Advocaat Horeca CAO Amsterdam

avatar

Verkoop van ijs in een ijskraam valt niet onder de Horeca-CAO

Advocaat Horeca CAO AmsterdamOnze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de Horeca-CAO. Wanneer valt een arbeidscontract onder de Horeca-CAO? Gerechtshof Amsterdam heeft op 24 september 2013 bepaald dat verkoop van ijs in een ijskraam niet valt onder de Horeca-CAO. Betrokkene had vanaf 1 april tot 31 oktober 2010 in een ijskraam gewerkt in de functie van verkoopster.

Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten; cao niet van toepassing verklaard

Tussen partijen was geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Zij werkte gemiddeld negen uur per dag en gedurende zes dagen per week. Na het einde van de arbeidsovereenkomst vorderde de advocaat van de verkoopster betaling van overuren, niet genoten vakantiedagen en vakantiegeld, gebaseerd op haar stelling dat op de arbeidsovereenkomst de bepalingen van de cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf (de cao Horeca) op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.

Afstand van alle rechten uit de arbeidsovereenkomst?

De werkneemster had vlak voor haar vertrek een verklaring ondertekend dat zij niets meer te ontvangen/te vorderen heeft van haar werkgever.

Het hof was van oordeel dat deze verklaring niet betekent, zoals de advocaat van de werkgever meende, dat de werkneemster afstand had gedaan van al haar rechten uit de arbeidsovereenkomst. Het hof stelde vast dat de werkgever ten onrechte een deel van het loon had ingehouden en dat zij het ontbrekende alleen wilde uitbetalen na ondertekening van de verklaring door de werknemer.

Advocaat werknemer: geen finale kwijting

Ook had de werknemer de verklaring en de hoogte van het uit te betalen bedrag pas op het laatste moment ingezien. ‘Al deze omstandigheden leiden tot de conclusie dat Pisa IJs de door [geïntimeerde] ondertekende verklaring niet als een door [geïntimeerde] verleende finale kwijting mag aanmerken. Voor zover dat wel het geval zou zijn, moet het beroep van Pisa IJs daarop in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar worden geacht’.

Cao Horeca van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

Voor de vraag van de advocaat van de werknemer of op de arbeidsovereenkomst de cao Horeca van toepassing was, overwoog het hof dat volgens het instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering 2003 een horecabedrijf als volgt wordt gedefinieerd:
a. de ondernemingen, waarin het hotel-, het pension-, het restaurant-, het café-, het cafetaria-, het lunchroom- of het cateringbedrijf wordt uitgeoefend;
b. de overige ondernemingen waarin de verstrekking van logies, gepaard gaande met dienstverlening of de verstrekking van maaltijden, spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse, als bedrijf plaats heeft.

Werkgever geen lid van een werkgeversvereniging die partij is bij de Horeca-cao

De werkgever was geen lid is van een werkgeversvereniging die partij is bij de cao. De cao is ook niet in de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard.

‘In de tekst van de cao Horeca en het besluit waarnaar die cao voor de werkingssfeer verwijst, ziet het hof geen reden om een min of meer mobiele gelegenheid waar etenswaar wordt verkocht, of die waar nu wel of niet direct genuttigd wordt of kan worden en waarbij de werkgever de faciliteiten (tafels en stoelen) om het verkochte ter plaatse te nuttigen niet direct verschaft, onder de werkingssfeer van de cao te brengen’.

Noten-, oliebollen- of fruitkraam: mobiele gelegenheid waar etenswaar wordt verkocht

Volgens het hof zou dit leiden tot het onaannemelijke rechtsgevolg dat ook een werknemer werkzaam bij een noten-, oliebollen- of fruitkraam zich zou kunnen beroepen op de bepalingen van de cao Horeca.

Coffeeshop wel terecht ingedeeld in sector Horeca

In 2010 oordeelde hetzelfde hof dat een coffeeshop wel terecht was ingedeeld in sector Horeca, omdat een coffeeshop naar uiterlijk en inrichting is bestemd als een lokaliteit waar min of meer ongehinderd – al dan niet gecombineerd met frisdrank, koffie of thee – cannabisproducten kunnen worden gebruikt en waar gelegenheid bestaat voor ontmoeting.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over Horeca-CAO

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en verplichtingen uit de Horeca-CAO.

Call Now Button