My landlord in Amsterdam does not return my deposit

Our Amsterdam rental law experts have extensive experience with deposit. In the Netherlands Dutch landlords often decline to return (part of) the deposit to expats. Sometimes for good reason. For example, because the tenant has rent arrears. Or because the (expat) tenant has (severely) damaged the property. But often there is no justification for the Dutch landlord to not (partly) return the deposit. Sometimes landlords seem to try to gain a non-justified compensation from the tenant. In this article I will explain when a landlord in The Netherlands can withhold (part of) the deposit.
In this article I will discuss the following subjects:
What is a deposit?
What is the purpose of the deposit?
When can the landlord use the deposit?
When does the landlord have to return the deposit to the tenant?
Tips & tricks for recovering the deposit.
[Lees meer]

Deposit and/or additional costs in a Dutch rental agreement

When can a landlord keep the deposit and/or charge additional costs to his tenant at the end of a rental agreement? At the end of the rental agreement the property has to be ‘returned’ by the tenant to the landlord. The property has to be in the same state as the property was at the start of the rental period. The property needs to be in a good condition, cleaned and emptied of the possessions of the tenant. From our experience we know that landlords often overcharge their tenants. This leads to landlords not paying back the deposit or even to them claiming additional payments. Are landlords allowed to do this? What costs can the landlord charge to their tenants? And what procedures should they follow? In this article I will answer the aforementioned questions.
In this article the following subjects will be explained:
In what state should the tenant return the property to the landlord?
When can a landlord charge costs to a tenant?
What procedure does the landlord have to follow if he wants to charge additional costs to his tenant?
Which costs should be covered by the tenant and which costs should be covered by the landlord?[Lees meer]

Verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten in Amsterdam als gevolg van de coronacrisis

Over verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten als gevolg van de coronacrisis schreef ik als specialist huurrecht in Amsterdam enkele weken geleden. In dat artikel gaf ik als advocaat huurrecht een toelichting op het huur geschil tussen InBev en Sigismund. De rechter had in deze huur zaak beslist dat InBev recht had op huurverlaging. Sindsdien hebben verschillende rechters zich uitgelaten over de mogelijkheid om verlaging van de huurprijs te verkrijgen als gevolg van de coronacrisis. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam zich ook uitgelaten over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als gevolg van de coronacrisis (Palace Hotel/ DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH). In dit artikel zal ik een korte weergave plaatsen van de rechtspraak op dit gebied. Daarna zal ik toelichten wat deze uitspraken betekenen voor uw huurovereenkomst. Alvorens ik verder inga op de jurisprudentie over verlaging van de huurprijs voor bedrijfsruimten in of buiten Amsterdam als gevolg van de coronacrisis zal ik eerst een korte samenvatting van mijn vorige artikel geven. In de zaak van Inbev ging het om het volgende. Inbev huurt een bedrijfsruimte van Sigismund (hoofdverhuurder). Inbev onderverhuurt de bedrijfsruimte op haar beurt weer van een horecaonderneming. In verband met de coronacrisis had Inbev een voorstel toegezonden aan de (hoofd)verhuurder. Zij had voorgesteld om de huurprijs met 33% te verlagen, in verband met de tijdelijke verplichte sluiting van de horecaonderneming. E verhuurder stemde niet in met het verzoek om de huur te verlagen. [Lees meer]

When can a landlord end (terminate or rescind) my rental contract?

We are frequently confronted with tenants who have been pressured to agree with the termination of their rental agreement. What tenants often do not know is that they have a lot of protection form the Dutch Civil Code (DCC); especially of you have a rental contract for an indefinite period. If a landlord wants to end a rental agreement, he has a couple of options. He can terminate the lease or he can have the lease rescinded in a court of law. The way in which the lease is ended is of great importance, because there are major differences between the various ways of ending the lease. For example, the lessor does not have to observe a notice period in the event of dissolution, whereas the lessor does have to observe a notice period in the event of termination. This article explains when a landlord can end a lease agreement and what the consequences are of the chosen option.[Lees meer]

Ontbinden huurovereenkomst zonder gerechtelijk vonnis bij sluiten van een woning door de burgemeester

