Herstelmelding vaststellingsovereenkomst

avatar

herstelmelding vaststellingsovereenkomst
Bedrijfsarts en ziekte bij een herstelmelding vaststellingsovereenkomst

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij herstelmelding vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst geeft alleen recht op een WW uitkering als de werknemer op het moment van tekenen gezond is, en dat blijft tot na de einddatum. Gaat de werknemer met een VSO ziek uit dienst, dan zal het UWV geen uitkering verstrekken. Dat is alleen anders als de werknemer zich hersteld of beter meldt, voor de einddatum.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Risico van ziek uit dienst gaan met een vaststellingsovereenkomst ligt bij werknemer

Dat betekent ook dat het risico van ziek uit dienst gaan met een beeindigingsovereenkomst, geheel bij de werknemer komt te liggen. Dat is ook het geval als de werknemer bij het ontslag met wederzijds goedvinden geen advocaat in de arm heeft genomen.

Om de werknemer tegemoet te komen, zal de werkgever daarom vaak de werknemer naar een advocaat sturen om de herstelmelding te bespreken. Wat gebeurt er als een werknemer bij onderhandeling over een herstelmelding vaststellingsovereenkomst bij ziekte geen advocaat mag inschakelen? Dan kan het zijn dat de werkgever, als het mis loopt, een verwijt krijgt.

Juridisch advies van een advocaat voordat de werknemer met een herstelmelding vaststellingsovereenkomst akkoord gaat

Het gerechtshof oordeelde in zo’n geval dat het een werkgever verwijtbaar handelt als hij de werknemer bij ziekte en VSO niet adviseert om een jurist of advocaat te raadplegen. Dat moet voordat de werknemer met een herstelmelding vaststellingsovereenkomst akkoord gaat.

Mediation

Bij de herstelmelding vaststellingsovereenkomst gebeurt vaak het volgende: de mediation mislukt. De werkgever zet de betaling van het loon stop, omdat de werknemer het werk niet hervat, voordat de werknemer met een herstelmelding vaststellingsovereenkomst akkoord gaat

Herstelmelding vaststellingsovereenkomst

Vervolgens adviseert de bedrijfsarts om over te gaan tot:

 • herstelmelding vaststellingsovereenkomst
 • en juridische beëindiging van de samenwerking.

Herstelmelding zonder vaststellingsovereenkomst

Herstelmelding vaststellingsovereenkomst: de werknemer meldt zich uiteindelijk beter (hersteld), maar een beëindigingsovereenkomst accepteert hij niet. Daarop sommeert de werkgever hem op het werk te verschijnen. Werknemer verschijnt niet, naar hij zegt wegens ziekte. Daarop is de werknemer wegens werkweigering, ondanks zijn ziekte, op staande voet ontslagen. De advocaat van de werknemer sommeert daarop de werkgever tot loondoorbetaling. Dat leidt tot een procedure bij de kantonrechter en vervolgens het gerechtshof.

Werkgever had werknemer naar een advocaat arbeidsrecht moeten sturen

Het hof geeft de werkgever daarbij een veeg uit de pan. De werkgever heeft na het mislukken van de mediation, niet de juiste juridische weg bewandeld. De werkgever had werknemer -of zijn begeleider- moeten aanraden een deskundige op het gebied van arbeidsrecht in te schakelen. Deze jurist had in overleg met (een jurist van) werkgever kunnen onderzoeken of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was, zonder nadelige gevolgen voor uitkeringsrechten (Ziektewet en WW) van werknemer.

Het hof heeft bepaald niet de indruk gekregen dat de werkgever mocht verwachten dat werknemer bij een herstelmelding vaststellingsovereenkomst zelf in staat was voor zijn belangen op te komen.

Juridisch advies voor de herstelmelding bij een vaststellingsovereenkomst

Volgens het hof had de werkgever eerst met werknemer moeten onderzoeken of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een herstelmelding vaststellingsovereenkomst mogelijk was, voordat de werkgever de werknemer mocht oproepen voor het werk. De loonopschorting was volgens het hof onterecht. Echter, het hof vond ook dat van de werknemer verwacht had mogen worden dat hij advies ging vragen over zijn juridische positie bij het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst.

Conclusie herstelmelding vaststellingsovereenkomst

De conclusie van deze uitspraak is:

 • dat een werkgever met een werknemer serieus moet overleggen over een vaststellingsovereenkomst als de bedrijfsarts dat adviseert
 • dat een werkgever de werknemer moet adviseren om juridisch advies in te winnen over een herstelmelding bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte
 • dat een werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om de herstelmeidng met een advocaat te bespreken.

Het advies van de arts om de zaak op te lossen door uit elkaar te gaan, moet men zorgvuldig uitvoeren. Vooral omdat de uitkeringsrechten van de (zieke) werknemer in het geding zijn. Vaak vraagt een werkgever, om een WW-uitkering te kunnen krijgen voor de werknemer, de werknemer om zich beter te melden voordat hij uit dienst gaat. In dit geval had hij dat al echter gedaan voordat er een herstelmelding vaststellingsovereenkomst was overeengekomen.

Het hof verwijt de werkgever nu dat hij de werknemer toen niet had aangeraden om een jurist te raadplegen. Pas na een juridisch onderzoek of beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was, had de werkgever de werknemer weer voor het werk mogen oproepen.

Zowel de werkgever als de werknemer lopen dus een risico als een zieke werknemer geen juridische hulp van een advocaat krijgt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid.

Advies advocaat herstelmelding vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ziekte-advocaat

Neem daarom contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam als u een herstelmelding vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten
Call Now Button