Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

avatar

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomsten bij ontslag?

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst bij ontslag? Een vaststellingsovereenkomst kunt u laten controleren door een advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Als gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam controleren wij (gratis) alle onderdelen van uw vaststellingsovereenkomst. Onze specialisten checken eerst of uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst juridisch klopt, verder onderhandelen wij, als nodig, over de aangeboden ontslagregeling. Alleen een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op (behoud van) een WW uitkering. Niet elke vaststellingsovereenkomst voldoet aan die voorwaarden. Daarom is het altijd verstandig om een vaststellingsovereenkomst eerst door een jurist te laten toetsen voordat u tekent.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomsten bij ontslag?Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam toetsen uw vaststellingsovereenkomst gratis

Een vaststellingsovereenkomst controleren betekent dat onze advocaat beoordeelt of de ontslagregeling acceptabel is, daarnaast geven wij als advocaat juridisch advies over de onderdelen van de ontslagovereenkomst (vso). Als nodig onderhandelen wij met de werkgever voor een beter resultaat. Dit kan bij alle soorten arbeidscontracten, ook bij deeltijd en een 0 uren contract. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam controleren het ontslag in ieder geval op de volgende punten:

 • vergoeding van de juridische advocaatkosten
 • uitbetaling van openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn en einddatum uitdiensttreding
 • relatiebeding
 • transitievergoeding of ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst controleren betreffende de transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding is niet verplicht bij een vaststellingsovereenkomst, maar dit wel vaak het (minimum) uitgangspunt. In de praktijk wordt dus vaak aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslagvergoeding. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen wij over elk onderdeel onderhandelen, dus ook over de hoogte van (of het ontbreken van) een transitievergoeding.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In sommige gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog wel de kantonrechtersvergoeding toegepast, bijvoorbeeld bij een sociaal plan of reorganisatie. Onze advocaat in Amsterdam kan de vergoeding voor u uitrekenen en controleren.

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte tekenen: niet doen

Een zieke werknemer kan tijdens arbeidsongeschiktheid beter niet met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering meestal geweigerd. Dit is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is vrijwillig ontslag wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst tekenen bij een tijdelijk contract is gevaarlijk

Ook bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding kan het tekenen van een vaststellingsovereenkomst een probleem geven.

Geen juridische kosten bij het controleren van een ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Daarom is ons advies voor werknemers in principe gratis.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomsten bij ontslag?Vaststellingsovereenkomst controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Voor het controleren van uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam