Te hoge servicekosten voor huurders van huurwoningen in Amsterdam

In dit artikel van huurrecht specialist mr. Mike van Eck in Amsterdam komt de volgende vraag aan bod: huurt u een gemeubileerde en gestoffeerde vrije sector huurwoning? Dan is de kans groot dat u te veel servicekosten betaalt.
Huurders van vrije sector huurwoningen betalen vaak te hoge servicekosten voor meubilair en stoffering. Tot begin vorig jaar bestond veel onduidelijkheid over de servicekosten die een verhuurder in rekening mag brengen bij de huurder van een vrije sector huurwoning. [Lees meer]

Are you renting a furnished and upholstered free sector (‘vrije sector’) rental property in Amsterdam? Then chances are you are paying far too much in service costs

Are you renting a furnished and upholstered free sector (‘vrije sector’) rental property? Then chances are you are paying far too much in service costs.
Tenants of free-sector rental properties often pay excessive service costs for furniture and upholstery. Until the beginning of last year, there was much ambiguity about the service costs that a landlord may charge the tenant of a free sector rental property. Thanks to a 2020 Supreme Court ruling, this has changed. In this article I will explain what amounts a landlord may charge for furniture and upholstery. I will also discuss a practical example.
This article addresses the following topics:
What service costs may a landlord charge to the tenant?
Final settlement of service charges for furniture and upholstery
Calculation of service costs for furniture and upholstery
Procedure for free sector rental properties if no final settlement occurs
Case study: service costs too high[Lees meer]

Huurders van vrije sector huurwoningen in Amsterdam betalen te hoge servicekosten

Veel huurders van vrije sector huurwoningen in Amsterdam betalen te hoge servicekosten. Advocaat gespecialiseerd in huurrecht mr. Mike van Eck in Amsterdam licht dit toe. Dit komt doordat tot voor kort veel onduidelijkheid bestond met betrekking tot servicekosten. Hierdoor betalen huurders vaak te hoge servicekosten. Sinds ongeveer een jaar is duidelijk dat voor servicekosten geldt dat het bedrag dat de huurder aan servicekosten betaalt (ongeveer) gelijk dient te zijn aan de kosten die de verhuurder voor het leveren van deze ‘aanvullende diensten’ maakt. In dit artikel van huurrecht specialist mr. Mike van Eck in Amsterdam komen de volgende onderwerpen aan bod:
Wat is kale huur? Welke posten vallen onder de kale huur?
Wat zijn servicekosten?
Wanneer zijn servicekosten te hoog?
Jaarlijkse eindafrekening servicekosten: bijbetalen of teruggave?
Te hoge servicekosten: VvE-bijdrage[Lees meer]

Huurverlaging voor ondernemers (horeca, winkels, etc.) in Amsterdam wegens corona

Over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als huurder van een bedrijfsruimte (horeca, winkel etc.) in Amsterdam heb ik in het recente verleden al specialist huurrecht meerdere artikelen op onze website geplaatst. Inmiddels zijn we enkele maanden en enkele tientallen uitspraken verder. Reden waarom ik een dit vervolgartikel plaats. In dit artikel zal ik de lijn die in de (Amsterdamse) rechtspraak is ontstaan, bespreken. Daarbij zal ik specifiek ingaan op uitspraken van de gerechtelijke instanties te Amsterdam en omgeving.
In mijn vorige artikelen lichtte ik toe dat het voor huurders van bedrijfsruimten mogelijk is om met succes huurverlaging te eisen van hun verhuurders. Daarbij concludeerde ik als advocaat dat deze mogelijkheid met name bestond voor ondernemingen die hun deuren hebben moeten sluiten op last van de overheid. Daarnaast schreef ik dat er aanwijzingen waren dat ook huurders van bedrijfsruimten die hun deuren niet verplicht hebben moeten sluiten mogelijk met succes aansprak konden maken op huurverlaging. Destijds werd veelal een huurkorting van 50% toegekend. Was sprake van onderverhuur? Dan kon dit ertoe leiden dat de (onderhuurder) slechts 33% van de oorspronkelijke huurprijs diende te betalen. [Lees meer]

Wat zijn de gevolgen voor een onderhuurder als de huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en verhuurder eindigt?

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder, vervalt ook de huurovereenkomst tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder. In dit artikel zal onze huurspecialist in Amsterdam, advocaat mr. Mike van Eck, uiteenzetten wanneer een onderhuurder wél in de huurwoning kan blijven wonen. Of een onderhuurder in de woning kan blijven wonen, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Daarbij spelen onder andere de volgende omstandigheden een rol:
Heeft de onderhuurder zijn/haar hoofdverblijf in de huurwoning?
Huurt de onderhuurder een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte?
Wat is de reden van het eindigen van de huur tussen de verhuurder en de hoofdhuurder?
Of de woning rechtsgeldig of illegaal aan de onderhuurder is onderverhuurd, speelt in beginsel geen rol bij de vraag of de onderhuurder in de woning kan blijven wonen.[Lees meer]

My landlord in Amsterdam does not return my deposit

Our Amsterdam rental law experts have extensive experience with deposit. In the Netherlands Dutch landlords often decline to return (part of) the deposit to expats. Sometimes for good reason. For example, because the tenant has rent arrears. Or because the (expat) tenant has (severely) damaged the property. But often there is no justification for the Dutch landlord to not (partly) return the deposit. Sometimes landlords seem to try to gain a non-justified compensation from the tenant. In this article I will explain when a landlord in The Netherlands can withhold (part of) the deposit.
In this article I will discuss the following subjects:
What is a deposit?
What is the purpose of the deposit?
When can the landlord use the deposit?
When does the landlord have to return the deposit to the tenant?
Tips & tricks for recovering the deposit.
[Lees meer]

Deposit and/or additional costs in a Dutch rental agreement

When can a landlord keep the deposit and/or charge additional costs to his tenant at the end of a rental agreement? At the end of the rental agreement the property has to be ‘returned’ by the tenant to the landlord. The property has to be in the same state as the property was at the start of the rental period. The property needs to be in a good condition, cleaned and emptied of the possessions of the tenant. From our experience we know that landlords often overcharge their tenants. This leads to landlords not paying back the deposit or even to them claiming additional payments. Are landlords allowed to do this? What costs can the landlord charge to their tenants? And what procedures should they follow? In this article I will answer the aforementioned questions.
In this article the following subjects will be explained:
In what state should the tenant return the property to the landlord?
When can a landlord charge costs to a tenant?
What procedure does the landlord have to follow if he wants to charge additional costs to his tenant?
Which costs should be covered by the tenant and which costs should be covered by the landlord?[Lees meer]

Verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten in Amsterdam als gevolg van de coronacrisis

Over verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten als gevolg van de coronacrisis schreef ik als specialist huurrecht in Amsterdam enkele weken geleden. In dat artikel gaf ik als advocaat huurrecht een toelichting op het huur geschil tussen InBev en Sigismund. De rechter had in deze huur zaak beslist dat InBev recht had op huurverlaging. Sindsdien hebben verschillende rechters zich uitgelaten over de mogelijkheid om verlaging van de huurprijs te verkrijgen als gevolg van de coronacrisis. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam zich ook uitgelaten over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als gevolg van de coronacrisis (Palace Hotel/ DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH). In dit artikel zal ik een korte weergave plaatsen van de rechtspraak op dit gebied. Daarna zal ik toelichten wat deze uitspraken betekenen voor uw huurovereenkomst. Alvorens ik verder inga op de jurisprudentie over verlaging van de huurprijs voor bedrijfsruimten in of buiten Amsterdam als gevolg van de coronacrisis zal ik eerst een korte samenvatting van mijn vorige artikel geven. In de zaak van Inbev ging het om het volgende. Inbev huurt een bedrijfsruimte van Sigismund (hoofdverhuurder). Inbev onderverhuurt de bedrijfsruimte op haar beurt weer van een horecaonderneming. In verband met de coronacrisis had Inbev een voorstel toegezonden aan de (hoofd)verhuurder. Zij had voorgesteld om de huurprijs met 33% te verlagen, in verband met de tijdelijke verplichte sluiting van de horecaonderneming. E verhuurder stemde niet in met het verzoek om de huur te verlagen. [Lees meer]

Call Now Button