Juridisch advies HR arbeidsrecht Amsterdam

avatar

HR adviseur advies bij arbeidsconflict en ontslag MKB
Advies bij vraagstukken op het gebied van HR: HR adviseur bij arbeidsconflict en ontslag

Onze advocaat in Amsterdam geeft gericht HR advies over ontslag, arbeidsconflict en andere arbeidsrechtelijke problemen. Als advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij sinds 1997 HR-adviseur voor werkgevers op de volgende gebieden:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

HR adviseur bij ontslag

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam zijn tevens ontslagspecialist voor HR-vraagstukken: juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers bij vrijwillig of gedwongen vertrek. De regels hiervoor zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling, arbeidsovereenkomst en/of CAO. Deskundige juridische hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht, een ontslagspecialist, is bij (voorgenomen) ontslag noodzakelijk.

Vaststellingsovereenkomst en HR advies

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging van het arbeidscontract. Een vaststellingsovereenkomst moet o.a. aan bepaalde voorwaarden van het UWV voldoen om een werknemer recht te geven op een WW-uitkering. Veel voorkomende onderwerpen waar wij HR advies over geven zijn:

HR advies bij een ontslag op staande voet

Voor ontslag op staande voet is volgens het arbeidsrecht vereist: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen en is volgens de wet alleen mogelijk bij ernstige misdragingen (die een dringende reden opleveren), zoals:

 • herhaalde werkweigering
 • geweld of zeer ongepast gedrag
 • fraude of diefstal.

Wij staan bedrijven bij in geval van het voorbereiden en uitvoeren van ontslag op staande voet. Wij controleren of het ontslag aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. De rechter kan de opzegging op staande voet immers vernietigen. Bij vernietiging van de opzegging moet het loon worden doorbetaald, vaak verhoogd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging. Juridisch advies vooraf is dan geen overbodige luxe.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter (in Amsterdam of elders) kan in het arbeidsrecht een arbeidscontract ontbinden. De redenen voor ontbinding staan limitatief opgesomd in de wet. Dat kan (sinds 2015) uitsluitend op de in de wet genoemde volgende (redelijke) gronden. Wij geven juridisch HR advies over het volgende:

 • Als UWV toestemming tot ontslagvergunning weigert;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 • Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 • Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 • ‘Overige gronden’ (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).
 • de i-grond: een combinatie van gronden.

Ontslagvergunning door het UWV

Ook het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning) met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Onze advocaten arbeidsrecht geven advies of voeren procedures over ontslagaanvragen bij het UWV wegens:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • een bedrijfseconomische oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een inkrimping of reorganisatie.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad in ontslagzaken mogelijk in het arbeidsrecht.

Professioneel HR advies van advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat in Amsterdam biedt strategisch HR management en kan u als HR afdeling bij (een voorgenomen) ontslag op korte termijn juridisch advies geven over het arbeidsrecht en ontslagrecht. Uiteraard staan wij u verder met raad en daad bij in de ontslagprocedure.

HR adviseur advies bij arbeidsconflict en ontslag MKB amsterdamContact met advocaat als HR adviseur in Amsterdam

Professionalisering van personele zaken is essentieel. Onze advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch HR advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist arbeidsrecht en  ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie. 

[ratings]

Call Now Button