Aanvragen faillissement niet zonder risico

avatar

Hoe vraag ik een faillissement aan?

Het aanvragen van een faillissement wordt vaak als drukmiddel gebruikt bijvoorbeeld bij een loonvordering, en is geen ingewikkelde procedure: de rechtbank kan iemand al failliet verklaren als er aangetoond is dat er minstens 2 schulden en 2 schuldeisers zijn. Dat het aanvragen van een faillissement niet zonder risico’s is, blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 19 september 2013.

Vernietigd

In deze zaak werd een door de rechtbank uitgesproken faillissement in hoger beroep vernietigd, omdat het faillissement ten onrechte was aangevraagd. De aanvrager van het faillissement is in de kosten van het hoger beroep veroordeeld en zal de schade als gevolg van het uitgesproken faillissement moeten vergoeden.

Vordering

Het faillissement was uitgesproken op verzoek van een crediteur die stelde vordering te hebben van € 10.056,04 wegens levering van champignons. Omdat die vordering niet was betaald, en er andere schulden waren, is het faillissement uitgesproken.

Betwisting

In hoger beroep werd de verschuldigdheid van de vordering alsnog betwist omdat de geleverde champignons van slechte kwaliteit waren. Ook betwistte de failliet dat hij verkeerde in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Een andere schuld (achterstand in betaling van de huur van de woning) was volledig afbetaald. Meer schulden zouden er niet meer zijn.

Bodemprocedure

Het hof merkte op dat kenmerk van een faillissementsprocedure is dat vorderingen niet gemotiveerd hoeven te worden onderbouwd, zodat de wederpartij de vordering ook niet uitgebreid hoeft te betwisten: ‘De faillissementsprocedure leent zich niet voor een onderzoek ten gronde; daartoe dient een bodemprocedure te worden aangespannen’. Het Hof meende dat het op de weg van de aanvrager had gelegen om in een bodemprocedure zijn gestelde vordering te laten toetsen en een executoriale titel (vonnis) te behalen.

Ook stelde het Hof vast dat een gedeelte van de vordering niet werd betwist, maar dat er wel terecht een beroep op verrekening was gedaan vanwege de gestelde slechte kwaliteit van de champignons. Het was toegestaan om dit verweer pas tijdens de faillissementsprocedure te voeren:  ‘Zolang de verjaringstermijn niet is verlopen, kan [appellant] al de hem uit het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten inroepen’.

Steunvorderingen

Naast deze vordering waren er slechts twee vorderingen in het faillissement ingediend van € 90,- en € 70,-. Het hof oordeelde dat deze vorderingen binnen korte termijn kunnen worden afgelost en dat deze niet als steunvorderingen kunnen dienen. Een schuld op grond van achterstallige huurpenningen was al afbetaald. Op grond daarvan concludeerde het hof dat de gefailleerde  niet verkeerde in de toestand te hebben opgehouden te betalen:

‘Nu de vordering van de aanvrager niet summierlijk aannemelijk is gemaakt, de pluraliteit van schuldeisers niet vaststaat en de toestand te hebben opgehouden te betalen niet aanwezig is, dient het faillissement te worden vernietigd’.

Kosten

De kosten van het faillissement (€ 3.066,90) komen daardoor voor rekening van de aanvrager omdat het aanvragen van het faillissement naar het oordeel van het hof voorbarig is geweest. Dat betekent echter ook, dat de geleden schade als gevolg van het faillissement op de aanvrager kan worden verhaald. Dat kan hem duur komen te staan.

Conclusie

Onderstaande uitspraak maakt duidelijk dat het aanvragen van een faillissement weliswaar eenvoudig is, maar dat de kaarten anders kunnen komen te liggen als er in hoger beroep verweer wordt gevoerd. Als de aanvrager niet beschikt over een onbetwiste vordering (en duidelijke steunvorderingen), loopt hij de kans dat het faillissement in hoger beroep wordt vernietigd met alle (financiële) gevolgen van dien. In dit geval had de crediteur er verstandiger aan gedaan om zijn vordering eerst in een bodemprocedure te laten toetsen.

Nu er geen vonnis was als basis van de aanvraag, maar alleen een factuur, kon de gefailleerde alsnog verweer voeren tegen de vordering. Daardoor stortte het kaartenhuis van de aanvrager is. Met een vonnis in de hand had de aanvrager aanzienlijk sterker gestaan.

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, loonvordering en faillissementsaanvraag.

 

Call Now Button