Juridisch Advies over PGB

avatar

Juridisch Advies over PGB advocaat amsterdam bezwaar tegen gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoorRegelmatig krijgen we bij WS Advocaten in Amsterdam vragen over pgb. Door de verschillende soorten en vele instanties die bij een pgb betrokken zijn (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) ligt verwarring al snel op de loer. In deze bijdrage zal ingegaan worden op wat pgb is, welke soorten er zijn, wanneer iemand voor pgb in aanmerking komt en welke voorwaarden er aan pgb verbonden zijn. Als uw aanvraag voor een pgb is afgewezen of u heeft problemen met de instantie die het pgb verstrekt kan WS Advocaten Amsterdam u waarschijnlijk helpen.

Wat is een pgb?

Een pgb is een persoonsgebonden budget waarmee u zelf zorg of ondersteuning kunt inkopen. U zou hiervoor kunnen kiezen als u meer eigen regie en keuzevrijheid wilt over uw zorg of ondersteuning. Met een pgb bepaalt u zelf wie, waar en wanneer u de zorg krijgt. U kunt bijvoorbeeld familieleden, vrienden of bekenden als zorgverleners inhuren. U kunt ook zelf voorzieningen inkopen.

Een pgb vraagt wel om meer verantwoordelijkheid en administratie dan zorg in natura. U moet bijvoorbeeld een zorgplan opstellen, contracten afsluiten met uw zorgverleners en verantwoording afleggen over uw uitgaven.

Welke soorten pgb zijn er?

Afhankelijk van het soort zorg dat u nodig heeft kunt u gebruik maken van pgb vanuit verschillende regelgeving in het sociale recht:

 • een pgb vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
 • een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
 • een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
 • een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verpleging en verzorging thuis

Kom ik voor pgb in aanmerking: gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar of zorgkantoor?

Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u eerst een indicatie krijgen voor de zorg die u nodig heeft. Er zijn vier soorten zorg waarvoor u een pgb kunt aanvragen:

 • Als u hulp nodig heeft voor iemand onder de 18 jaar. U vraagt dan een pgb aan bij uw gemeente op basis van de Jeugdwet.
 • Ondersteuning thuis.
  Als u hulp nodig heeft bij het huishouden, vervoer of begeleiding. U vraagt dan een pgb aan bij uw gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Zware, langdurige zorg.
  Als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. U vraagt dan een pgb aan bij het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Verpleging en verzorging thuis.
  Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of medische handelingen. U vraagt dan een pgb aan bij uw zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat zijn de voorwaarden voor een pgb?

Om een pgb te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent pgb-vaardig.
  Dit betekent dat u weet welke zorg u nodig heeft, hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener en dat u uw administratie bijhoudt.
 • U stelt een zorgplan op.
  In het zorgplan beschrijft u welke zorg u wilt inkopen, van wie en waarom.
 • U bewaakt de kwaliteit van de zorg.
  U moet de kwaliteit van de ingekochte zorg kunnen aantonen en verantwoorden aan de instantie die het pgb verstrekt (bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar of zorgkantoor).
 • U kunt aangeven waarom u pgb wilt.
  U moet kunnen motiveren waarom u kiest voor pgb.

Zoals hierboven is aangegeven zijn er verschillende soorten pgb en zijn er verschillende instanties bij de verstrekking van een pgb betrokken. Als uw aanvraag om pgb is afgewezen of als uw pgb wordt ingetrokken kan WS Advocaten u bijstaan.

Contact met advocaat sociaal recht in Amsterdam over PGB

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist sociaal recht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over PGB.

Advocaat Amsterdam 

Advocaat PGB Amsterdam gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor

Call Now Button