Huurrecht Amsterdam

Huurrecht amsterdam

Huurrecht advocaat Amsterdam

Huurrecht in Amsterdam van advocatenkantoor WS Advocaten is specialist in het huurrecht, zowel bij huur van woonruimte als bedrijfsruimte. Wij geven als advocaat in Amsterdam huurders en verhuurders gespecialiseerd juridisch advies en rechtshulp bij problemen over huur en huurcontracten. Onze advocaten huurrecht zijn specialist in huurzaken zoals huurovereenkomst, de huurprijs, onderverhuur, hoe het beste om te gaan met Airb&b, Bed and Breakfast, shortstay, vakantieverhuur, tijdelijke huur, renovatie, ontruiming of onderhoud. Bij huurrecht woonruimte treden wij ook pro deo voor huurders in Amsterdam en omgeving op.

Huurrecht woonruimte en Airbnb

In het huurrecht Amsterdam zijn regelmatig gerechtelijke procedures nodig over woonruimte naar aanleiding van problemen met betrekking tot (verboden) onderverhuur, het niet zelf bewonen van de woning of het afstaan van een deel van het gehuurde aan derden, bijvoorbeeld bij:

 • vakantieverhuur
 • shortstay
 • B&B
 • Airbnb.

Ook (geluids)overlast of hennepteelt geeft vaak aanleiding tot maatregelen. Woningbouwverenigingen (woningcorporaties) zoals Ymere en Eigen Haard in Amsterdam treden door middel van gerechtelijke (ontruimings)procedures op tegen huurders die zich niet goed aan de regels houden.

Regels huurrecht Amsterdam

Het huurrecht heeft algemene regels (regelend recht) en dwingende bepalingen. Als het gaat om de bescherming van de huurder bij woonruimte, mag er niet van de dwingende regels worden afgeweken. De dwingendrechtelijke bepalingen zien bij woonruimte ook op:

 • gebreken (o.a. achterstallig onderhoud)
 • de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst
 • de huurprijs.

Advocaat bedrijfsruimte en detailhandel

Onze advocaten huurrecht in Amsterdam adviseren juridisch behalve over woonruimte ook over bedrijfsruimte, te weten de:

 • ‘290- bedrijfsruimte‘ (vooral detailhandel)
 • overige bedrijfsruimte‘ (zoals kantoorruimte).

Huurders van winkelruimte worden door de wet in het algemeen beter beschermd dan huurders van kantoorruimte (overige bedrijfsruimte). Dwingend recht bij 290-bedrijfsruimte (winkels) geeft bindende regels over:

 • de wijze van beëindiging en termijnbescherming
 • de mogelijkheid tot tussentijdse huurprijsaanpassing
 • indeplaatsstelling.

Ontruimingsbescherming overige bedrijfsruimte

Voor overige bedrijfsruimte (vaak huur van kantoren) geldt deze huurbescherming niet, maar wel is er ontruimingsbescherming nadat de beëindiging / ontruiming door de verhuurder is aangezegd. De huurder hoeft dan niet direct te vertrekken. Ook kan aan de rechter in Amsterdam verlenging van deze termijn worden gevraagd.

Rechten en plichten huurder en verhuurder

Onze huurrecht Amsterdam advocaat kan u juridisch adviseren over de wettelijke voorschriften van het huurrecht. Ook kan hij bij het aangaan van de huurovereenkomst uw rechten als (ver)huurder zo goed mogelijk vastleggen.

Huurconflict

Uw huurrecht Amsterdam advocaat is op de hoogte van:

 • de wettelijke regelingen
 • de procedurele aspecten
 • de laatste stand van de rechtspraak van het huurrecht

Dit alles om u zo goed mogelijk juridisch te kunnen adviseren.

Advocaat vastgoed in Amsterdam

Als vastgoed advocaat in Amsterdam vertegenwoordigen wij verhuurders en huurders bij de volgende aspecten:

advocaat huur-amsterdamContact met advocaat huurrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over huurrecht en huurcontracten kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat huurrecht te Amsterdam.

 

Meer informatie over andere specialisaties zoals: bestuursrecht? Klik hier.

Huurrecht amsterdam

Call Now Button