3 redenen om een huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract (Bedrijfsruimte)

Bedrijfsruimten zijn in Nederland in 2 categorieën ingedeeld: 290-bedrijfsruimte (winkels, horeca, ambacht, etc.) en 230a-bedrijfsruimte (kantoren, fabrieken, opslagen, etc.). De regels voor beide type bedrijfsruimten verschillen sterk. In het vervolg van dit artikel lichten wij als advocaat huurrecht in Amsterdam de regels voor beide typen toe. Het is belangrijk om een huurcontract op te stellen. Dit geldt zowel voor verhuurders al huurders. In een huurcontract worden de afspraken van partijen vastgelegd. Aan de hand van het contract kan gemakkelijk worden aangetoond dat sprake is van een huurovereenkomst en ook wat partijen exact zijn overeengekomen.
Voor een verhuurder is het van belang om een huurcontract op te stellen. Dit is voornamelijk van belang zodra een conflict ontstaat tussen de verhuurder en de huurder. Middels het huurcontract kan worden aangetoond wat partijen hebben afgesproken, bijvoorbeeld over de huurprijs. Is geen huurcontract opgesteld, terwijl partijen tegenstrijdig verklaren over hetgeen zij overeengekomen zijn? Dan zal de rechter meestal de wettelijke bepalingen volgen. Deze bepalingen zijn vaak nadelig voor de verhuurder.
Ook voor een huurder is het van belang dat partijen een huurcontract tekenen. Het komt namelijk geregeld voor dat verhuurders, zonder tussenkomst van een rechter, eigenhandig overgaan tot het ontzeggen van toegang tot het gehuurde. In dergelijke gevallen zal een getekend huurcontract uitkomst bieden. Aan de hand van het huurcontract kan dan worden aangetoond dat de huurder gerechtigd is tot het gebruik van het bedrijfspand. Hierdoor kan de verhuurder via een gerechtelijke procedure worden gedwongen om de huurder wederom toe te laten tot het bedrijfspand. Zoals uit het voorstaande blijkt, is het van belang om een juridisch correct huurcontract op te (laten) stellen. Onze huurrecht advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het opstellen en controleren van huurcontracten. Zij kunnen in onderling overleg met u een huurcontract opstellen dat aan uw wensen voldoet en bovendien in de lijn is met de wet. Hierdoor komt u niet voor (onnodige) verassingen te staan en bent u goed op de hoogte van uw rechten en plichten. Bovendien kunt u hiermee in de toekomst kosten besparen.[Lees meer]

Ontruiming bij huur en verhuur van kantoorruimte

Onze advocaat huurrecht in Amsterdan geeft juridisch advies over huur en verhuur van bedrijfsruimte in het bijzonder bij het eindigen (opzeggen) van de huur. Er zijn verschillende soorten bedrijfsruimte: middenstandsbedrijfsruimte (detailhandel, zoals een winkel of horecaruimte) en overige bedrijfsruimte, o.a. kantoorruimte. kantoorruimte en andere bedrijfsruimte die niet onder de regeling van middenstandsbedrijfsruimte valt, de zogenaamde 230a-bedrijfsruimtes. Huur van kantoorruimte is in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek geregeld. Huurders van 230a-bedrijfsruimtes genieten zeer weinig bescherming van de wet. Zo hebben zij geen enkele bescherming tegen het eindigen van de huurovereenkomst op initiatief van de verhuurder. Bij woningen en 290-bedrijfsruimtes kan de verhuurder de huur (vaak) slechts in uitzonderingsgevallen opzeggen. De verhuurder van een 230a-bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst echter opzeggen zonder opgave van reden. Toch betekent dit niet dat een huurder van een 230a-bedrijfsruimte geen enkele bescherming heeft. Huurders hebben namelijk ontruimingsbescherming, waardoor zij soms tot 3 jaar(!) jaar na het eindigen van de huur gebruik kunnen maken van de bedrijfsruimte. Onze advocaat huurrecht in Amsterdam staat huurders en verhuurders bij in geval van ontruiming.[Lees meer]

Verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur / Bestuurlijke boetes en last onder dwangsom gemeente Amsterdam

Onze advocaat huurrecht en bestuursrecht in Amsterdam treedt op voor verhuurders die door Airbnb of B&B met gemeente Amsterdam in de problemen komen, en een boete of dwangsom moeten betalen. De verhuur van een woning aan toeristen komt in Amsterdam veel voor; op basis van B&B of als vakantieverhuur en meestal met behulp van Airbnb, of via Booking.com en/of met hulp van andere bedrijven die daarbij helpen. Het lijkt voor velen erg aantrekkelijk om hun huis of gedeelte ervan te verhuren via AirBnB, maar er zijn behoorlijk grote risico’s op hoge boetes en andere pijnlijke gevolgen. Het is daarom erg belangrijk precies te weten wat wel en niet mag. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Hoewel er veel informatie is te vinden over belangrijke regels, blijkt dat verhuurders aan toeristen toch regelmatig overtredingen begaan, vaak zonder dat te beseffen. Gemeentebesturen, zoals die van de gemeente Amsterdam, hebben strenge regels. Overtreding van de die regels leidt tot hele hoge bestuurlijke boetes van de gemeente. Boetes van € 20.500,– worden gegeven voor overtredingen waar verhuurders zich soms nauwelijks bewust van waren.[Lees meer]

De 3 meest gemaakte fouten bij verhuur van een woning in Amsterdam (woonruimte)

Onze huurrecht advocaten in Amsterdam weten uit ervaring weten dat het regelmatig voorkomt dat huurcontracten van huurwoningen grote fouten bevatten. Dit probleem doet zich voornamelijk voor bij private verhuurders. Hiermee loopt de verhuurder of huurder een groot juridisch risico. Als een huurder een rechtszaak bij de Huurcommissie of de rechtbank in Amsterdam aanspant, zullen deze onjuiste bepalingen namelijk geen standhouden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met alle gevolgen van dien. Ook kan de rechter of de Huurcommissie de huurprijs drastisch verlagen.

In dit artikel zullen de do’s en don’ts van huurcontracten worden toegelicht. Daarnaast zal worden uitgelegd waarom het belangrijk is om de huurovereenkomst vast te leggen in een huurcontract.[Lees meer]

Tenancy law/ Rental law / Landlord and tenant law in Amsterdam

Our Amsterdam lawyer is specialized in all matters regarding Dutch Tenancy Law. We act for landlords and tenants. Our expertise in The Netherlands ranges from conflicts between landlords and tenants to conflicts with the (Amsterdam) municipality (e.g. regarding AirBnB). We specialise in tenant eviction and rent arrear problems. The lawyers of our Dutch firm provide legal aid to tenants and landlords in matters regarding homes (houses & apartments) and business properties. We specialise in landlord and tenant law for businesses and individuals alike. Our solicitor can assist with all legal aspects of property portfolio management, from drafting commercial property lease agreements or advising on residential tenancy agreements.

Our Amsterdam lawyer has experience and in-depth knowledge of landlord tenant law in matters regarding:

Drafting, checking and analysing Dutch rentalcontracts;
Advising on matters regarding Bed & Breakfasts, AirBnB and other manners of renting out your (rental)house;
Advise and litigation in matters regarding the termination or eviction;
Security Deposit;
Litigation in all matters regarding rent.[Lees meer]

Problemen bij huur en verhuur; juridisch advies voor huurder en verhuurder

Onze advocaten huurrecht in Amsterdam zijn gespecialiseerd in het geven van juridisch advies als zich een probleem voordoet op het gebied van huur en verhuur. Problemen en geschillen tussen huurder en verhuurder over een huurcontract kunnen zich in alle fases voordoen, al direct bij het sluiten of tekenen van een huurovereenkomst of later, bijvoorbeeld over kosten, de huurprijs, gebreken, overlast, onderverhuur, renovatie en veel meer. De gespecialiseerde advocaten en juristen huurrecht van WS Advocaten in Amsterdam gaan in dit artikel in op de meest voorkomende problemen bij huurovereenkomsten.
[Lees meer]

Checklist Huurwoning; rechten en plichten van de huurder

Onze advocaten worden regelmatig geconfronteerd met huurders die onvoldoende weten welke rechten en plichten zij hebben als huurder van een huurwoning. Dit kan grote gevolgen hebben voor de huurder. Zo betalen naar schatting ruim 300.000 huurders teveel huur (https://nos.nl/artikel/2277509-woonbond-300-000-huurders-te-duur-uit.html). Soms betalen huurders zelfs vele honderden euro’s teveel per maand.[Lees meer]

Verstek en verzet instellen tegen een veroordelend vonnis

Verstek & Verzet na een vonnis of uitspraak van de rechter: ik ben veroordeeld zonder dat ik bij de rechtbank aanwezig ben geweest. Kan ik hier nog iets met een advocaat tegen doen?

Het komt regelmatig voor dat personen door een rechter worden veroordeeld zonder dat zij hun kant van het verhaal hebben kunnen laten horen, mondeling of schriftelijk. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij geen kennis hebben genomen van de inleidende dagvaarding of doordat zij wegens een andere reden niet in de procedure zijn verschenen. Verschijnt een persoon die gedagvaard is niet in de procedure? Dan wijst de rechter een verstekvonnis als aan alle voorwaarden is voldaan, zoals een juiste oproeping. Dat betekent dat alle stellingen van de eiser als juist worden aangenomen en dat alle eisen, in beginsel, worden toegewezen. Vervolgens kan de eisende partij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beslag te laten leggen of door een huurwoning te laten ontruimen. Dit kan zij zelfs doen als de uitspraak van de rechter op onjuiste gronden is gebaseerd![Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam