Tenancy law/ Rental law / Landlord and tenant law in Amsterdam

Our Amsterdam lawyer is specialized in all matters regarding Dutch Tenancy Law. We act for landlords and tenants. Our expertise in The Netherlands ranges from conflicts between landlords and tenants to conflicts with the (Amsterdam) municipality (e.g. regarding AirBnB). We specialise in tenant eviction and rent arrear problems. The lawyers of our Dutch firm provide legal aid to tenants and landlords in matters regarding homes (houses & apartments) and business properties. We specialise in landlord and tenant law for businesses and individuals alike. Our solicitor can assist with all legal aspects of property portfolio management, from drafting commercial property lease agreements or advising on residential tenancy agreements.

Our Amsterdam lawyer has experience and in-depth knowledge of landlord tenant law in matters regarding:

Drafting, checking and analysing Dutch rentalcontracts;
Advising on matters regarding Bed & Breakfasts, AirBnB and other manners of renting out your (rental)house;
Advise and litigation in matters regarding the termination or eviction;
Security Deposit;
Litigation in all matters regarding rent.[Lees meer]

Problemen bij huur en verhuur; juridisch advies voor huurder en verhuurder

Onze advocaten huurrecht in Amsterdam zijn gespecialiseerd in het geven van juridisch advies als zich een probleem voordoet op het gebied van huur en verhuur. Problemen en geschillen tussen huurder en verhuurder over een huurcontract kunnen zich in alle fases voordoen, al direct bij het sluiten of tekenen van een huurovereenkomst of later, bijvoorbeeld over kosten, de huurprijs, gebreken, overlast, onderverhuur, renovatie en veel meer. De gespecialiseerde advocaten en juristen huurrecht van WS Advocaten in Amsterdam gaan in dit artikel in op de meest voorkomende problemen bij huurovereenkomsten.
[Lees meer]

Checklist Huurwoning; rechten en plichten van de huurder

Onze advocaten worden regelmatig geconfronteerd met huurders die onvoldoende weten welke rechten en plichten zij hebben als huurder van een huurwoning. Dit kan grote gevolgen hebben voor de huurder. Zo betalen naar schatting ruim 300.000 huurders teveel huur (https://nos.nl/artikel/2277509-woonbond-300-000-huurders-te-duur-uit.html). Soms betalen huurders zelfs vele honderden euro’s teveel per maand.[Lees meer]

Verstek en verzet instellen tegen een veroordelend vonnis

Verstek & Verzet na een vonnis of uitspraak van de rechter: ik ben veroordeeld zonder dat ik bij de rechtbank aanwezig ben geweest. Kan ik hier nog iets met een advocaat tegen doen?

Het komt regelmatig voor dat personen door een rechter worden veroordeeld zonder dat zij hun kant van het verhaal hebben kunnen laten horen, mondeling of schriftelijk. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij geen kennis hebben genomen van de inleidende dagvaarding of doordat zij wegens een andere reden niet in de procedure zijn verschenen. Verschijnt een persoon die gedagvaard is niet in de procedure? Dan wijst de rechter een verstekvonnis als aan alle voorwaarden is voldaan, zoals een juiste oproeping. Dat betekent dat alle stellingen van de eiser als juist worden aangenomen en dat alle eisen, in beginsel, worden toegewezen. Vervolgens kan de eisende partij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beslag te laten leggen of door een huurwoning te laten ontruimen. Dit kan zij zelfs doen als de uitspraak van de rechter op onjuiste gronden is gebaseerd![Lees meer]

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd?

Hoe kan ik voorkomen dat mijn woning wordt ontruimd? Als een verhuurder een huurovereenkomst wil beëindigen dan kan hij de rechter via een advocaat de huur laten beëindigen of de huurovereenkomst laten ontbinden. Ook kan hij in een kort geding (spoedprocedure) de rechter toestemming verzoeken om de woning te mogen[Lees meer]

Hoe kan ik de huur beëindigen?

Ik verhuur een woning: hoe kan ik de huur beëindigen? Als verhuurder in Amsterdam of elders kunt u meerdere redenen hebben waarom u de huur wilt beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u zelf weer in de huurwoning wilt gaan wonen, omdat uw huurder overlast veroorzaakt of omdat u de woning wilt gaan verkopen. Kunt u de huurovereenkomst dan beëindigen? En zo ja, welke manier is het meest geschikt? Er zijn verschillende manieren waarop u de huurovereenkomst kan laten beëindigen. Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat huurrecht voor vragen en juridisch advies over huur en beëindigen van huur. [Lees meer]

Plaatsen camera verandering aan de huurwoning?

Gedraagt een huurder zich niet als een goed huurder door beveiligingscamera’s aan de buitenzijde van de huurwoning aan te brengen? Onze gespecialiseerde advocaat huurrecht Victor Oranje te Amsterdam geeft juridisch advies in huurzaken.[Lees meer]

Advocaat voor ondernemers MKB Amsterdam

MKB: advocaat en huisjurist voor ondernemers in Amsterdam Sinds 1997 treden onze advocaten in Amsterdam op voor bedrijven en ondernemers, van ZZP’ers en bestuurders tot vennootschappen. Onze advocaten zijn ondernemers in het MKB vanuit Amsterdam landelijk van dienst met juridisch advies en het voeren van procedures. Wij hanteren als advocaten een betaalbaar[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam