provisieregeling en aandelenregeling
 • getuigschrift en referenties
 • einddatum of beëindigingsdatum
 • eindafrekening: vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren (verlofsaldo), vakantiegeld
 • outplacement budget
 • transitievergoeding berekenen en onderhandelen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren of behouden leaseauto, laptop, telefoon, pensioenrechten
 • finale kwijting over en weer
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten

Werkgever vergoedt kosten advocaat vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten en juristen blijven bij controle van een vso vrijwel altijd binnen het budget dat de werkgever ter beschikking stelt voor juridisch advies, of onderhandelen met de werkgever over een (hogere) vergoeding van de juridische kosten.


kosten voor het controleren en checken van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag Amsterdam ervaren advocaat ontslagrecht ontslagWS Advocaten Amsterdam arbeidsrecht is gespecialiseerd in ontslag met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. U kunt onze ervaren advocaten arbeidsrecht bellen voor juridisch advies of een afspraak maken op ons kantoor in Amsterdam: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button