Koopovereenkomst

Door het sluiten van een koopovereenkomst verplicht de verkoper zich om tegen betaling een goed of dienst te leveren. Beide partijen moeten zich daarbij houden aan de regels over overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Dit geeft regels over over bijvoorbeeld totstandkoming, nakoming en ontbinding van de overeenkomst. Zo moet een afgeleverde zaak conform de overeenkomst zijn. Daarnaast zijn er regels over algemene voorwaarden, garantie, reclame maken en verkoop op afstand (bijvoorbeeld via internet). Voor het kopen van zaken door een consument van een professionele verkoper, zijn aparte regels ter bescherming van de consument opgenomen. Ook zijn er specifieke regels van toepassing op de koop en verkoop van onroerende zaken (zoals woningen).

Voor het opstellen, beoordelen of problemen over  koopovereenkomsten kunt u zich wenden tot een van onze advocaten.

Call Now Button