In het huurrecht is het uitgangspunt dat een verhuurder een huurovereenkomst voor een woning of winkel/horeca/bedrijfsruimte niet kan ontbinden zonder gerechtelijk vonnis (artikel 7:231, eerste lid BW)(indien de huurder niet akkoord is met de ontbinding). Ontruimen tegen de wil van de huurder is in een dergelijk dergelijk geval al helemaal uit den boze. Achterliggende gedachte is dat de huurder, mede vanwege zijn meestal zware belang bij het voortduren van de huur, beschermd moet worden tegen de veelal machtiger verhuurder. iets anders in dan het opzeggen van een huurovereenkomst. Opzegging en de daarvoor vereiste voorwaarden zijn in de wet apart geregeld. Ik ga daar in het bestek van dit stuk niet nader op in. Ontbinding is typisch een bevoegdheid in gevallen dat de wederpartij (huurder of verhuurder) zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet (goed) nakomt. Typische voorbeelden zijn een meer dan geringe huurachterstand en overlast door huurder, cq. aanmerkelijke gebreken aan het gehuurde en niet verhelpen door de verhuurder.[Lees meer]

Hoe kan een verhuurder een huurcontract opzeggen wegens dringend eigen gebruik?

Hoe kan een verhuurder een huurovereenkomst in Amsterdam opzeggen als hij de huurwoning zelf nodig heeft voor eigen dringend gebruik? Onze advocaat huurecht in Amsterdam geeft verhuurden en huurder advies over het eindigen en stopzetten van een huurovereenkomst. Verhuurt u een huurwoning voor onbepaalde tijd? En wilt u de woning zelf voor andere doeleinden gaan gebruiken? Dan kunt u de huurovereenkomst mogelijk opzeggen door een beroep op dringend eigen gebruik te doen. De huur overeenkomst eindigt alleen als de huurder instemt met de opzegging. Stemt de huurder niet in met de opzegging van de huurovereenkomst? Dan zult u een procedure bij de rechtbank moeten starten. De rechter zal toetsen of aan alle vereisten voor een opzegging op grond van dringend eigen gebruik is voldaan. Is dat het geval, dan kan de rechter bepalen dat de huurovereenkomst op een specifieke datum eindigt. In het vervolg van dit artikel zal onze advocaat huurrecht in Amsterdam de vereisten voor een opzegging op grond van dringend eigen gebruik toelichten. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wanneer kan een verhuurder de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik opzeggen?
Wat is eigen gebruik?
Wanneer is sprake van dringendheid?
Welke andere eisen gelden er bij dringend eigen gebruik?
Wanneer beëindigt een rechter de huurovereenkomst: wat is dan de belangenafweging?
Wat is een passende vervangende woonruimte?
Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding bij dringend eigen gebruik?
Schadevergoeding (en boete) bij geen daadwerkelijk dringend eigen gebruik.[Lees meer]

Huurverlaging door COVID-19?

Heeft een huurder recht op korting danwel huurverlaging wegens de coronacrisis? In de voorbije maanden zijn er vele artikelen verschenen over de gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten. Een belangrijke vraag was: zijn huurders verplicht om huur te betalen tijdens de coronacrisis of hebben zij recht op korting op de huur danwel huurverlaging. In veel van deze artikelen was de conclusie dat het antwoord op deze vraag zeer onzeker was, totdat de rechtspraak zich over dit vraagstuk heeft gebogen. De eerste horde is genomen. Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 mei 2020 geoordeeld dat de coronacrisis mogelijk als een gebrek (in de zin van artikel 7:402 BW) kan worden gekwalificeerd, waardoor huurders recht kunnen hebben op (volledige) huurkorting. In dit artikel zal advocaat mr. van Eck, huurspecialist in Amsterdam, ingaan op deze uitspraak. Daarna zal hij toelichten welke gevolgen dit heeft voor andere huurders.[Lees meer]

Mistakes in Dutch rental agreements (Tenants and Landlords of homes and apartments)

6 most common mistakes in rental contracts (Tenants and Landlords of homes and apartments) Our Dutch rental law lawyers in Amsterdam (Landlord-Tenant lawyers) represent landlords and tenants facing a broad range of legal issues. We are often confronted with the fact that both tenants and landlords are insufficiently aware of their rights and obligations.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam