Juridisch advies vaststellingsovereenkomst en tegenvoorstel

avatar

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst tegenvoorstel
Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst: advocaat Amsterdam

Wordt u ontslagen met een beëindigings- of een vaststellingsovereenkomst? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam controleert niet alleen bij een ontslagvoorstel uw beëindigingsovereenkomst op alle juridische onderdelen maar onderhandelt ook als u niet akkoord bent met een vaststellingsovereenkomst, met uw werkgever, bijvoorbeeld met een goed onderbouwd tegenvoorstel. U hoeft als werknemer die wordt ontslagen sowieso niet altijd akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of ontslagregeling is immers bedoeld om een arbeidsovereenkomst in overleg -met wederzijds goedvinden- te beëindigen. Werkgever en werknemer hoeven voor een ontslagbrief met wederzijds akkoord niet naar de rechter of het UWV.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Uitleg en complete juridische check

Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is wat ons betreft een uitleg en een complete juridische check waardoor alle onderwerpen en valkuilen die met de beëindiging van het arbeidscontract te maken hebben, goed worden geregeld. Wij geven als ontslag experts juridisch advies over elk ontslag met wederzijdse toestemming, bijvoorbeeld:

 • de datum waarop de arbeidsovereenkomst volgens de beëindigingsovereenkomst eindigt,
 • een ontslagvergoeding,
 • het recht op WW bij een ontslagregeling (uwv proof),
 • het inleveren van eigendommen,
 • uitbetaling of het opnemen van vakantiedagen,
 • eindejaars-, bonus- of winstuitkeringen,
 • geheimhoudingsbeding,
 • finale kwijting,
 • en afspraken over het doen van mededelingen over het vertrek.

De beëindigingsovereenkomst is een allesomvattende regeling waarin het ontslag definitief tussen werkgever en werknemer is geregeld.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst tegenvoorstelJuridisch advies vaststellingsovereenkomst: laat uw vaststellingsovereenkomst in geval van een ontslagvoorstel eerst door een specialist arbeidsrecht juridisch nakijken voordat u als werknemer tekent. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam zijn gespecialiseerd in juridische check van ontslagregelingen.

 

Kosten juridisch advies vaststellingsovereenkomst: juridische check

Over de kosten van juridisch advies door onze advocaten over een beëindigingsovereenkomst of een tegenvoorstel hoeft u zich geen zorgen te maken. De kosten voor advies over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt zijn voor rekening van de werkgever. Vooral als de werknemer geen verwijt valt te maken en het ontslag onderling akkoord is, dan is niet meer dan redelijk dat de werkgever de juridische kosten draagt. Voor de werkgever zijn deze kosten aftrekbaar. Onze factuur sturen wij rechtstreeks naar de werkgever.

Ook de rechter vindt het belangrijk dat een werknemer van te voren juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst inwint, voordat hij tekent. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat een werknemer achteraf niet gehouden kan worden aan de getekende vaststellingsovereenkomst. De gevolgen, vooral op het gebied van een werkloosheidsuitkering, voor de werknemer bij een vaststellingsovereenkomst zijn groot.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst: waar letten wij bij een ontslagvoorstel op?

Allereerst checken en controleren onze advocaten of u bij ontslag recht heeft op WW. Het moet een WW vriendelijke regeling betreffen, met een neutrale ontslaggrond, zoals een verstoorde arbeidsverhouding of een verschil van inzicht over hoe de functie wordt uitgeoefend. Rechten op een Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) is immers niet in alle gevallen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld bij een contract voor bepaalde tijd. Zelfs als een ontslag overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet, kan het UWV een onderzoek instellen en bijvoorbeeld controleren of er geen sprake is van een dringende reden of ander verwijtbaar gedrag. Daarnaast controleert het UWV of er rekening is gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Tenslotte controleert het UWV of het initiatief tot het ontslag echt wel afkomstig is van de werkgever. En niet in de laatste plaats checkt het UWV of de werknemer niet ziek was tijdens het ontslag en daarmee zijn rechten op 2 jaar loondoorbetaling verspeelt. Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte kan dus een probleem opleveren als dit niet goed is geregeld.

Advies over ontslagvergoeding en transitievergoeding

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst ontslagvoorstel tegenvoorstelTevens geven wij juridisch advies over de ontslagvergoeding, meestal de transitievergoeding, die als compensatie bij ontslag is bedoeld. Wij rekenen deze niet alleen ter controle uit, maar ook onderhandelen wij hierover als deze ontbreekt of te laag is (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte na 2 jaar en 50+). Hetzelfde geldt voor de aangeboden vergoeding van juridische kosten.

Verder zijn er tal van onderwerpen die zich lenen voor juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst. Denk niet alleen aan de einddatum van het arbeidscontract (inclusief de fictieve opzegtermijn), maar ook aan onderwerpen als concurrentiebeding en relatiebeding, of vrijstelling van werk. Of het inleveren of behoud van bedrijfseigendommen, zoals een mobiele telefoon of laptop.

Niet akkoord: tegenvoorstel en onderhandelen over het aanbod

Tevens kunnen wij adviseren en onderhandelen, of een tegenvoorstel doen, bij een ontslagregeling over alle mogelijke financiële zaken, zoals openstaande vakantiedagen (verlofdagen) en vakantiegeld, bijvoorbeeld als onderdeel van de eindafrekening. Tenslotte komen onderwerpen aan de orde zoals het afgeven van een getuigschrift, referenties en communicatie over het vertrek.

Kortom, ons juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten is compleet en deskundig, zodat u bij het einde van een arbeidsovereenkomst weet waar u aan toe bent en waar u voor tekent.

juridisch advies vaststellingsovereenkomst niet akkoord juridische checkSnel juridisch advies en indien niet akkoord: tegenvoorstel vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Snel juridisch advies voor de werknemer door een advocaat arbeidsrecht over een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden vooraf, kan veel problemen voorkomen. Onze ontslagrecht advocaten in Amsterdam zijn gespecialiseerd in advies, tegenvoorstel en verder onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Een telefonische afspraak of intakegesprek op dezelfde dag dat u belt is vaak mogelijk.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button