INDEXERING ALIMENTATIE PER 1 JANUARI 2023

avatar

Onze familierecht-advocaat Amsterdam/het Gooi beschikt over de meest recente software en kennis waarmee in de lijn van de uitspraken van de hoogste rechters zowel de kinder- als de partneralimentatie juridisch correct kan worden berekend. Dat is nodig voor een juist bedrag aan alimentatie. Ook de wettelijke indexering neemt de echtscheidings advocaat daarin mee. Wat is precies de wettelijke indexering?

Bijdragen voor levensonderhoud

Het wettelijk percentage waarmee bijdragen voor levensonderhoud, zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, met ingang van 1 januari 2023 wordt verhoogd, is vastgesteld op 3,4%.

Indexering alimentatie bij scheiding

Ieder jaar bepaalt het Ministerie voor Rechtsbescherming het percentage van indexering alimentatie per 1 januari. Uitganspunt voor het Ministerie is dat inkomens ieder jaar iets stijgen terwijl de kosten van levensonderhoud tevens toenemen. Om er voor te zorgen dat de alimentatie enigszins aansluit bij deze verhogingen stijgen de alimentatiebedragen jaarlijks met het genoemde indexeringspercentage.

Beschikking van de rechtbank, ouderschapsplan en/of convenant

Deze indexering is vastgelegd in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek (BW). Dit is een wettelijke verplichting waarmee de alimentatiebedragen jaarlijks stijgen, ook al is dit niet uitdrukkelijk vastgelegd in een beschikking van de rechtbank, ouderschapsplan en/of convenant.

De indexering geldt dus ook als daarover in het geheel geen afspraken zijn gemaakt met de ex-partner. In onderling overleg kan wel met de ex-partner worden overeengekomen om de indexering al dan niet tijdelijk uit te sluiten. Dit dient schriftelijk te geschieden.

Het is raadzaam om periodiek na te gaan of de eerder overeengekomen afspraken met betrekking tot zowel de kinder-, als de partneralimentatie nog voldoen. De hoogte immers kan op basis van een zogenaamde “wijziging van omstandigheden” worden veranderd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een relevante daling of stijging van inkomsten of het vormen van een nieuwe gezin, al dan niet met kinderen.

Contact met een ervaren familierecht-advocaat Amsterdam/het Gooi over kinder- en/of partneralimentatie?

Bel of mail  onze familierecht-advocaatvoor vragen en juridisch advies over personen-, en familierecht, dus onder meer echtscheiding, verdeling/verrekening, alimentatiekwesties, zorgregelingen, gezag, afstammingsacties et cetera.

Call Now Button