Hoger beroep bij ontslag gerechtshof Amsterdam

avatar

Hoger beroep bij het gerechtshof voor ontslag en arbeidszaken

hoger beroep ontslag arbeidsrecht in Amsterdam

Hoger beroep bij ontslagzaken in het arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft juridisch advies bij ontslag in hoger beroep. Wij hebben als advocaat en specialist arbeidsrecht ruime ervaring met ontslagzaken in hoger beroep tegen een ontslagbesluit van de kantonrechter (Amsterdam of elders), of het nu gaat om onterecht of terecht ontslag op staande voet met loondoorbetaling, transitievergoeding of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Sinds 2015 is hoger beroep en cassatie tegen een ontslag door de kantonrechter (en UWV) mogelijk. Dat kan gaan om (toegewezen of afgewezen) ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het wel of niet vernietigen van ontslag op staande voet. Ook in andere arbeidszaken is hoger beroep, en daarna ook cassatie bij de Hoge Raad, mogelijk. Fouten kunnen dan door een arbeidsrechtadvocaat worden hersteld. De termijn voor hoger beroep is 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Hoger beroep bij ontslag amsterdamBeoordeling ontslag in hoger beroep

De rechter in hoger beroep, bijvoorbeeld gerechtshof Amsterdam, beoordeelt het ontslag van de kantonrechter op basis van een door een advocaat ingediend beroepschrift helemaal opnieuw. Alle mogelijke argumenten mogen (opnieuw) worden opgevoerd. De bezwaren tegen een uitspraak heten ‘grieven’. Het gerechtshof kan in hoger beroep:

 • een (door de rechter ontbonden) arbeidsovereenkomst herstellen, dus het ontslag annuleren of terugdraaien waardoor de werknemer weer in dienst komt van de werkgever;mensen met een rechtsbijstandsverzekering altijd gebruik maken van een advocaat op kosten van hun verzekering.
 • of in plaats daarvan, als de arbeidsovereenkomst in stand blijft, een billijke vergoeding opleggen aan de werkgever;
 • ook kan het gerechtshof het ontslag bevestigen.

Advocaat voor hoger beroep en rechtsbijstandsverzekering

Alleen advocaten mogen in hoger beroep in ontslagzaken een werkgever of werknemer bij het gerechtshof vertegenwoordigen. Dit om er zeker van te zijn dat de belangen in hoger beroep van werkgevers en werknemers goed worden behartigd. Procederen in hoger beroep in arbeidszaken is immers een kunst apart en vereist de nodige ervaring en deskundigheid, die niet kan worden overgelaten aan juristen die geen advocaat zijn. Advocaten moeten bijvoorbeeld, anders dan juristen die geen advocaat zijn, elk jaar hun specialisme met verplichte cursussen bijhouden.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, bijvoorbeeld bij ARAG, DAS, Achmea of SRK, dan kunt u uw eigen advocaat ontslagrecht uitkiezen bij hoger beroep over ontslag. U kunt met een rechtsbijstandsverzekering altijd gebruik maken van een advocaat op kosten van uw verzekering en hoeft dan geen genoegen te nemen met een jurist van een rechtsbijstandverzekering.

Ontslag bevestigen, arbeidsovereenkomst herstellen of een billijke vergoeding

In hoger beroep is bij ontslag in arbeidszaken van alles mogelijk.

 • Argumenten die onvoldoende aan de orde zijn gekomen, kunnen worden uitgediept.
 • Feiten en bewijsstukken mogen worden aangevuld.
 • Ook nieuwe argumenten of andere ontslaggronden mogen worden gebruikt.
 • Men kan nieuwe stellingen innemen of bewijs aanbieden en fouten herstellen.
 • Ook een tegeneis is in hoger beroep mogelijk.

Hoger beroep bij ontslag amsterdamUitspraak gerechtshof in hoger beroep bij ontslag

Als de rechter in hoger beroep alsnog oordeelt dat het ontslag toch terecht was, zal het gerechtshof  bepalen op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan niet met terugwerkende kracht gebeuren, dus het gaat in hoger beroep altijd om een datum in de toekomst. Ook kan er bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever bij ontslag een billijke vergoeding – naast de transitievergoeding –  worden toegekend. Het komt ook voor dat een werknemer een verzoek doet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en een van de partijen in hoger beroep gaat. In hoger beroep wordt dan alleen de hoogte van de toegekende vergoeding beoordeeld.

Wet Werk en Zekerheid: ontslag op staande voet

Dat alles heeft te maken met de wet Wet Werk en Zekerheid die in 2015 in werking trad. Vanaf het prille begin van deze wet traden onze advocaten arbeidsrecht al op in ontslagzaken in hoger beroep bij het gerechtshof.

Overweegt u hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter maar weet u het nog niet zeker? Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen aan u een second opinion afgeven over de kansen in hoger beroep. Die kosten worden meestal vergoed door de rechtsbijstandverzekering.

Hoger beroep bij ontslag amsterdamVoorbeelden van arbeidszaken in hoger beroep bij gerechtshof in Amsterdam en Den Haag

Hieronder vindt u, ter illustratie, een aantal arbeidszaken waarin onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam mr. Snijders cliënten in hoger beroep (of later in cassatie via een cassatieadvocaat) met succes in arbeidszakenheeft bijgestaan.

 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3763 (Ontslag op staande voet in hoger beroep)
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:2964 (Ontbinding en transitievergoeding in hoger beroep)
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:1718 (Loonvordering ambassade in hoger beroep)
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:1287 gevolgd door ECLI:NL:HR:2016:2757 (arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, hoger beroep en cassatie)
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:251 (transitievergoeding en ernstige verwijtbaarheid, hoger beroep en cassatie).

Hoger beroep bij ontslag amsterdam Contact met advocaat arbeidsrecht voor hoger beroep over ontslag in Amsterdam

Neem voor juridisch advies over ontslag in hoger beroep of andere arbeidszaken contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders.

[ratings]

Call Now Button