Jurist of advocaat

avatar

Een jurist geeft juridisch advies, net als een advocaat, maar toch zijn er tussen juristen en advocaten grote verschillen. Juristen en advocaten hebben de universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afgerond en zijn daardoor meester in de rechten (mr.).

Advocaat beëdigd door de rechtbank

Een jurist mag zich pas advocaat noemen als de jurist aan alle voorwaarden voldoet (zoals het hebben van een Verklaring omtrent Gedrag) om als advocaat te worden beëdigd door de rechtbank. Daarna wordt de advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank.

Verplichte stage

Voordat de advocaat volledig zelfstandig mag handelen moet hij of zij onder leiding van een ervaren advocaat 3 jaar lang op een advocatenkantoor stage lopen. Tijdens die periode wordt hij of zij advocaat-stagiaire genoemd.

Beroepsopleiding Advocatuur

De advocaat-stagiaire moet binnen 3 jaar de Beroepsopleiding Advocatuur met succes hebben afgerond, voordat hij of zij zich als zelfstandig advocaat mag vestigen.

Voortgezette Stagiaire Opleiding

Daarna moet de advocaat-stagiaire nog verplicht cursussen volgen in het kader van de Voortgezette Stagiaire Opleiding.

Permanente opleiding

Elke advocaat moet zich ieder jaar laten bijscholen (permanente opleiding). Dit alles wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten gecontroleerd.

Tuchtrecht

Advocaten zijn onderworpen aan het tuchtrecht, neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten, die regels geven over o.a. opleiding, kwaliteit, belangenverstrengeling en de manier waarop een advocaat optreedt. De Nederlandse Orde van Advocaten zorgt ervoor dat iedere advocaat zich aan de beroepsregels houdt.

Geheimhouding

Een advocaat is verplicht tot geheimhouding en heeft verschoningsrecht.

Aansprakelijkheidsverzekering en administratie

Ook moet een advocaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben en moet de administratie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor een jurist geldt dat alles niet.

Raad voor de Rechtsbijstand (pro deo)

Als een advocaat is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en om die reden voor particuliere cliënten kan optreden op basis van gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de overheid het grootste deel van de advocatenkosten betaalt, wordt de advocaat door de Raad voor de Rechtsbijstand gecontroleerd. Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand geldt niet voor juristen.

Specialisatie

Voor bepaalde rechtsgebieden is een advocaat die voor particuliere clienten optreedt op basis van gefinancierde rechtsbijstand, verplicht om zich te specialiseren, door het volgen van opleidingen en het behandelen van een minimum aantal zaken op zijn of haar gebied. Dat geldt bijvoorbeeld voor strafrecht en familierecht.

Advocatenvereniging

Ook zijn advocaten veelal lid van een advocatenvereniging die op een bepaald gebied is gespecialiseerd en voor advocaten cursussen verzorgt.

Verplichte bijstand door advocaat

Voor sommige gerechtelijke procedures is bijstand van een advocaat verplicht. Juristen mogen daarin niet optreden, denk aan civiele procedures bij de rechtbank boven de 25.000 euro, het gerechtshof en Hoge Raad, of echtscheidingsprocedures.

Eisen

Voor juristen is dat alles niet verplicht. Veel (jonge) juristen werken bij rechtsbijstandverzekeraars of het Juridisch Loket. Zij zijn geen advocaat, wat overigens niet wil zeggen dat juristen niet goed in hun vak zouden zijn.

Van een advocaat weet u zeker dat hij of zij zich aan strikte beroepsregels moet houden en (jaarlijks) aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen die door de Orde van Advocaten en Raad voor de Rechtsbijstand worden bewaakt.

jurist of advocaat

Call Now Button