Bedrog geen reden voor herzien uitspraak ontbinding

avatar

Achterhouden van relevante feiten

De kantonrechter van Rechtbank Limburg heeft op 28 mei 2013 bepaald dat het door de werkgever achterhouden van relevante feiten, niet betekent dat de ontbindingsbeschikking dan ook op dat bedrog is gebaseerd.

Verzwijgen van relevante feiten

De werkgever had verzwegen dat de arbeidsovereenkomst met de leidinggevende, met wie de werknemer een conflict had, op relatief korte termijn zou gaan eindigen. Het conflict tussen de werknemer en de leidinggevende was voor de rechter destijds een van de redenen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Verzwijgen is laakbaar en in zekere mate als bedrog aan te merken

De rechtbank overwoog dat het verzwijgen laakbaar is en in zekere mate zelfs als bedrog is aan te merken, zeker omdat ter zitting uitdrukkelijk navraag gedaan is naar het ontbreken van de leidinggevende bij de mondelinge behandeling en de werkgever daar zeer ontwijkend op gereageerd heeft.

Oneerlijke, althans niet volledig transparante proceshouding

‘Aldus was wel degelijk sprake van een in het verzwijgen gelegen oneerlijke, althans niet volledig transparante proceshouding van Enexis’.

Niet in beslissende mate beïnvloed

Daarmee was echter nog niet gezegd dat de beschikking op het bedrog berust:

‘Indien de kantonrechter ten tijde van de ontbindingsprocedure geweten had dat [naam leidinggevende] binnen afzienbare tijd zou vertrekken bij Enexis, had het oordeel dat sprake was van een inmiddels onoverbrugbare kloof tussen partijen, niet anders geluid. De verhoudingen tussen Enexis en [naam verzoekende partij] waren ook zonder de aanwezigheid van [naam leidinggevende] te zeer verstoord geraakt. Ook de toegekende vergoeding is niet in beslissende mate beïnvloed door het feit dat de kantonrechter geen weet had van de ontwikkelingen ten aanzien van [naam leidinggevende]’.

Herroeping van de beschikking en tot heropening van het geding

Het verzoek tot herroeping van de beschikking en tot heropening van het geding werd derhalve afgewezen, wel werden de proceskosten gecompenseerd.

Deze uitspraak geeft aan dat er voorzichtigheid is geboden bij het achterwege laten van het vermelden van relevante feiten in een procedure.

Call Now Button